База данни с устойчиви отчети на фирми

От скоро работи базата данни с устойчиви отчети на фирми на инициативата за глобално отчитане, която от години привлича и помага на фирмите да водят собствени устойчиви отчети. Чрез базата данни са възможни сравнения на над 3000 фирми. Имайте все пак предвид, че отчетите не идват от независими източници, а от самите фирми. И все пак е нещо.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.