Електричество от разлика в температурата (Синята икономика)

Това е четвъртата подглава от главата „Нови енергийни възможности“ от Синята икономика.

Термоелектричеството е превръщане на температурните разлики в електричество. В новия ни енергиен модел електроуредите биха могли да извличат енергия от топлината на човешкото тяло. В Германия институтът Фраунхофер е разработил начин за извличане на електроенергия от топлината на човешкото тяло. Само си представете! Разликата между температурата на човешкото тяло и тази на околната по-топла или по-студена среда е достатъчна за генерирането на електричество. Обикновено е необходима разлика от няколко десетки градуса за генериране на достатъчно електричество за захранване на електроуреди, а разликата между температурата на кожата ни и температурата на околната среда е само няколко градуса. „Подобна разлика може да генерира само нисък волтаж”, според П. Шпийс, ръководител на проект в института Фраунхофер. Създаденият от тях уред за улавяне на температурните разлики генерира само 200 миливолта. Електроуредите се нуждаят поне от един-два волта, а LED-лампите работят при около един волт.

Но инженерите от Фраунхофер са намерили решение. Вместо да търсят начини да генерират повече енергия – стандартният начин на мислене на бизнеса – те са създали електрически вериги, които се нуждаят от по-малко енергия – само 200 миливолта. Създали са цели електронни системи, които не се нуждаят нито от вградена батерия, нито от връзка с електропреносната мрежа. Системата извлича енергия единствено от телесната топлина. Шпийс е уверен, че в бъдеще, когато бъдат направени допълнителни подобрения на превключващите системи, температурна разлика от само 0,5° ще е достатъчна за генериране на електричеството, необходимо за захранване на един мобилен телефон. Така еволюират системите в природата – с все по-малки електропотоци, постигайки все повече, докато всичко, от което се нуждаят се получи без необходимост от външна намеса.

Първото потенциално приложение, пейсмейкър от нано-тръби, вдъхновен от работата на Рейнолдс с китовете, беше описано по-рано. Пробивът, който Шпийс постига, ни позволява сериозно да се замислим как да се освободим от товара на батериите, металите, минодобива и огромното количество енергия, необходимо за производството на потребителски продукти, които съвсем скоро след това се озовават в депата за отпадъци. В Синята икономика много инструменти могат да бъдат преобразувани, за да работят без енергия, доставяна от батерия или от контакта. Природата ни дава безкрайно вдъхновение.

През 1999г. Сейко пуска на пазара 500 броя от първите часовници, захранвани от топлината на човешкото тяло. Веднъж напълно заредени те работят в продължение на десет месеца. Превръщат се в едни от най-търсените ръчни часовници, произвеждани някога. Способността им за генериране на електричество зависи от температурата на въздуха и телесната температура. Докато се носи на китката, часовникът поема топлината чрез задната си страна и я разсейва чрез предната, създавайки електричество, благодарение на топлинен преобразувател. С увеличаване на разликата между температурата на въздуха и тази на повърхността на часовника, нараства и произведеното електричество. С намаляване на разликата, намалява и електричеството. В идеалния случай това ще е начинът, по който ще се сдобиваме с енергия в бъдеще.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.