Енергия от движението (Синята икономика)

Това е шестата подглава от главата „Нови енергийни възможности“ от Синята икономика.

Друг вариант на налягането е кинетичната енергия, създадена от движението. Отново производителите на часовници първи се възползват от тази технология. През 1931г. Ролекс прави първия часовник, задвижван от гравитацията. Той съдържа малко полукръгло метално устройство, което навива часовника просто като се движи свободно. А Сейко въвежда стотици вариации.

И докато тази употреба на електроенергия, генерирана от движението, намира подходящ пазар, начинът, по който системите в природата използват кинетичната енергия предизвиква още по-голямо любопитство. Кръвта, движеща се в кръвоносните ни съдове, има маса и скорост, следователно и кинетична енергия. Притокът на кръв е прост ресурс, който може да бъде използван незабавно. Освен това докато кръвта тече по вените и артериите, натискът, който оказва върху техните стени също може да създава пиезоелектричество. Енергията, създавана от течащата в телата ни кръв, е равна на сумата на енергията, генерирана от движението и от налягането. Експертите може би ще кажат, че подобно незначително количество енергия е недостатъчно, за да окаже каквото и да било влияние върху световното търсене на електричество. Тук е мястото да си спомним холандската поговорка “ако не оценяваш малкото, не заслужаваш голямото“. Със сигурност напредъкът в нанотехнологиите ще намери начин да превърне тези два вида налягане в електричество.

Проучванията на слънчевата енергия получават финансиране, а в създаването на нови типове батерии се вливат значителни капитали. В същото време проучванията и развитието на генериране на електроенергия чрез температурни разлики и налягане не получават никаква помощ нито от правителства, нито от частни вложители, нито от рискови капитали. Те изглежда не се интересуват от проучване на идеи за възобновими енергийни източници, които не се нуждаят от тежки метали и съхранение на електричеството. Изследователските институти Макс Планк и Фраунхофер са пионери в сферата на възобновяемата енергия отвъд преобладаващите идеи. А. Хийгър, който открива, че тънък слой полимери е силно електропроводим и може да замени батериите в почти всички уреди. А у М. Гретцел се заражда идеята за производство на електроенергия по начина, по който в листата на растенията се осъществява фотосинтеза.

Както отбелязва статия на Харвард Бизнес Ривю от февруари 2008 г., ако покрием моста Голдън Гейт с тънки соларни клетки, не само ще премахнем необходимостта от химическо антикорозионно покритие, но и ще създадем достатъчно електричество, за да задоволим голяма част от нуждите на местната община. Тук отново имаме многостепенен подход, който се възползва от една икономика, основана на физиката и естествените колебания в температурата, за да улови електричеството (приход от възобновима енергия) и да премахне употребата на химикали (разход за антикорозионно покритие). Подобни подходи ни приближават все повече до модели на нулеви отпадъци.

Физиците и земеделците лесно оценяват силата на налягането и температурата. И въпреки това тези сили са пренебрегвани в днешните дебати за енергийна ефикасност. Поради тази причина иновативните енергийни източници предоставят богати възможности за предприемачите. Тези технологии позволяват генериране на малко количество електроенергия при ниски вложения. Потенциалните приложения са широко отворени за тези, които успеят да обединят технологиите, така, както правят системите в природата, осигурявайки енергия постоянно с наличните местни ресурси. Вместо да губим фокуса си в спор между атомна енергия и петрол, трябва изцяло да отдадем вниманието си на проучването на нови енергийни източници.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.