Потоци на хора и материя (Синята икономика)

Това е тринадесетата подглава от главата „Сгради, проектирани от потоци“ от Синята икономика.

Движението на хора и продукти е било изучавано в големи подробности от системните инженери, дизайнерите и специалистите, проектиращи плановете на градовете. Опитваме се да постигнем ефикасност на потока на пътници в летищата, на опашките в големите супермаркети, на доставките на стоки и изхвърлянето на отпадъци, на транспорта на хора и продукти, на потреблението на стоки и услуги, забавление и образование. Когато свържем тези потоци с останалите, които вече разгледахме, ще разберем, че наистина е възможно да създадем сграда, която генерира хранителни вещества. Банята, обикновено топла и влажна, е идеална среда за отглеждане на гъби. Нишестето в хранителните отпадъци може да се превърне в биопластмаса, благодарение на гъбичките. Покривите могат да се превърнат в градини, не само произвеждайки местни плодове и зеленчуци, но и намалявайки повърхностната температура на сградата, а съответно и консумацията на електроенергия. Сгради, проектирани да преработват хранителните вещества и да повишават продоволствената сигурност, носят допълнителни ползи, осигурявайки една здравословна и спокойна среда, благодарение на която хората повишават физическата си активност, отглеждайки плодове и зеленчуци. Това би била сграда, достойна за гения на Хундертвасер.

Центърът за екограмотност в Бъркли и Бавна храна в Торино са активни в създаването на градини в училищата в градска среда. Сега имаме възможността да надминем това постижение и да създадем самодостатъчна околна среда. В столицата на Бразилия живеят два милиона души и 90% от нужните плодове и зеленчуци се произвеждат в рамките на града, благодарение на новаторския дизайн на О. Ниймейър. Ако достъпът и разпределението се проектират в съответствие с разположението на сградите и околната среда, а удобството и прехраната са поставени като приоритет, тогава водата и храната ще са в изобилие и ще задоволяват потребностите на всички. Отпадъците от потреблението се използват на местно ниво и дават своя принос към потока хранителни вещества, който по прост, но гениален начин ги връща обратно към нас под формата на храни. Това е идеален кръговрат, който използва и рециклира всички материали. Това е цялостен системен модел, усъвършенстван от природата и способен да задоволи нуждите на всички.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.