От ZERI до 100 (Синята икономика)

Това е четвъртата подглава от епилога „Осъществяване на една мечта“ от Синята икономика.

Основах ZERI през 1996г., за да проуча и разкрия стратегическите лостове за развитие, които биха насърчили истинска устойчивост. Продължавам да се занимавам с обучение на хора, бизнеси и дори държави, за да бъдат те по-информирани за съвършенството на природата и да разберат, че Синята икономика ще доведе до енергичен и устойчив успех за хората и Земята. Настоящата ми дейност в Бутан и Ел Йеро ми позволява да насочвам на място икономическото развитие от гледна точка на Синята икономика. Използвайки тези иновации развиващите се страни могат да прескочат грешките на развития свят и да преборят бедността, замърсяванията и болестите. Страна като Бутан може да развие стратегия, насочваща обществото в посока по-голяма устойчивост.

Населението на Ел Йеро е отхвърлило предложения за инсталиране на платформа за изстрелване на сателити и станция за радари. То търсят алтернативи, които да отговарят на най-важния им критерий: да осигурят устойчиво бъдеще, пълно с богати възможности за следващите поколения. Те избраха 19 от 100-те иновации, описани в тази книга. Общественият и частен сектор събраха нужните средства за превръщане до края на 2011г. на целия остров в самодостатъчен по отношение на нуждите от вода и енергия. Фермерите ще отглеждат цялата земеделска продукция по стандартите за органично и устойчиво производство в продължение на седем години. Отпадъци от земеделието ще бъдат отделяни за отглеждане на гъби. Остатъчният субстрат ще се превръща в компост или ще бъде използван за храна за животни. Освен това те възнамеряват в рамките на десетилетие всеки автомобил на острова да бъде задвижван с електричество и всички нужди от електроенергия да бъдат задоволявани, благодарение на силата на морските вълни. Нужните инвестиции са изчислени и основните средства са осигурени.

Подходът на Бутан е подобен. При скорошно по-дълго посещение стана ясно, че предизвикателството, пред което е изправена малката хималайска страна е, че основният им източник на приходи – водната енергия от ледниците – ще изчезне през следващите 20 години поради промените в климата. Тази девствено красива страна усеща натиска на потреблението и отпадъците. По време на консултации с техните лидери, определих 15 новости, които могат да им осигурят здрава икономическа основа за десетилетия. Портфолио от тях ще превърне отпадъците от земеделието в био-пластмаси. Коприненото производство ще изгради нов отрасъл в сферата на здравеопазването, като в същото време подхранва почвата. Вятърът ще бъде улавян с малки турбини. Правителството даде пълната си подкрепа за стратегията за дизайн и строеж на сгради, в основата на която са залегнали устойчивост и икономия на енергия. А. Найкуист ще им окаже подкрепа в това начинание. Струва си да се отбележи, че веднага след обявяването на възможностите, се появиха предприемачи и вложители.

Радвам се, че започвам и уебкаст, в който ще разказвам за нови бизнес модели, вдъхновени от някоя от иновациите, описани в тази книга. Тези дискусии ще бъдат разпространени по целия свят на местните общности на родния им език. Надявам се тези лекции да дадат допълнителна информация и ресурси на тези, които сериозно желаят да изградят една Синя икономика.

Макар тези успехи и начинания да изглеждат скромни, десетилетие на обединение международни усилия може да постигне големи промени. Няма съмнение, че нарастващ брой региони и държави се запознават и започват да приемат разумните решения и иновации, които дават власт на хората и поддържат общностите. С появата на нови инициативи и със споделянето на истории за успеха на сътрудниците, много хора ще добият куража да направят следващата стъпка. Точно както Х. Моралес в Ел Йеро и Т. Коден в Бутан имат визията да приемат нови идеи и да ги доведат до успешно изпълнение, ще се появят хиляди други със същата визия и сила. Можем да се надяваме, че тези продължаващи усилия ще вдъхновят други да постигнат още повече и че хората навсякъде по света ще осъзнаят значението и важността на приноса за Синя икономика в собствения си живот. В непрекъснат кръговрат на безкрайно обновяване и еволюция Синята икономика обединява приноса на всички.

Принципите на икономиката са принципите на общността. Принципите на общността са принципите на екосистемите. Успехът на нашата икономика, на нашите общности и нашата планета зависи от обединените ни усилия да си представим и да постигнем изобилието на Синята икономика.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.