Загряване от корените (Синята икономика – предприемачество 55)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Й. Шу и Т. О забелязват, че подземното разграждане на останки от растения, складирани от мравки и термити, подхранва почвата и растенията. Процесът също така затопля почвата. Те осъзнават, че затоплянето на корените на растенията повишава осмозата, като в същото време предпазва растенията от измръзване. Идеята е претворена в оранжерийна система, която загрява корените на растенията, вместо въздуха, намалявайки по този начин потреблението на енергия. През 2007г., когато технологията е въведена за първи път в Япония, тя бързо получава подкрепата на производителите на домати и ягоди. След като процесът на затопляне е усъвършенстван чрез употребата на въглеродни нишки, възможностите за приложението му надхвърлят областта на земеделието. Сега той се използва и като евтина алтернатива на подовото отопление, което използва пълни с течност пластмасови тръби. За това приложение въглеродни клетки, смесени с целулоза, се прилепват към гумената основа на килима, който е свързан с тънък филм багрилни соларни клетки на прозорците. Тази система за подово отопление намалява потреблението на енергия поне с две трети. Тъй като енергийният източник може да е слънцето, въглеродният отпечатък ще е нисък, а удобството – голямо. Панасоник решава да популяризира този продукт за домашни приложения в Япония. Този тип подово отопление ще направи отоплението достъпно за онези части на света, където зимата е сравнително мека, а традиционните средства за отопление – скъпи. Очаква се тази иновация да създаде много работни места, може би сравнимо със заетостта, създадена от инсталирането на фотоволтаични слънчеви панели.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.