Енергията е взаимовръзка (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Но последователността на тази логика не е задоволителна. Време е да преминем отвъд уравнението за енергията и материята, което ни е дал Айнщайн. Според хипотезата ми в една отворена система потокът енергия, получен от живите и неживите системи на Земята, се превръща във все по-сложни взаимоотношения. Енергията се трансформира във взаимовръзки между материята, органична и неорганична, жива и нежива. Енергията, която получаваме някак води до откритието на нови връзки, които в последствие се превръщат в адаптивни и еволюиращи взаимоотношения. След като тези взаимоотношения се докажат с времето, те остават активни и се превръщат в постоянен модел. С времето всички атоми от периодичната таблица ще са намерили най-добрите връзки, които водят до впечатляващо стабилни и високо ефективни взаимоотношения, пораждащи живота, който познаваме днес. Това непрекъснато нарастващо ниво на сложен набор от връзки е отражение на огромното количество получена и натрупана енергия, която Земята ще продължава да приема поне още 5 милиарда години. Очаква се, че тогава (след 5 милиарда години) слънцето ще е изразходило всичкия си водород, което ще доведе до края на слънчевата система във вида й, в който я познаваме днес. Силите на гравитацията вероятно ще продължат да действат още около милиард години след това.

Невъзможно е да разберем Земята, слънчевата система и Вселената без да изучаваме взаимовръзките и моделите, които възникват и еволюират. Намираме се в постоянно търсене на най-добрите възможни връзки първо между простите молекули, след това между сложните молекули, а после и между мрежи от мрежови системи. Невъзможно е да си представим живота в гората без взаимоотношенията между растенията, животните, гъбите, микроводораслите и бактериите. Невъзможно е да си представим черупката и тялото на ракообразните без да видим връзките между въглерода, азота, водорода и кислорода. Невъзможно е да разберем хлорофила без да забележим връзките между лишеите, скалите, свързания с органични вещества магнезий и слънцето. Докато научните изследвания през последните векове се фокусират върху по-добро разбиране на всеки от отделните елементи, природните системи и земната кора насочват еволюцията на видовете в посока все по-сложни взаимовръзки. Майката Земя или Гая, е експоненциално нарастващ набор от взаимоотношения, непрестанно търсене на нови връзки сред неизвестността. Докато продължаваме да получаваме енергия, непрестанно ще откриваме нови взаимовръзки и взаимоотношения. Ще еволюираме в едно все по-голямо биоразнообразие, което винаги ще усъвършенства начините и средствата за превръщане на енергията и материята в живот, като за целта ще има все по-ниски енергийни нужди, защото взаимоотношенията ще позволяват развитието на един безкраен кръговрат. Това далеч надхвърля принципа От люлката до люлката . Това е резултат от медитацията и Изкуството на Синьото.

Увеличаването на биоразнообразието на Земята е удивително. И да, Земята е синя. Със синьо небе и син океан. Толкова е красива, когато я наблюдаваме от космоса. Всичко е започнало с няколко едноклетъчни бактерии и с времето са се появили и други видове: първо анаеробни, след това аеробни. И това е било само началото. Нарастването на сложността е удивително, разнообразяването и адаптацията към нови и непознати условия надминават всякакви граници на въображението. Усъвършенстването е непрестанно и невероятно прекрасно. Всяко живо същество си създава собствена ниша и в същото време непрекъснато развива взаимовръзките си с останалите. В тези взаимосвързани ниши всеки се е научил да се адаптира към законите на физиката, създал е набор от рецепти за химични реакции и съвкупност от репродуктивни биологични системи, които правят както отделния индивид, така и цялото, уникални. Истинската уникалност обаче се състои не в отделния индивид, а в създадените от него взаимоотношения, в мрежата, изградена от по-малки мрежи, която люлее живота, чрез пулса на светлината и звука. Това са ритмите, които изглежда задвижват и вдъхновяват съвместната еволюция. Нямаме идея колко много взаимоотношения се разкриват пред очите ни, докато се фокусираме само върху нанотехнологиите и генома. Разкривайки невероятния потенциал на нови и неизследвани взаимоотношения, смятам, че броя взаимовръзки се увеличава със скоростта на светлината.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.