Следващи стъпки (Визия за новото образование)

Статията е част от книгата-визия на инициативата за ново образование в България. По визията има да се работи още доста, а още повече и до реалното създаване на едно по-добро образование, но все пак можете да почерпите доста идеи и да се осведомите.

Прииждащото ново образование – Павел Лазаров

Тази книга е съществен етап в проектирането и строежа на Новото. Тя е
конкретен израз на неща желани и дискутирани на дълго и широко, но оставали до
момента единствено намерения. Ето, по нашия път е хубаво да правим една стъпка
в абстрактното, една в конкретното: една стъпка във философските ни
размишления, една конкретна „на земята”, упражнявайки всичките си мускули.
(Абстрактна–конкретна, абстрактна–конкретна!) Не е изключено да подскачаме за
малко на един крак, но ще сме наясно, че така много далеч не ще стигнем, и скоро
ще преминем пак към нормалното ходене: абстрактно – конкретно, абстрактно –
конкретно.

И така, моята следваща конкретна стъпка по реализацията на Новото е тъкмо
тази (и я правим заедно с теб, в този прецизен момент, читателю): да разширя
колкото е възможно повече кръга от вдъхновените пионери, с които да избистрим
визията си, правейки я „обща визия”. Същевременно ще я коригираме, допълваме
и доизпипваме, и с това ще я правим все по–популярна и обичана сред хората. Така
ще привлечем и други търсещи, с които да реализираме замисленото. Няма никакво
съмнение, че вече е започнало и набирането на критична маса около смелите ни
идеи. В момента ние се показваме и заявяваме, че можем, и че заедно можем много,
ама много повече! Възпроизвеждам тук основната част от текста на поканата си за
съавторство в тази книга, защото тя (поканата) говори ясно за развитието на идеята
ми оттук нататък

***

…В главата ми от известно време се върти идеята да напишем
заедно книга – ние, хората от Новото образование. Да споделим
всеки поотделно, в текстове без специална връзка помежду им, кой
как го вижда новото и какво прави, та да пуснем от бутилката духа
на промяната, да извикаме, че ни има и че работим.

Да го напишем симпатично и на достъпен за всички език. Да
сервираме на хората идеите и опита си в сбит вид; да им дадем
библиография, сайтове и автори, така че по–любознателните от
тях да могат да задълбочат сами търсенето си. Да създадем
широка идейна основа, на която да стъпи общата ни визия.

Следващите ни стъпки ще са:

I. Издаваме книгата и вдигаме колкото е възможно повече
шум около нея!

II. Прокарваме я като четиво за всички родители, учители,
общественици и за онези, които се чувстват докоснати
някак си от образованието.

За скептиците

Споделените от мен неща са всичко друго освен фантасмагории. Те са мечти,
да , но и неща реални. Мечти са за нас, българите, докато за много англичани,
канадци, германци, израелци, японци, американци, финландци и унгарци те са вече
великолепна, жива, жизнена реалност. Аз им благодаря за тяхната пътеводна
светлина, огряваща пътя на екипа ни от създаването на Схемата насам.

Ние продължаваме да черпим вдъхновение и да ползваме интензивно чужди
практики и документи. Най-ценните донори в това отношение са канадците от
провинция Алберта, заявили без излишна скромност, че разполагат с най-добрата
образователна система на света (с което аз се съгласявам), израелците – обявили за
своя официална държавна политика разпростирането на модела на
демократичното училище на Яков Хект, англичаните – родили феномена
Александър Нийл и Summerhill School, и американците – предлагащи завиден избор
от информационни ресурси за алтернативно образование.

Преходът към ‘Новото образование’

България скоро ще разполага с обща визия за бъдещето образование на своите
деца. Раждането й е въпрос на година, най-много две. Това е нещото, което се
случва в момента! Съществена част от този процес е написването и
разпространяването на тази книга. И естествено прочита й и (евентуално)
припознаването на нейните постановки от все повече хора. С появяването на
общата ни визия ще започнат да прозират и пътищата, водещи от сегашното до
бъдещото положение.

Теренът за създаването на първото демократично училище ще е напълно готов
веднага щом съберем критичната маса от хора – една компактна (териториална)
общност, обединена от общи възгледи. (Не вярвам това да случи в големия град.)
Когато заработи първото пилотно училище, то ще събуди интерес и
допълнителен апетит у все повече търсещи. Новите училища, построени от ръцете
на последните, ще отприщят лавината от ентусиазъм, която ще реализира „Новото”
на национално ниво. То ще е резултат на мощен натиск от 2 страни: от едната ще са
силното желание и растящите умения на хората от низините, от другата –
институционната промяна. Ще рече масовото осъзнаване и инициативност, и
управленската мъдрост, подсилващи се взаимно.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.