Валдорф педагогика и образованието на бъдещето

Най-късно от книгите на Диана Мечкова, получени непосредствено от йерархиите на Светлината и Любовта, знаем колко са важни идващите Златни деца, за бъдещето на цялото ни човечество и планената Земя. Наше задължение е да развием една педагогика и образование, които да подготвят възможно най-добре идването на и самите Златни деца.

Започвайки да се занимавам с учителска дейност във валдорф училище, въодушевено от антропософията и дейността на Рудолф Щайнер, то не можеше да не си задам въпроса дали това е най-доброто за Човешките деца на бъдещето. След над 8 месеца интензивна подготовка и запознаване с всевъзможни педагогики, както и 6 месеца преподаване на информатика според антропософията на Щайнер, то мога категорично да заявя, че това е най-доброто, което съществува. Емоционалните, социални, предприемачески и умствени способности на децата го потвърждават напълно.

В същото време и във валдорф педагогиката има още много важни задачи, които предстои да бъдат свършени, за да се подобри обучението още повече. Много важно е да се внесат повече движение и живи сили в образованието. Също така значително да се задълбочи съвместната работа между учителите, учениците, родителите и всички помагащи и подпомагащи свободно организиращите се училища. Важно е да се постигне признание и независимост от държавата, както и пълна самостоятелна издръжка, независима от държавата и частния капитал на отделни предприятия и личности. Чисто педагогически трябва да се заздрави работата между класните ръководители до 8-ми клас и гимназиалните учители. Необходими са и повече и по-различни възможности за допълнителни занимания, според интересите на учениците. Важно е и по-доброто преподаване на природните и научни дисциплини, и най-вече на математиката, която се разглежда от Щайнер като предпоставка за Духовно развитие.

Валдорф педагогиката е най-доброто, което имаме, но трябва да се развива и да поема импулси отвън. Особено подходящи са отделни методи и вдъхновения от педагогиките на Френе, Толстой, Монтесори и Лозанов. Но не трябва да забравяме и всички онези положителни импулси, които идват от частните и държавни училища (това са тези зависими от държавен и частен капитал училища, които нямат нищо общо с така наречените свободни училища). Да не забравяме и възможностите, които дават новите комуникационни технологии и отвореното общество – образование извън училище, чрез интернет, от човек на човек, въобще истински свободно, независимо и отворено образование за всеки.

В следващите си статии ще опиша някои от споменатите по-горе педагогики. Особено внимание ще обърна на Френе и най-вече на Монтесори и на Лозанов. Последният, българин, създател на десугестопедията, е учен, следва научен подход, но се говори, че е бил силно повлиян от Учението на Дънов. В същото време не можем да не забележем, че сходството между валдорф и десугестопедия е повече от голямо. Разликата е в степента на разработка на системите, мащабността и популяризацията. В това отношение десугестопедията е на правилен път, но е в много начален стадий и силно бледнее като мащаб пред антропософското преподаване. Но има и някои страни, които са доказано по-успешни.

Досега в България няма валдорф училище. Аз мисля, че това не е случайно. Прякото приложение на даденото за Средна Европа от Щайнер Учение, сигурно не е най-доброто за България. Не случайно си имаме Дънов. Голямата задача пред българското образование е следователно да извлечем необходимото от Учението на Дънов, така както Петър Димков го е направил в областта на медицината, и да го приложим в съчетание със средноевропейски импулси, идващи от Щайнер. Десугестопедията на Лозанов е първата крачка. Лично аз смятам да работя в тази насока за в бъдеще.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Децата. Bookmark the permalink.

Comments are closed.