Мъдрост за отбора

Бях писал вече за Райнхард Шпренгър и неговата книга с футболни поуки за ръководители. Ето и следващата част.

1. Не е достатъчно играчите само да са заедно, но трябва и да действат един за друг, да си оказват взаимопомощ. Задоволяването на клиентите не е достатъчно. Необходимо е да се създават за тях принципно нови възможности и преживявания.

Грижата и службата за другите е в основата.

Важно е в отбора да са хора, които са по-добри от самия ръководител.

Хубаво е да съществува физическа и пространствена близост освен Духовната такава.

Отборът трябва да е извън рамките, извън конвенционалните средства. Само така се става екстремен лидер на екстремен отбор. Това е голямо предизвикателство както за отбора, така и за ръководителя, но те трябва да могат да го понесат.

2. Най-важен е изборът на сътрудници. Това е и първата крачка, която трябва да предприеме всеки един ръководител. Важен е момента на избор на всеки един човек от отбора – кой кога, защо и как участва.

За благосъстоянието и положителното развитие на една организация или движение може да се разбере най-вече от това дали хората от отбора препоръчват други хора, защото на тях самите им е добре.

3. Хората обикновено отиват да работят на дадено място или в дадена организация заради идеите, заради самата организация или самата работа. Но си тръгват най-вече заради шефа.

4. Трябва да се даде възможност за развитие на всеки един сътрудник и да се използва напълно потенциала му.

5. Интензивната съвместна работа е в основата. Новите сътрудници не са тесни специалисти, а всичко-можещи и следователно могат (и искат) гъвкаво да сменят позициите си. Работата се случва предимно на нивото на чувствата и взаимоотношенията. Следователно качеството на общуването е в основата.

6. Изкуството е да се развие напълно индивидуалността на всеки един и да й се даде свобода. В днешно време всичко се уеднаквява, но талантите на хората са винаги индивидуални и неповторими. Съчетанието им във взаимна и допълваща се работа е в основата на изкуството на ръководенето и съвместната работа.

7. Общите трудности и неприятности, а не цели, създават отборния Дух. Отделните сътрудници, трябва също както футболистите да могат да играят и без топка и винаги да са готови да се предложат за работа. Именно играта без топка е в основата на успеха.

8. Големи разлики в доходите на отделните сътрудници не водят до големи успехи.

9. Винаги е добре да се влага в хора, дори в даден момент да няма остра необходимост.

10. Отборът винаги трябва да работи в дългосрочен план.

11. Работата не трябва да се подчинява на замервания, изчисления и статистики, а на разумни преценки и интуиция.

12. Трябват чужденци и различни хора, за да могат да се погледнат нещата от различен ъгъл. В това отношение футболните (спортните) отбори определено са по-напред от други организации.

13. Който иска да задейства и задвижи хората, трябва да докосне техните сърца.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.