Мекалу Вореде – за съхраняването на генетичното богатство на Етиопия

Статия: Мекалу Вореде (Етиопия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за съхраняването на генетичното богатство на Етиопия чрез изграждането на един от най-добрите центрове за съхранение на семена в света.”

Мекалу Вореде е роден през 1936г. в Етиопия. След като получава докторска степен по Агрономия (Генетика и развъждана) от Университета в Небраска, САЩ, той се връща в Етиопия, където се занимава с планиране на Ресурсен център за растителна генетика в Адис Абаба. През 1979г. той става директор на Центъра и остава на тази позиция до пенсионирането си през 1993г., когато се присъединява към Етиопската програма за оцеляване на семената. Вореде основава тази програма с подкрепата на канадски неправителствени организации, водени от Unitarian Service Committee (USC/Canada).

Етиопия е един от осемте ‘Vavilov Centres’ по света, които се славят с изключително генетично разнообразие. Именно това биоразнообразие – заплашено от сушата и съвременните земеделски практики – се опитва да съхрани Вореде. Освен това Ресурсният център за растителна генетика (PGRC) си поставя за задача да създаде „Стратегически резерви от семена” на традиционни местни сортове. Тези резерви могат да бъдат раздавани на фермерите, когато има суша и други сортове вероятно не биха оцелели. Само за няколко години Вореде събират и съхраняват безопасно значителен процент от генетичното богатство на Етиопия. По време на този процес Вореде не само създава най-добрия подобен Център в Африка, но и една от първите системи за съхранение на генетичен материал в света. В Центъра работят само етиопци, а Вореде обучава цяло едно ново поколение от специалисти агрономи и генетици.

Вореде се оттегля от службата си в правителството, за да се посвети на дейността си, свързана със съхранението, подобряването и използването на диворастящи видове във фермите. Съществуват изследвания, които показват, че местните сортове (примерно твърда пшеница), растящи без изкуствени торове и други химикали са се адаптирали по-добре към местните условия и добивът от тях надвишава с 10-15% добива от други съвременни сортове, и с 20-25% добива от оригиналните сортове, оглеждани от фермерите.

Като научен съветник към Програмата за оцеляване на семената, днес Ворведе насърчава развитието на подобни практики и в други региони на Африка и Азия. В тази връзка той активно участва в обучението на ръководителите на няколко генетични банки, както и на много други млади учени. Няколко инициативи за съхранение и използване на биоразнообразието в Африка ползват модела на Етиопия за своя основа и може да се каже, че Вореде има принос за тяхното развитие.

Вореде работи и на международно ниво и е първият председател на Африканската комисия за растителни и генетични ресурси. Той допринася и за създаването на Африканска мрежа за биоразнообразие. Вореде е бил председател на Комисията за растителни генетични ресурси към Организацията към ООН за храни и земеделие. Днес Вореде е член на управителния съвет на Международния институт за растителни генетичнир есурси  (IPGRI) и Международната фондация за развитие на селските региони (RAFI). През 2008 Вореде получава Награда за изключителен международен принос от National Green Award Foundation, оглавявана от президента на Етиопия.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.