Survival International – за правата на коренните жители

Статия: Survival International на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за работата им с коренните племена в подкрепа на техните права и препитание.”

Survival International е организация, основана през 1969, за да помага на племенните народи да упражняват своето право на оцеляване и самоопределяне; да гарантират, че интересите на тези народи са правилно представени при вземането на всички решения, засягащи тяхното бъдеще; да осигури на племенните народи собственост и право на ползване на достатъчно поземлени и други ресурси; да работи за признаване на правото им на собственост върху земите на техните предци.

„Племенните народи наброяват 200 милиона души или едва 4% от населението на земята. Много често към тях се отнасят като към препятствия пред прогреса, обект на изследване, екзотични турситически експонати или потенциални последователи на дадена религия. Всъщност тези хора са членове на сложни и жизнеспособни общества, които имат собствено чувство за цел, пълноценност и общност, на които ние в „модерните” общества можем да завиждаме. Техните очевидно прости технологии им позволяват да живеят добре в предполагаемо негостоприемни условия, с които нашите „високи” технологии не могат да се справят… В същото време ние превръщаме родните им земи в пустини и наричаме това „развитие”.” (публикация на организацията)

Survival International има международен секретариат, разположен в Лондон и национални офиси във Франция, Испания, Германия и Италия, а членовете на организацията наброяват 12 000 души от 75 държави. Неин президент е Робин Ханбъри-Тенисън, а сред поддръжниците й са Ричард Гиър, Клод Леви-Щраус, Джули Кристи, Колин Фърт, Деймиън Хърст и Ноа Чомски. Директор на организацията е Стивън Кори.

Survival International работи по различни проекти, кампании, образователни инициативи и публикации.

Организацията работи с около 80 различни племена по света и е помогнала на безброй племенни общности да възвърнат собствеността върху земите си и контрола върху бъдещето си. Примерно в следствие на 20-годишна кампания, водена от Survival International, племето Яномани получава близо 10 милиона хектара дъждовни гори в Бразилия.

През 2006г. Survival International  помага на бушмените гана и гви от Ботсвана да спечелят съдебно дело, което им позволява да се върнат в земите на своите предци, от които правителството в страната ги е прогонило.

Survival International образова обществото относно племенните народи, като използва за целта различни средства: организира посещения на племената, осигурява материали за училища и изложения, организира семинари и изнася лекции, провежда различни събития и разпространява информация чрез своя уебсайт, чрез медиите и чрез свои публикации.

Survival International организира и много дейности, включително: кампании за масово изпращане на писма до властите от страна на заинтересовани граждани, бдения пред посолства, отнасяне на случаите до ООН, съветване при изготвянето на международни закони, информиране на племената за законовите им права.

Survival International избра да сподели Наградата за цялостен житейски принос с едно от племената, с които работи тясно – Дави Яномани, водач на индианците Яномани в Бразилия.

След получаването на Наградата за цялостен житейски принос, Survival International  извоюва множество успехи, свързани с правата на племенните народи (например Южна Америка). Това им позволява да се фокусират върху нови случаи особено в райони, изложени на голям риск (например Ботсвана). Survival International работи все по-усилено с племена, които имат най-малък контакт с външни хора, т.е. онези, които рискуват да изгубят най-много.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.