Инге Генефке – Рехабилитационен и изследователски център за жертвите на мъчения

Статия: Инге Генефке – Рехабилитационен и изследователски център за жертвите на мъчения (Дания) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Почетна награда

„…за това, че помага на онези, чиито живот е бил разбит на парчета, поради преживяното насилие, да възвърнат своето здраве и самоуважение.”

В отговор на призива на Amnesty International отправен през 1973г. към медиците по света да помогнат в борбата срещу насилието и мъченията, д-р Инге Генефке създава първата медицинска група на Amnesty International в Дания. По това време не съществуват никакви познания за разрушителното вияние, което мъченията оказват върху физическото и психическо здраве на жертвите, така че дейността им започва на практика от нулата. Изследванията на водения от Генефке екип водят до създаването на други подобни групи от медици по света. Необходимостта от лечение и рехабилитация води до основаването на Рехабилитационен и изследователски център за жертвите на насилие (RCT) през 1982г. в Копенхаген. Д-р Генефке е негов медицински директор.

Целите на RCT са:

  • Да служи като рехабилитационен център за жертвите на мъчения и техните семейства.
  • Да обучава здравни служители от Дания и чужбина относно провеждането на прегледи и лечение на жертви на мъчения; чрез обучението и на по-широка група от заинтересовани страни, да разпространява информация за формите на насилие и възможностите за рехабилитация на хора, който са били подложени на мъчения.
  • Да провежда изследвания относно формите на мъчения, същността и мащабите на последствията от тях.
  • Да ръководи и разширява дейността на международен архив от документи и да работи за превенция на насилието.

Рехабилитационната програма се основава на цялостно лечение, акцентиращо върху психотерапията. Тъй като близките на жертвите на мъчения също страдат от последствията, лечението цели да помогне както на оцелелия, така и на неговите деца и съпруг или съпруга.

През 1986 RCT основава Международен рехабилитационен съвет за жертвите на мъчения  (IRCT). IRCT е частна, хуманитарна, неправителствена организация. Най-важната задача на IRCT е да допринесе за основаването и функционирането на рехабилитационни центрове по целия свят. Няколко пъти годишно той организира в Дания и чужбина международни семинари за здравни работници.

Днес близо 100 центъра и програми в 75 страни по света осигуряват лечение на хиляди жертви на мъчения годишно. RCT са помогнали за основаването на по-голяма част от тези центрове, включително в Албания, Аржентина, Бангладеш, Чили, Естония, Екваториална Гвинея, Гърция, Латвия, Литва, Кения, Кувейт, Непал, Пакистан, Филипините, Русия, Южна Африка, Шри Ланка, Турция, Украйна, Уганда, Уругвай и др. По искане на ЕС, IRCT участва в организирането на професионална подкрепа за жертвите на изнасилвания по време на войната в бивша Югославия.

IRCT си сътрудничи с множество международни агенции и национални медицински асоциации. Организацията е създала и международна мрежа за документиране на случаите на мъчения и е публикувала множество книги и статии в допълнение на списанието, което издава на всяко тримесечие.

През 1997г. RCT и IRCT се отделят в две независими организации и днес IRCT работи като координатор на рехабилитационните центрове по света. През 2012г. RCT променя името си на Достойнство – Датски институт срещу насилието.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.