Хосе Люценбергер – за опазването на околната среда в Бразилия и по света

Статия: Хосе Люценбергер (Бразилия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за приноса му към опазването на околната среда в Бразилия и по света.”

Хосе Люценбергер, роден през 1926, е бразилски агроном, работил в продължение на 15 години за международна химическа корпорация, но напуснал през 1970, за да започне мощна и успешна кампания срещу употребата на пестициди и в подкрепа на органичното земеделие. В следствие на неговата кампания в Бразилия все повече едри и дребни фермери започват да следват практиките на органичното земедели: те използват по-малко пестициди и прибягват до по-устойчиви методи на производство. Дейността на Люценбергер в тази сфера го превръща в признат експерт по почвознание, органични торове и растително здраве. Земеделието, обаче, е само една от сферите, в които работи: в Бразилия :юценбергер е широко известен като баща на природозащитното движение.

Като агроном, заинтересован от здравословното, чисто, устойчиво земеделие, Люценбергер започва да се занимава с рециклиране. Той е наясно, че стотици милиони хектари земеделска земя губят плодородието си, поради разрушаването на хумусния слой и микроорганизмите, живеещи в почвата, докато същевременно стотици милиони тонове ценни органични отпадъци, биват изгаряни или унищожавани в депата за отпадъци. Люценбергер разработва прости алтернативни методи за повторна употреба – като тор или фураж – на отпадъците от множество индустриални производства, като кланици, цехове за щавене на кожи, целулозни и хранително-преработвателни предприятия. Той работи и в сферата на ландшафта и градинарството.

Дейността на Люценбергер в Бразилия е допълнена от изтощителна поредица от лекции, които той изнася в множество страни из целия свят.

Между 1990 и 1992 Люценбергер е специален секретар на президента на Бразилия по въпросите, свързани с околната среда. На тази си позиция той успява да извоюва маркиране на териториите на коренните индианци и най-вече на племето Яномамис. Той допринася и за изоставянето на програмата за ядрени оръжия, както и за подписването на Антарктическото споразумение за опазване на китовете. Една от основните грижи на Люценбергер е опазването на Амазонските гори, както и други важни елементи от биосферата.

През 1995 той получава почетна докторска степен от BOKU (Universität für Bodenkultur) към Университета на Виена, Австрия за научната си дейност и сътрудничеството си с австрийските фермери.

Във всички сфери на дейността си Люценбергер насърчава холистичното мислене в науката и технологиите, както и нова холистична етика.

Люценбергер почива през 2002 на 75 годишна възраст.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.