Джон Търнър – за правото на подслон и общност

Статия: Джон Ф. Чарлууд Търнър (Великобритания) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за защита на правото на хората да изграждат и поддържат свой собствен подслон и общност.”

Джон Ф.Ч. Търнър е роден през 1927г. и в продължение на 40 години разработва теорията, практиката и инструментите, необходими за самостоятелното изграждане и управление на домове и квартали в Перу, САЩ и Великобритания.

Търнър завършва архитектура в Асоциацията по архитектура в Лондон през 1954г. и от 1957г. работи в Перу в продължение на осем години. Дейността му е свързана основно ъс застъпничество и дизайн на общностни програми за самопомощ в селата и предградията на големите градове. От 1965 в продължение на две години Търнър е научен сътрудник към Центъра за урбанистика на Масачузетския технологичен институт (MIT) и Харвардския университет. Търнър продължава да преподава в MIT до 1973, след което се връща в Асоциацията по архитектура и Отдела за планиране на развитието към Юнивърсити Колидж Лондон, където остава до 1983, когато подава оставка, за да се посвети изцяло на организацията с идеална цел AHAS.

През тези години множеството публикации на Търнър оказват голямо влияние върху политиките, съврзани със строежа на жилища по света. Публикациите на Търнър включват „Неконтролирано заселване в градовете: проблеми и политики”, издадена за първи път през 1966г.; както и книгите „Свободата да строиш, контрол върху процеса на застрояване от страна на заселниците” (Freedom to Build, Dweller Control of the Housing Process, в съавторство с Робърт Фичър и Макмилън, 1972) и „Домове от хората: към автономия в строителната среда (Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments, Марион Боярс, 1976).

Между 1983 и 1986 Търнър е координатор на неправителствения проект на Habitat International Coalition, посветен на Годината (1987) на подслон за бездомните, обявена от ООН. Този проект включва световно проучване на местните инициативи за развитие на жилищата и кварталите, въз основа на което е издаден доклада „Да изградиш общност: примери от Третия свят”, редактиран от съпругата на Търнър, Берта. Търнър е явтор на въведението и заключенията на доклада.

През 1989 Търнър се мести от Лондон в Хейстингс, малък град на южното крайбрежие, и оттогава работи за Хейстингс Тръст, организация с идеална цел, посветена на развитието на града. Това му дава възможност да се изправи пред социалните и икономически последствия от индустриализацията на града. Убеден, че устойчивото общество трябва да се основава на местна икономика, той стига до заключението, че бъдещето зависи колкото от възстановяването на общностите в индустриализираните държави, толкова и от укрепването на общносттите при експлоатираните народи. Той фокусира усилията си върху турсене на два дотогава пренебрегвани елемента и тяхното разпространение: „инструментите за изграждане на общност”, които могат да бъдат прилагани в различни условия, и универсалните принципи, ръководещи успешната адаптация.

Подобни творби

  • Все още няма други подобни творби

This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.