Предприемачества от Синята икономика

1. Водовъртежът: Силата на гравитацията
2. Личинките: Природните доктори
3. Кафето: От отпадък до протеин
4. Електричество без батерии
5. Стъклото като строителен материал
6. Гориво от гората
7. Гладко като коприна
8. Боядисване без боя
9. Метали без минно дело
10. Чист въздух без филтри
11. Вятърна енергия без нови стълбове
12. Вятърна енергия без турбини
13. Победа над бактериите
14. Черна стена за топло и студено
15. Топла вода за най-малко 25 години
16. Управление на огън и пламък
17. Съхранение без замразяване
18. Чиста вода без отпаден канал
19. Преработващи тоалетни без вода
20. Разграждащи се пластмаси от хранителни отпадъци
21. Биорафинерия
22. Чист сапун
23. Почистване без химия
24. Без триене
25. Впръскване без газове
26. Парници без отопление и пестициди
27. Рециклиране на опаковки
28. Създаване на среда за електрически коли
29. Изнасяне на вятър
30. Китайска народна медицина в аквакултурите
31. Нова оценка на житейския цикъл
32. Отвъд фирмената социална отговорност
33. Просто и евтино охлаждане
34. Нова захар
35. Механично отстраняване на плевели
36. Новости в хартиеното производство
37. Изолираща боя
38. Безболезни игли
39. Вода от въздуха
40. Електричество чрез просмукване
41. Електричество от морските течения
42. Електричество от чешмата
43. Просто пречистване на водата
44. Сторителство с бамбук
45. Дървени въглища и опазване на гората
46. Втори живот за пещите за цимент
47. Прасета и риба в едно стопанство
48. Храна за птици
49. Стомана и шлака
50. Производство без калъпи
51. Печалба от биогаз
52. Създаване на стойност от боклука
53. Слънчева енергия без субсидии
54. Опаковки от гъби
55. Без атомна енергия
56. Чист въздух без филтри
57. Цялостно здраве
58. Плаващо електричество
59. Прав ток от мрежата
60. Батерии от вода
61. Бижута от ориз
62. Пречистване на вода с червеи
63. Обувки от буби и коприва
64. Вода от въздуха и вятъра
65. Евтин водород
66. Калциев карбонат от яйчни черупки
67. Дървета в пустинята
68. Турбини задвижвани с вода
69. Оран без плуг
70. Местни умни мрежи
71. Гравитацията за съхранение на енергия
72. Енергията на контейнерите
73. Датчици за движение
74. Безплатно отпечатване
75. Ново използване на асфалт на място
76. Целулоза за изолация
77. Тъкани от водорасли
78. Обувки за добра тренировка
79. Играчки произвеждат електричество
80. Възраждане на цепелините
81. Обществени тоалетни
82. Гора за ядене
83. Разумно преработване на отпадъци
84. Магията на бирата
85. Катамарани за риболов на сардини
86. Бамбукови закачалки в полза на залесяването
87. Пластмаса вместо замърсяване