Досег до вечността

В Досег до вечността се описват преживявания близки до смъртта (Near Death Experiences) на хора, които са били клинично мъртви, сериозно болни, катастрофирали, в скръб или в дълбока медитация. Тези хора преживяват любов и блаженство, не само от тяхната собствена идентичност, ами и като едно цяло с всички други живи същества.

Някои преживявания: