Книги

- Синята икономика, Гюнтер Паули, 10 лв.
- Алтернативна нобелова награда, 16 лв.
- Животът е приказка, Рослава Стоянова, 5 лв.
- Беловит, Рослава Стоянова, 5 лв.
- Досег до вечния живот, 4 лв.
- Цариградска Библия на Петър Дънов, 35 лв. (с допълнителна пояснителна книжка)
- Енциклопедия по интегративна медицина (контакт: v.zamfirova@abv.bg или 0885 098686)
Детски стихове, басни, гатанки и песни (всички 18 книжки заедно за 29 лв.):
- Стихове за всеки, 3 лева
- Светлината на стиховете, 5 лв.
- Пътят на стиховете, 3 лв.
- Стихове за Любовта, 3 лв.
- Басни прекрасни, 2 лв.
- Моят дар за вас, деца, 1 лв.
- Чудният дар на живота, 2 лв.
- Детството мое прекрасно, 2 лв.
- Със стихове и песен и немският е лесен, 1.5 лв.
- Растения любими, на вас дарявам рими, 1 лв.
- С рима опознай своя роден край, 1 лв.
- С гатанки полека-лека опознаваме човека, 1 лв.
- На добротата извор вечен, 2 лв.
- Чудни са и лесни тези детски песни, 2 лв.
- Знаеш ли, че на водата са безбройни чудесата, 1 лв.
- С любов и вяра в Бога добро да правя мога, 1 лв.
- На кого какъв е кой сред роднините безброй, 1 лв.
- Професии, призвания и други занимания, 1 лв.