Tag Archives: духовност


С Любов съм я написал

Всяка дума, всяка мисъл,
аз с Любов съм я написал,
в този ред от всяка буква,
виж, енергията руква…

Добро творя и сея Мир,
и славя Господа безпир,
тук, сега, поне във стиха,
всички хора се сдобриха.

В мен съзнанието ново
ражда творчество и слово,
радва се душа и пее,
че е вечна и живее.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Съзнателно

Съзнателни промени
извършвам устремен
и мисли просветлени
възраждат се у мен.

Съзнателно си мисля
само за Доброто,
туй често съм го писал,
важно е, защото.

Съзнателно почувствах
най-висшата Любов,
за светлите изкуства
отново съм готов.

Съзнателно говоря
същественото аз:
„Вий радвайте се, хора,
на всеки миг и час!“

Съзнателно си върша
своите задачи,
спокоен, че ще свършат
всички неудачи.

Съзнателно работя
и сея Светлина,
че носи ме в Живота
Божествена вълна.

Съзнателно се храня
със сочни плодове,
„С Любов да са събрани“
- Природата зове.

Съзнателно и дишам
въздух в планината,
поезия ще пиша
само осъзната.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Прощавайте, хора, за всичко

Прощавайте, хора, за всичко
и на вас ще бъде простено,
тъй дава се примера личен,
поправя се всичко сгрешено.

Простете с Любов на невежи,
тъй както и Бог ви прощава,
и давайте прошка, понеже
така и на вас ще се дава.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Помагам

Помагам ви, хора, помагам,
а Бог ми помага на мен,
работя за Общото Благо,
за светлия утрешен ден.

Помагам ви, хора, помагам,
а Бог ми помага на мен,
че давам и мило, и драго,
за свят към Добро променен.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Светли години

В идните светли години
бодри ще бъдем, засмени,
Боже, по Пътя води ни,
Пътя към златни промени!

В идните мирни години
Любов по света ще цари,
Боже, със здраве дари ни,
и Вечен Живот ни дари!

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Свети Архангели

О, Архангели, велики,
пазители на Божий Мир,
светите ваши ликове
с Любов обливат ме безспир!

О, Архангели, велики,
пазители на Божий Ред,
аз при нужда ще ви викам,
а вий водете ме напред!

Posted in За Духа и Душата | Tagged , | Коментарите са изключени

Бог ми проговори

Бог ми проговори
с език на Любовта,
Раят е отворил
вратите за света.

Бог ми проговори
със вътрешния глас,
Раят е отворил
вратите си за нас.

Бог ми проговори,
щастлив е този ден,
Раят е отворил
вратите си за мен.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Щом съм благодарен

Щом съм благодарен,
спокоен и смирен,
двери се отварят
Божествени у мен.

Щом съм постоянен,
и с Вяра, устремен,
свише е простряна
Десницата над мен.

Щом съм концентриран
и щом съм търпелив,
Мъдрост ще намирам
и вечно ще съм жив.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Аз живея в Бога

Аз живея в Бога
и Бог живее в мен,
вярвам аз, че мога
да бъда изцелен!

Боже, дай ми сили,
и здраве, Боже, дай,
с Тебе, Боже Мили,
животът наш е рай!

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Молитва към Бог

На Бога благодарен,
стоя във тишината
и мислено повтарям
молитвата позната:

Боже, Благ и Милостив,
Здраве дай ми и Живот,
моля грешките прости,
моите, на цял народ!

Боже, Мъдър, Справедлив,
с Любовта си ме дари
и напред ме поведи
към деяния добри!

Боже, Силен, Всемогъщ,
моля Те, и мен спаси,
и към Мир, на Теб присъщ,
Ти душа ми възнеси!

Ще славя Твойто име,
Боже, Истинен, Един,
Ти, моля Те, води ме,
Ти закриляй ме! Амин

Ще славя Твойто име,
Боже, Истинен, Един,
Ти, моля Те, пази ме,
Ти напътствай ме! Амин

Ще славя Твойто име,
Боже, Истинен, Един,
Ти, моля изцели ме,
Ти помилвай ме! Амин

Ще славим Твойто име,
Боже, Истинен, Един,
и мен благослови ме,
и децата ми! Амин

Posted in За Духа и Душата | Tagged , | Коментарите са изключени