Tag Archives: духовност


Децата идат от Небето

Децата идат от Небето
и носят ни Любов оттам,
че, знай, на бебе от сърцето
Самият Бог говори нам.

Децата идат от Небето
и Мъдрост носят ни оттам,
макар и мъничко детето
носител е на Дух голям.

Децата идат от Небето
и носят Истина оттам,
и носят знание, което
забравил съм го вече сам.

Децата идат от Небето
и всичко носят ни оттам,
и носят нещото, което
от тях е трябвало да знам.

 

Posted in За Децата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Човек е от Бог сътворен

Във порив велик, вдъхновен,
човек е от Бог сътворен,
с Мъдрост, с Любов и със Сила
светла мечта го дарила.

Човекът – на Бога подобен,
да бъде творец е способен,
Добро да твори по Земята
е мисия негова, свята.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , | Коментарите са изключени

Рисувам бъдеще светло

Рисувам бъдеще светло
за Земята най-прекрасна,
създавам света пъстроцветен,
в който децата ще раснат.

Рисувам аз вдъхновени
картини от чуден Живот,
мечтите най-съкровени
на Бог за човешкия род.

Рисувам всички народи
радостни и озарени,
напред Доброто ги води,
в Мир и Единство сплотени.

Posted in За Обществото | Tagged , , , , | Коментарите са изключени

Правя без корист Доброто

Правя без корист Доброто,
просто така – от Любов,
нищо, че после Животът
изпит изпраща ми нов.

Доброто е Път към върха,
Пътят е стръмен и труден,
но щом победил съм страха,
красив ще стане и чуден.

Правя без корист Доброто,
просто така – от Любов,
нищо, че после Животът
изпит ми дава, все нов.

Изпитът, зная, е важен,
чрез него душата расте,
качества Божии, даже,
израстват чрез него и те.

Правя без корист Доброто,
просто така – от Любов,
и после знам, че в Живота
взел съм си изпита нов.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , , , , | Коментарите са изключени

Родова Благословия

На моите деца, внуци и правнуци и техните потомци

Благословия се пише
със вдъхновение свише,
пиша я аз за децата
за Любовта във сърцата!
Дечица на Светлия Ден,
с Добро си спомнете за мен,
за мене се сещай и ти,
правнуче от мойте мечти!
Дечица, покланям се аз
на Бога, живеещ у вас!
Дечица, вие творете,
света край вас подобрете!
Съвета послушайте мой:
дървета садете безброй,
цветя красиви посейте,
винаги радостно пейте!
И давам ви аз със Любов
за Здраве и Мир Благослов!
Бъдете вий лъчезарни,
на Бога най-благодарни,
че Бог живее в сърцата,
говори нам чрез децата,
и чрез Природата жива,
и чрез гората красива,
дори чрез пойните птички
Бог ни говори, на всички!
Желая аз на децата
вечния Мир на Земята!
Деца и внучета, мили,
чада на Светлите Сили,
деца от всички народи,
само Добро да ви води!
Любов на хората дайте,
от мене винаги знайте,
че щом човек е човечен,
нему Животът е вечен!
Аз ще дойда пак да расна
на Земята най-прекрасна!
Така ще бъде! Вече знам!
Аз Истината ще ви дам!
Боже, Ти, преумножи я,
моята Благословия!

Posted in За Децата | Tagged , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Родих се

Аз родих се! В този ден
слязох на Земята,
да изпълня дълг свещен
и мисията свята!

Аз родих се! В този ден
дойдох от Небесата,
че дела стоят пред мен,
дела на Светлината!

Аз родих се! В този ден
появих се на света,
проявявам Бога в мен
и посявам Любовта!

Аз родих се в този ден!
О, Светила Небесни,
Дух Свети дорде е в мен
ще славя Бога с песни!

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Чакаме Нова Година

Чакаме Нова Година,
с Вяра, Надежда, Любов,
спокойно старата мина,
Боже, под Твоя Покров.

Чакаме ний благодарно,
в Мир, Тишина и Покой,
Ангели пазят ни вярно,
Ангели светли безброй.

Чакаме с Радост в сърцата,
Богу се молим на глас,
здрави да бъдат децата,
пълен пък житният клас.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , | Коментарите са изключени

Енергията на Любовта и органичението на Тялото и Езика

Споделям едно духовно преживяване на Любовта и какво научих от него. Видеото и текстът е на английски.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , | Коментарите са изключени

((( Любов, Прегръдки, Щастие, Развитие )))

((( Скъпи Приятели )))

Честито Рождество! Нека да продължаваме да се свързваме с Любовта в нас,
в другите и в Живота.

Нека да се прегърнем, дори и мисловно, със Сърцето ни :) ))

Да сме Щастливи и да се Развиваме по време на най-прекрасните и дори и
най-тежките ни моменти.

((( Прегръдки и Топлина )))

Posted in За Духа и Душата | Tagged | Коментарите са изключени

Следвам Пътя на Христа

Преминавам тест след теста,
всеки следващ все по-труден,
но в сърцето си съм честен,
а в съзнанието – буден.

Преминавам тест след теста
във житейските уроци,
но човечен съм и свестен
и без никакви пороци.

Преминавам тест след теста
и следвам Пътя на Христа,
не сега да съм известен,
а жив да съм във Вечността.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени