Tag Archives: инициатива


Подари Вода, Подари Живот!

„Подари Вода, подари Живот“ – инициатива за обозначаване на места, където човек може да пие чаша живителна течност – Вода.

Местата, които искат да се включат в инициативата могат да изтеглет логото и да го сложат на видно място. Който желае може да изпрати данни за своето заведение, за да бъде то обозначено.

Така всеки ще може да поиска чашка вода, което особено в предстоящите горещи дни ще бъде много належащо.

Тази инициатива е следствие от изложбата „“Човекът и Водата” и вдъхновено от прекрасната инициатива „Висящо кафе“.
„Подари Вода, подари Живот“ е една хуманна инициатива, която не е обвързана с партия, религия или фирма. Тя е за хората!

Първоначално логото беше изработено за проекта „Човекът и Водата“. Сега го предоставям за ползване за тази кауза -свободно за поставянето на места, където човек може да помоли за Вода и тя да му бъде предоставена. Разбира се и тук се акцентува на отношението. Нека то да е добронамерено, а за който може… нека да е с Любов и Благодарност :)

За изтегляне на логото: https://www.dropbox.com/s/uxgt9lr1ue0hpg5/Logo-Voda.psd

За контакт пишете на: contact@HumanAndWater.com

Страница във Facebook: http://www.facebook.com/pages/Подари-Вода-Подари-Живот

Posted in За Обществото | Tagged , , , | Коментарите са изключени