Tag Archives: кауза


Група за действие за Биобио

Статия: Хуан Пабло Орего/ Grupo de acion pur el Biobio на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за личния му кураж, себеотрицание и упоритост в подкрепа на устойчивото развитие на Чили.”

Хуан Пабло Орего е роден през 1949г. и завършва магистратура по Природни науки през 1986г. В младежките си години е бил композитор и певец в популярна група за градски фолклор. През 1991г. помага за основаването и е избран за главен координатор на Grupo de Acción por el Biobío (Група за действие за Биобио – GABB), чиято цел е да се опита да спре строежа на шест язовирни стени по течението на река Биобио в южната част на Чили. Биобио е една от най-красивите реки в страната и значението й за запазването на екологичното равновесие е огромно. Вододелът й е и дом на коренното племе пехеуенче, което наброява около 10 000 души.  

От началото на 60-те години съществуват планове за строеж на поредица от шест взаимосвързани язовирни стени, като тези проекти са съставени без да е направена оценка на екологичното им влияние. В началото проектите са собственост на ENDESA-Чили, държавно енергийно дружество, приватизирано при неясни условия в последните дни от режима на Пиночет. В резултат на това някогашните участници в тогавашното правителство придобиват контрол върху проекта и съответно биха извлекли големи ползи от реализирането му. Чрез тази приватизация 90% от правата върху водните ресурси в Чили преминават в частни ръце. Дружеството е почти монополен доставчик на електроенергия в Чили, което му носи огромно икономическо, политическо и медийно влияние. През 1997г. чилийската компания е продадена на ENDESA-Испания заедно с правата върху водните ресурси.

GABB се сблъсква с две основни задачи: изграждането на силна коалиция, водеща местни, национални и международни кампании за спиране на строежа, и съвместна работа с племето пехуенче за защита на правото им да останат да живеят в земите на предците си. В много отношения кампанията се оказва изключително успешна и позволява на GABB да превърне тайните планове за строеж на язовирна стена в център на разгорещен обществен дебат. Организацията осъжда недемократичния и несутойчив модел за развитие на Чили, наложен чрез сила по време на 17-годишния брутален диктаторски режим на Пиночет. Орего критикува конституционната, правната и институционалната система, въведена в Чили от Пиночет, която според него „продължава ентусиазирано да се управлява без никакви съществени промени от последвалите три „демократични” и т.нар. социалистически правителства”. Орего нарича тази система „положение, при което демокрацията е поставен в условия на шахмат, а корпорациите се сдобиват с власт за сметка на обикновените хора.”

Въпреки успешните кампании на GABB, правителството в съюз с ENDESA се оказва почти непобедим противник. Първата язовирна стена, Пангуе, е построена и открита през 1997г., а втората, Ралко – през 2004г. И двете изостават от планирания график заради кампанията на GABB. Все пак само две от планираните шест язовирни стени са построени, което спасява голяма част от водосборния басейн и самата река от унищожение. Кампанията успява да привлече общественото внимание към въпроси, които никой до момента не е поставял: енергийна политика, околна среда, права на коренното население, енергийния монопол на ENDESA и неолибералните планове за развитие. Кампанията води и до много по-добри условия за преместеното племе пехуенче, отколкото биха получили те в противен случай. GABB допринася и за значителна промяна на политиката на Международната финансова корпорация по отношение на подобни проекти. Точно преди посещението на инспектори от Световната банка GABB и 400 жители на Чили подават жалба, която според представители и на двете институции води до сериозно преразглеждане на оперативните им директиви и процедури.

В Чили Биобио се е превърнала в символ на борбите за социална справедливост и опазване на околната среда, които все още продължават. Според властите и анализаторите историята на хидроенергийното развитие в Чили си има „преди” и „след” кампанията Биобио… за добро.

Цитат

„Ако съберете на едно място всички проблеми, които оказват влияние върху ситуацията с Биобио, като енергийна политика, монополът на ENDESA, гражданската активност и несъвършенството на демокрацията в Чили, ще придобиете представа, защо нашата кауза е толкова важна и мнозина я смятат за емблематична.”

Posted in За Природата | Tagged , , , , | Коментарите са изключени

Подари Вода, Подари Живот!

„Подари Вода, подари Живот“ – инициатива за обозначаване на места, където човек може да пие чаша живителна течност – Вода.

Местата, които искат да се включат в инициативата могат да изтеглет логото и да го сложат на видно място. Който желае може да изпрати данни за своето заведение, за да бъде то обозначено.

Така всеки ще може да поиска чашка вода, което особено в предстоящите горещи дни ще бъде много належащо.

Тази инициатива е следствие от изложбата „“Човекът и Водата” и вдъхновено от прекрасната инициатива „Висящо кафе“.
„Подари Вода, подари Живот“ е една хуманна инициатива, която не е обвързана с партия, религия или фирма. Тя е за хората!

Първоначално логото беше изработено за проекта „Човекът и Водата“. Сега го предоставям за ползване за тази кауза -свободно за поставянето на места, където човек може да помоли за Вода и тя да му бъде предоставена. Разбира се и тук се акцентува на отношението. Нека то да е добронамерено, а за който може… нека да е с Любов и Благодарност :)

За изтегляне на логото: https://www.dropbox.com/s/uxgt9lr1ue0hpg5/Logo-Voda.psd

За контакт пишете на: contact@HumanAndWater.com

Страница във Facebook: http://www.facebook.com/pages/Подари-Вода-Подари-Живот

Posted in За Обществото | Tagged , , , | Коментарите са изключени