Tag Archives: книги


Търсим Разпространители на книгите от ОМ в Пловдив

Здравейте Приятели,

чрез ОМ вече създаваме прекрасни книги и искаме да изградим алтернативни начини за тяхното разпространение – от човек или организации до човек. За тази цел търсим хора, които да разпространяват книгите, например чрез книжарници, магазини, семинари и други мероприятия или места свързани с устойчиво развитие. Ние можем да предоставим определен брой книги на хората, които разпространяват, а те могат да вземат 10% от официалната продажна цена на книгата, но могат и да се откажат от печалба, както всички от нас. Всички направени пари от книгите от ОМ отиват за създаване на нови книги с отворен лиценз.

Една от първите книги, които можем да предложим в Пловдив за разпространение е „Синята Икономика“ на проф. Гюнтер Паули.

Ако имате желание да помогнете с разпространението на книгите от ОМ в Пловдив, моля свържете се с мен, Ники: 09888 13075 или nikolay.h.georgiev в gmail.com. До 24. Януари, четвъртък, следобед съм в Пловдив, и ще се радвам да се запознаем. Ще се радвам да пишите и ако имате и препоръки за хора и организации, които биха разпространявали книгите. Благодаря Ви!

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

Добрина и Кармина (Детски приказки 3)


Илюстратор Адриана Иванова

Живеели някога две сестри – Добрина и Кармина. Те били по-особени в много отношения. Били невидими и макар че присъствали навсякъде сред хората, никой не ги забелязвал и никой не предполагал, че те съществуват. Освен че били невидими, имали и дарбата да присъстват на много места едновременно. Те винаги се движили редом с хората и изпълнявали своите задачи. Добрина отивала при хората, които правели добрини, вървяла с тях и незабелязано премахвала всички пречки по техния път. Хората не я виждали, но усещали нейното присъствие и нейната помощ и много им олеквало сред житейските трудности и несгоди. Кармина пък отивала при хората, които извършвали лоши постъпки и които, вместо да помагат на другите, им пакостяли. Вървяла с тях и незабелязано поставяла пречки и спънки по техния път. Хората не я виждали, но усещали нейното присъствие и я чувствали като товар на гърба си.

Един човек вършел само добрини и винаги помагал на хората, които търсели помощ. Добрина веднага отишла при него, за да му стане верен спътник в живота. Какво било учудването и, когато до него забелязала своята сестра – Кармина.

„Добра среща, сестро!“ – казала Добрина.

„Дал Бог добро!“ – отвърнала Кармина.

„Какво правиш при този човек? Та той само добрини е вършил през целия си живот…“

„Привлякоха ме тъжните му мисли.“

„Та той е тъжен, защото има тежка съдба, но въпреки това и на мравката път сторва.“

„Така е, но комуто са мрачни мислите, той ме привлича и не може да се освободи от мен, дордето не се освободи от мислите си.“

Кармина казвала истината и Добрина знаела това.

След време двете сестри се срещнали при друг добър човек. Добрина отново се учудила, но Кармина побързала да и обясни:

„При този човек ме привлича чувството му за страх, което изпитва постоянно. Аз отивам при хората, които изпитват чувствата страх, яд, гняв, злоба, завист, омраза и всички останали несъвършени чувства. Човек може да се освободи от мен, само ако се освободи от тях.“

Добрина вярвала на сестра си. Независимо че Кармина привличала трудности в живота на хората, тя била честна и справедлива – всекиму въздавала според заслуженото.

Минало известно време и двете сестри отново се срещнали при един добродетелен човек.

„Сега пък защо си тук“ – попитала Добрина. „Този човек мисли положително, изпитва радостни чувства и върши добри дела.“

„Но не си мери приказките. С тях оскърбява хората и ги наранява.“

„Та той дори не осъзнава това…“

„Това е без значение. Той ме привлича с несъвършените си думи и аз идвам да изпълня своя дълг.“

Добрина разбирала, че и в този случай сестра и има право.

Двете сестри живеели от незапомнени времена сред хората и още са сред тях. Но Кармина била обещала, че ще остави хората на мира, когато спрат да грешат и когато поправят мислите, чувствата, думите и делата си. Малко по малко хората щели да разберат за съществуването на двете сестри, щели да се поправят, да се осъзнаят и да заживеят само с Добрина. Кармина пък щяла да си отиде по живо, по здраво, както била обещала.

Така и станало.

Posted in За Децата | Tagged , , , , , , | Коментарите са изключени

Приказки за деца

Новата ми книга ще се казва: „Денчо и Годинка. Приказки за деца“.
В нея мъдростта на вековете е изразена по достъпен за децата начин. Приказките срещат малките читатели и слушатели с добрите дела и правилните образци в живота. Имената на приказните герои са също толкова красноречиви, колкото техните думи и дела. Наблягам на краткостта и точността на изказа, като някои красиви слова повтарям по-често, за да залегнат в съзнанието на четящите и слушащите. Положителният развой на случките е характерна черта на всичките произведения. Особено значение обръщам на това, приказките да доближават постепенно любознателните деца към истината и реалността и да подпомогнат разгръщането на заложените в тях огромни творчески способности. Както стиховете и басните ми, така и приказките ми са изтъкани от множество послания, поуки, ключове и символи. Сборникът е подходящо четиво за всички възрасти и дава храна за размисъл на всички души, тръгнали по пътя на своето осъзнаване.
Приятно и ползотворно четене!

Денчо и Годинка
Синовете на Словото
Добрина и Кармина

Posted in За Децата | Tagged , , , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Свети Архангел Рафаил

Лична молитва към Архангела на изцелението, вдъхновена от книгата ЧУДОТВОРНИТЕ ИЗЦЕЛЕНИЯ НА АРХАНГЕЛ РАФАИЛ

О, Свети Архангел Рафаил,
знам, че всекиго си изцелил,
ако е Божията Воля,
и мен да изцелиш, Те моля!

Името Ти означава:
„Бог лекува, изцелява“,
името Ти вечно свято
и от мен е веч възпято!

Свети Архангел Рафаил,
глава пред Тебе съм склонил,
Ти чуй молитвения зов,
с целебна ме облей Любов!

Да бъде радостен и здрав,
на Теб се моли Радослав:
моля ти се, изцели ме -
с Радост славя Твойто име!

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , , , , | Коментарите са изключени

Синовете на Словото (Детски приказки – 2)

Живеели някога трима братя – Радан, Благан и Мълчан. Първият говорел много на хората, вторият малко, а третият – нищо. Словата на Радан били винаги радостни. Той пеел постоянно радостни песни и предавал радостта на хората, които го слушали. Словото му било не само радостно, то било родено от любовта, изтъкано от мъдростта и изпълнено с истината. Благан рядко отварял устата си да продума, но когато го правел, той или благодарял на Бога или благославял хората. Словата на благодарността и благослова били единствените, които изричал Благан. Мълчан пък не казвал нищо, но цялото му излъчване говорело повече, отколкото можело да се изкаже с думи. Искрената усмивка не слизала от лицето му, добрите му очи давали утеха на хората, а любящото му сърце било олицетворение на безусловната любов и добротворството.

Радан разказвал и радвал хората, Благан благодарял и ги благославял, а Мълчан мълчал и се молил за тях. Наричали ги „Синовете на Словото“. Тримата братя вървели по света и учели всички хора и народи на Божествените закони и добродетели. След като обиколили цялата Земя, те се прибрали на небето при своя Благ и Любящ Баща.

Минало много време и хората на Земята забравили Божественото Слово и го заменили с груб брътвеж. Тези, които се били учили от Радан, продължавали да говорят много, но вместо да говорят радостно, разказвали само тъжни истории. Тези, които се учили от Благан, продължавали да говорят малко, но вместо да благодарят на Бога и да благославят хората, те се оплаквали от съдбата си и проклинали хората. Тези, които се учили от Мълчан, продължавали да мълчат, но искреността в усмивката, добротата в очите и любовта в сърцето, те заменили с лицемерие, лошотия и омраза.

Милоствият Баща на небето видял това, но простил на хората за невежеството и отново им изпратил своите синове. Повечето хора ги прогонвали от земите си, защото сърцата им били закоравели. Само малцина ги приемали и следвали примера им. Справедливият Баща оставил синовете си при хората, които ги приемали и следвали примера им. Така постепенно се създали първо семейства, а после и села, градове и държави, които слушали и изпълнявали Божието Слово. Те процъфтявали, а селата, градовете и държавите на хората, които отхвърлили тримата братя западали и постепенно изчезнали от лицето на Земята. С времето светлината на Словото огряла цялата Земя и хората заживели в радост, мир и любов.

Posted in За Децата | Tagged , , , , , | Коментарите са изключени

Денчо и Годинка (Детски приказки 1)


Илюстратор Адриана Иванова

Денчо и неговата майка Годинка живеели на Земята. Денчо бил работлив, отговорен и съвестен, а майка му била любяща, мъдра и винаги казвала истината. Денчо бил чудно дете – шест месеца растял, шест месеца се смалявал, после пак растял и пак се смалявал и така било от вечни времена. Майка му Годинка пък растяла само веднъж на дванадесет месеца, но въпреки това била толкова стара, че вече никой не помнил възрастта и. Говорело се, че била толкова стара, колкото самата Земя…

Годинка винаги повтаряла на сина си:

- Ден година храни! Ден година храни!

Денчо бил много усърден и прилежен, трудил се здраво – орял, сеел, поливал, копаел, жънел и хранел старата си майка.

Денчо си имал и един верен приятел и помощник на име Слънчо. Когато Денчо бил усмихнат, радостен и щастлив, Слънчо винаги се появявал на небето и изпълвал Земята със своята светлина, топлина и любов. Но когато Денчо бил намръщен, тъжен и мрачен, Слънчо никога не дохождал и Земята се лишавала от благодатната му усмивка. Така било от незапомнени времена. Денчо растял, после се смалявал, веднъж бил радостен, друг път – тъжен, а Слънчо се появявал и изчезвал. Колкото повече растял Денчо, толкова по-радостен бил и толкова по-често го навестявал прителят му Слънчо. Колкото повече се смалявал, толкова по-тъжен ставал и толкова по-рядко изгрявал Слънчо. Но Денчо не осъзнавал това.

Веднъж мъдрата му майка му казала:

- Време е да ти открия една малка тайна… Времето зависи от твоето настроение

- Но как?
възкликнал учудено той
– Аз си мислех, че настроението ми се влияе от времето…

Майка му се усмихнала и казала:

- Ако всички са добри, радостни, благодарни и любящи, времето винаги ще бъде топло, слънчево, меко и приятно. Но ако всички са студени един към друг и времето ще е студено. Ако всички имат мрачни мисли и времето ще е мрачно. Ако чувствата им са бурни и невъздържани, то и навън ще има бури и ветрове. 

Денчо осъзнал казаното, повярвал му и приложил тази малка тайна в живота си. Независимо дали растял или се смалявал, той винаги бил радостен и благодарен. Така година след година времето омеквало, затопляло се и неговият приятел Слънчо винаги му бил на гости. Денчо научил първата тайна в живота си и, променяйки себе си, променил цялата Земя към добро.

Posted in За Децата | Tagged , , , , , , | Коментарите са изключени

За Богомилите от Петър Димков

Откъс от книгата на Лили Димкова: Петър Димков. Моят Баща

Татко много ми е говорил за богомилите, които той смяташе за най-чисти последователи на Христа. Вълна от напреднали, велики души е била изпратена от Бялата ложа на великото Всемирно бяло братство през Х-и век на Земята, и то в България, за да помогнат за възвръщане на първоначалната чистота на Христовото учение. Великопосветеният Боян Мага, син на Цар Симеон, е един от тези призвани да работят за осъществяването на това велико дело. Негов пръв помощник бил Поп Богомил, разпространителят на богомилското учение сред народа. Боян Мага е следвал тайна висша езотерична школа в Константинопол. Той е владеел великите окултни закони и е работил с тях. Много преди него великопосветеният учител Орфей, който също е живял на територията на България, е донесъл висшата окултна музика, утвърждаваща силата на живота над смъртта. Той дарил народната медицина на траките. А Боян Мага доусъвършенствал тази народна медицина и ирисовата диагностика. На Боян Мага татко посвещава книгата си „Българска народна медицина”.

Татко с въодушевление ми разказваше как тези прекрасни богомили, изпълнени с божествена любов и самопожертвувателност, владеейки народната медицина и ирисовата диагностика, странствали по света с торбичка, пълна с билки. Гледали в очите на болните, поставяли диагноза, давали им билки, лекували ги. Обикаляли из цяла Европа и разнасяли великото духовно учение на богомилството, на чистото християнство. Наричали ги още албигойци, катари и с други имена…

Те внесли в Европа духа на Ренесанса. Оттам произлизат други клонове на духовното движение, като розенкройцерството например, заляло и Европа, и Америка. Татко с въодушевление ми говореше за Боян Мага, за Василий Врач, за Поп Богомил и други богомили. Богомилите давали пълни права на жените и ги приемали за равноправни на мъжете. Той ми е разправял, че заедно с неговия приятел Никола Трифонов, който често идваше вкъщи, чудесен брат, последовател на Учителя Беинса Дуно, с Николай Райнов и с професор Благой Мавров, също приятели на татко, са правили сеанси и по духовен път са получавали много знания за богомилите. Имахме вкъщи, написано на пишеща машина, Евангелието на богомилите и други книги. Бяха изключително интересни

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , | Коментарите са изключени

„Наставления за всякаквы гостбы и разны домашни справы“ (3)

Преди време ви разказах за едно фототипно издание на готварска книга, съставена от Петко Славейков и издадена за първи път в Цариград през 1870г. и ви споделих описаните в нея методи за  съхранение на различни хранителни продукти, както и начините за приготвяне на квас и два вида хляб - с ябълки и с ориз. От същата книга можем да научим и как са приготвяли в миналото оцет, сюзма и сирене от картофи.

Концентриран оцет и оцет на прах: По-голямо количество оцет се оставя да замръзне почти цялото, след което в леда се пробива дупка и се източва незамръзналата част.  Този оцет е по-силен и концентриран и с него се напоява филийка ръжен хляб, която се оставя да изсъхне. Тази стъпка се повтаря 5-6 пъти, а накрая филийката се стрива на прах, който може да се съхранява дълго време и да се използва за направата на нов оцет, като се разтваря във вода или бяло вино.

Сюзма: кисело мляко се оставя на топло място за няколко часа, след това се поставя в чист тензух, за да се оттече напълно суроватката (която се събира за други цели). Така получената сюзма се съхранявала в дървен съд на хладно място и траела много по-дълго от киселото мляко. Сюзмата разтваряли във вода, за да се получи айрян. Друг вариант е тя да се намаже върху плътни листове хартия или тънък плат и да се остави да изсъхне – така се получава сухо мляко, което траело дълго време и когато потрябвало просто се разтваряло във вода.

Сирене от картофи: 5 оки (около 6,5 кг) картофи се сваряват, обелват и намачкват на гладко пюре. Към него се прибавят  2,5 оки (около 3,2 кг) творог (частици от мляко от утаена суроватка). Сместа се оставя да престои 3-4 дена, след което се слага в платнени торбички, които се притискат с тежест, за да се отцеди течността.  Оставя да отлежи на топло и сухо място, като от време на време се маже с прясно мляко, за да не се напуква.

Posted in За Ежедневието | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Илия Троянов

Чували ли сте това име? Може би не. Но със сигурност поне сте гледали прекрасния български филм „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде„. Както вече писах – за мен това е най-големият български филм на всички времена. Сценарият е по едноименната книга на Илия Троянов, който пък е един от най-големите немски писатели на нашето време. Да, той е немски гражданин от български произход. Семейството му бяга по времето на комунизма в ФРГ. Самият Илия обаче е отраснал в Кения. Имал е и късмета или по-добре казано – търсил е възможностите да пътува и се е запознал с много култури. Книгите му са ясен израз на това. Той е един от онези хора, които обединяват света – това се вижда и от самата му интернет страница. Един от тези, ще си позволя да кажа българи, които сбъдват нашата свещена мисия.

Posted in За Обществото | Tagged , , , , | Коментарите са изключени

Квантова врата за Въведение Богородично

Долния текст ни е изпратен от висшите светлинни йерархии посредством Диана Мечкова – авторката на книгите за Светлината:

От 01.01 до 01.08 2013 се отваря голяма седем месечна квантова врата. Казват, че не сме готови сега за преход в Новото време. Задължително условие за прехода е да се установи мир по земята. Казват, че в близките 10-20 години, ще има масово извисяване на човешкото съзнание. Явно тогава и по лесно ще настъпи този планетарен мир. За това ние активно ще трябва да им помогнем. Ще ни отварят все повече и по дълги квантови врати в които ще ни обливат със светлина, за по бързо приближаване на нашия свят до небесния. В този седем месечен отрязък ще можем по лесно да творим заедно с тях добрите събития за нас самите, близките ни и света. Дават и седем критерия, на които трябва да отговаряме и към които да се стремим като човешки качества, за да можем да творим заедно с тях.

Сега в сряда е 21 – Въведение Богородично. Да си направим прехода както е обяснено в книгата за постепенна адаптация към по големите квантови врати, които ще ни отварят (Повече сведения в тази статия на ОМ).

Аз само първия път имах по особени усещания – даже леко ми се гадеше – случвало ми се е при ченълинга с Бялото Братство, които са с много високовибрационни Меркаби. Втория път нямах усещания, че нещо особено се случва. Но чувстваме или не, поемаме с Тяхна помощ от по високата вибрация в телата си, което е важното. Казват че по време на тези пространствено-времеви врати се втъкават златни нишки в светлинните ни тела, които ще ни направят по издръжливи на високите вибрации.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , , , , , , , , | Коментарите са изключени