Tag Archives: личен пример


Дядо Добри

Дядо Добри, праведен и благ,
стои пред български светини,
жив и здрав е, и стои на крак,
макар навършил сто години.

Дядо Добри правил добрини
и дал му Бог живот вековен,
за да следва и на старини
към Бога своя дълг синовен.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , | Коментарите са изключени

Помагам

Помагам ви, хора, помагам,
а Бог ми помага на мен,
работя за Общото Благо,
за светлия утрешен ден.

Помагам ви, хора, помагам,
а Бог ми помага на мен,
че давам и мило, и драго,
за свят към Добро променен.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Законът за кармата

Каквото ти се случи,
ти сам си го създал,
и всеки ще получи,
каквото сам е дал.

Каквото ти се казва,
ти казвал си го сам,
Законът че се спазва,
по себе си го знам.

Закон е безпогрешен,
Закон е справедлив,
деня ще плащаш днешен,
ти знай, дорде си жив.

Posted in За Разума | Tagged , , | Коментарите са изключени

Отношения

Отношения, ах, отношения,
най-трудна сте вие загадка,
търсят ви дълги решения,
невиждайки истина кратка.

„Отнасяй се с другите, както
искаш с теб да се отнасят те“,
защото съдбата, де факто,
в отношенията се плете.

И хората плели ли, плели,
на възел завързали даже,
урока дали са си взели,
туй времето пак ще покаже.

Постъпвай с другите така, както би искал другите да постъпват с теб.

Posted in За Разума | Tagged , , , , | Коментарите са изключени

Правя без корист Доброто

Правя без корист Доброто,
просто така – от Любов,
нищо, че после Животът
изпит изпраща ми нов.

Доброто е Път към върха,
Пътят е стръмен и труден,
но щом победил съм страха,
красив ще стане и чуден.

Правя без корист Доброто,
просто така – от Любов,
нищо, че после Животът
изпит ми дава, все нов.

Изпитът, зная, е важен,
чрез него душата расте,
качества Божии, даже,
израстват чрез него и те.

Правя без корист Доброто,
просто така – от Любов,
и после знам, че в Живота
взел съм си изпита нов.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , , , , , | Коментарите са изключени

Родова Благословия

На моите деца, внуци и правнуци и техните потомци

Благословия се пише
със вдъхновение свише,
пиша я аз за децата
за Любовта във сърцата!
Дечица на Светлия Ден,
с Добро си спомнете за мен,
за мене се сещай и ти,
правнуче от мойте мечти!
Дечица, покланям се аз
на Бога, живеещ у вас!
Дечица, вие творете,
света край вас подобрете!
Съвета послушайте мой:
дървета садете безброй,
цветя красиви посейте,
винаги радостно пейте!
И давам ви аз със Любов
за Здраве и Мир Благослов!
Бъдете вий лъчезарни,
на Бога най-благодарни,
че Бог живее в сърцата,
говори нам чрез децата,
и чрез Природата жива,
и чрез гората красива,
дори чрез пойните птички
Бог ни говори, на всички!
Желая аз на децата
вечния Мир на Земята!
Деца и внучета, мили,
чада на Светлите Сили,
деца от всички народи,
само Добро да ви води!
Любов на хората дайте,
от мене винаги знайте,
че щом човек е човечен,
нему Животът е вечен!
Аз ще дойда пак да расна
на Земята най-прекрасна!
Така ще бъде! Вече знам!
Аз Истината ще ви дам!
Боже, Ти, преумножи я,
моята Благословия!

Posted in За Децата | Tagged , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Родих се

Аз родих се! В този ден
слязох на Земята,
да изпълня дълг свещен
и мисията свята!

Аз родих се! В този ден
дойдох от Небесата,
че дела стоят пред мен,
дела на Светлината!

Аз родих се! В този ден
появих се на света,
проявявам Бога в мен
и посявам Любовта!

Аз родих се в този ден!
О, Светила Небесни,
Дух Свети дорде е в мен
ще славя Бога с песни!

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Следвам Пътя на Христа

Преминавам тест след теста,
всеки следващ все по-труден,
но в сърцето си съм честен,
а в съзнанието – буден.

Преминавам тест след теста
във житейските уроци,
но човечен съм и свестен
и без никакви пороци.

Преминавам тест след теста
и следвам Пътя на Христа,
не сега да съм известен,
а жив да съм във Вечността.

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Добрина видях голяма

Добрина видях голяма,
през прозореца, случайно,
хора бяха само двама
и доброто стана тайно.

След лета неизброими
аз съм още възхитен,
чувството предавам в рими,
спомена запазвам в мен.

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

Красотата творете навред

Творете, творци, вий творете,
красотата творете навред,
и всички души събудете
към Доброто да тръгнат напред!

Рисувайте, пейте, пишете,
вий на Доброто създатели,
и всички души събудете –
свойте деца и приятели!

Създатели с дарби небесни,
посейте в света Светлината,
със светли картини и песни,
покрийте, спасете Земята!

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени