Tag Archives: образование


Моят финансов консултант

Всички знаем, че света се управлява в момента, за съжаление, от парите. Или поне чрез тях. И всички знаем, че в училище тези неща не се учат. И това е добре така, но само за една малка част, които знаят как да боравят с финанси и които нямат интерес и другите да знаят как действа икономическата система. Затова е важно гражданите, обикновените хора, да вземат нещата в собствените си ръце и от малки да образоват децата си по темата. А който сам не разбира за какво става дума, трябва също да се информира, за да не се налага, заради собственото му незнание да страда по-късно и детето му. В интернет все по-често се срещат портали, които помагат на юношите и децата по темата. Не бих казал, че са достатъчни, но са едно добро начало за разбиране поне на основите. Един добър пример на забавно направена страничка с въпроси и отговори по много теми е Моят финансов консултант. Основни теми са пазаруване, спестяване, риска, скрити опасности, бизнесът и околната среда, финансово планиране, банкова система.

Posted in За Обществото | Tagged , , , , | Коментарите са изключени

Сима Симар за здравеопазването и образованието в Афганистан

Статия: Сима Симар (Афганистан) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за дългогодишната й и смела борба за защита на човешките права и особено правата на жените в един от най-сложните и опасни региони в света.”

За бедните хора Сима Самар е лекар, за отхвърлените от обществото – просветител, а за всички жители на Афганистан – защитник на човешките права. Тя основава и развива организацията Шухада, която към 2012г. ръководи над 100 училища и 15 клиники и болници, които осигуряват образование и здравеопазване най-вече на жени и момичета. Сима е била служител в Министерството на вътрешните работи на Афганистан и е основала първото Министерство по въпросите на жените. От 2004г. тя е председател на Независимата комисия за човешки права в Афганистан и в тази си роля търси отговорност от нарушителите на човешките права – дейност, която понякога излага собствения й живот на огромен риск.

Ранни години

Сима Самар е родена на 3.02.1957г. След подкрепения от Съветския съюз преврат през 1979г. съпругът й, тримата му братя и още 60 члена на семейството й изчезват и тя никога не ги вижда отново. През 1982г. Сима Самар завършва Медицинския колеж към Университета в Кабул. Известно време работи в държавната болница в Кабул, но няколко месеца по-късно заради собствената си безопасност е принудена да се върне в родната й Ягори, където започва да осигурява медицински грижи за пациенти в изолирани области в Централен Афганистан.

През 1984 г. заминава за Пакистан, за да осигури добро образование за малкия си син. Работи известно време като доктор в отдела за бежанци в болницата в Кета, Пакистан. Отчаяна от пълната липса на здравни грижи за жените бежанки от Афганистан, тя основава в Кета болница, която да се грижи специално за техните нужди и за децата.

Организация Шухада

През 1989 г. Самар основава организацията Шухада и клиниката Шухада. Днес организацията ръководи 12 клиники и 3 болници в Афганистан, всички посветени на осигуряването на здравни грижи за населението на страната и най-вече за жените и момичетата. Освен това Шухада организира обучения за медицински сестри, здравни работници и акушерки, както и образователни програми за репродуктивно здраве.

Към 2012 г. Шухада ръководи и 71 училища за момчета и момичета в Афганистан, както и 34 училища за афганистански бежанци в Кета, Пакистан. По време на режима на Талибаните в Афганистан училищата на Шухада в централната част на страната са едни от малкото начални училища за момичета, които продължават да работят, а гимназиите им са единствените, които приемат момичета. Шухада организира тайно и учебни класове за момичетата в Кабул. След падането на режима на Талибаните тези провеждани в домашни условия класове поставят основите на две училища за момичета, които днес вече са държавни и осигуряват образование на над 3000 ученици.

Шухада организира и уроци по английски език, работа с комютър, генериране на доходи, както и програми за ограмотяване за възрастни жени в Афганистан и Пакистан. Организацията създава и убежище за уязвими жени, в което те намират сигурност и подходящи условия за усвояване на нови знания и умения. Убежището приютява жени, които са бедни, не могат сами да изкарват прехраната си или са изложени на риск от домашно насилие. Целта на убежището е да им осигури не само подслон и храна, но и възможност да придобият умения, които ще им позволят в бъдеще сами да изкарват прехраната си и да бъдат самостоятелни.

Между 1989 и 2011г. над 3.3 милиона души са се възползвали от здравните програми на Шухада, 176 000 – от образователните програми, 6000 – от професионалните курсове, а 220 000 са участвали в обучения, свързани с човешките права.

Постижения във Временната администрация на Афганистан

През 2001 г. д-р Самар се връща в Афганистан, където между декември 2001 г. и юни 2002 г. е заместник-председател и Министър по въпросите на жените във временната администрация на страната. Сима Самар е едната от общо само две жени министри във временното правителство. През 2003г. тя е избрана и за заместник председател на Извънредната Лойа Джигра*.

Докато е част от временната администрация на страната, д-р Самар създава първото Министерство по въпросите на жените в Афганистан. Под нейно ръководство министерството започва да организира програми, целящи да възстановят правата на жените и да подобрят тяхното икономическо, политическо, правно и социално положение. Министерството успява да извоюва правото на жените, служителки в държавната администрация, да се връщат на своите работни места след майчинство и осигурява квота от минимум 11% жени сред делегатите на Лойа Джигра. Министерството също така се ангажира с връщането на момичетата в училищата и създава правен отдел, който да се грижи за спазване на правата на жените.

Насърчаване на спазването на човешките права

Независимата комисия за човешки права в Афганистан (Afghanistan Independent Human Rights Commission – AIHRC) е основана през 2002 г., а Самар е избрана за нейн първи председател. От създаването си  AIHRC се ангажира с най-належащите проблеми, включително цивилните жертви, спазването на икономическите и социалните права и положението на жените. Един от най-важните доклади на AIHRC е „Призив за справедливост”, който разглежда случаи на нарушаване на човешките права в близкото минало на Афганистан.

AIHRC се стреми основно към установяване на върховенство на закона и прекратяване на безнаказаността. Призивите на Самар за търсене на отговорност за минали и настоящи нарушения на човешките права често засягат хора, заемащи ръководни постове в управлението на Афганистан. Заради своята упоритост, Самар получава смъртни заплахи и е принудена да се движи с бодигардове.

Между 2005 и 2009 г. Самар е специален докладчик на ООН за състоянието на човешките права в Судан.

Образование за бъдещите поколения

Горещо вярвайки, че образованието е ключът към социално-икономическото развитие и изграждането на гражданско общество в страни като Афганистан, Самар наскоро основава неправителствен Институт за висше образование Гаухаршад (Gawharshad Institute of Higher Education – GSIHE). Институтът предлага обучение по политология, политическа социология, икономическо планиране и администрация в сферата на образованието. Целта му е да даде на жените, бедните и отхвърлените от обществото студенти повече възможности за развитие, като им предостави субсидии и стипендии за обучение.

През изминалите години Самар получава няколко международни награди за различни аспекти от дейността си. Сред отличията на Самар са Наградата Рамон Магсесей за общностен водач (1994г.) и Наградата Джонатан Ман за защита на здравните и човеки права по света (2004г.)  От май 2005г. Самар е и почетен Доктор на хуманитарните науки към университета Браун.

Цитат

„Успях да основа Независимата комисия за защита на човешките права в Афганистан в страна, в която дори самото споменаване на „човешки права” бе смятано за престъпление. Вярвам, че помирението не трябва да идва за сметка на справедливостта и че хората, чиито права са били нарушени, не трябва отново да стават жертва на краткосрочни политически цели. Трябва да следваме желанията на жителите на Афганистан, които се противпоставят на даването на амнистия на нарушителите на човешките права и искат да видят тези нарушители изправени пред съда, а не заемащи висши държавни постове. Ситуацията в Афганистан изисква дългосрочна ангажираност и стратегията трябва да бъде подробна и да обхваща множество аспекти. Най-важното сега е да образоваме хората, защото вероятно това е ключът към едно развито общество, в което бедността вече е минало, а човешкото достойнство се уважава. Трябва да кажа и че според мен това, което върша не е нещо изключително, но условията, в които работя наистина са много трудни.”

Сима Самар

Лойа Джигра  – висш съвет, който се събира за решаване на най-важните въпроси, свъзани с промяна на конституцията, решаване на спорове или определяне на политиката и икономиката на страната (бел.пр.)

Posted in За Обществото | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Джордж Тревелиан за духовното развитие на човечеството

Статия: Джордж Тревелиан (Великобритания) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Жана Борисова

“…за възпитаването на духa в една нова нематериалистична представа за човешката природа.”

Сър Джордж Тревелиан, Баронет (1906-1996 г.) е пионер в образованието, основател на движението New Age (Нова епоха), мебелист и визионер – човек с мисия да просвещава насред света, който той вижда като изпълнен с хаос и метеж.

В ранните си години, следвайки бащиния си пример, Тревелиан е агностик, но през 1942 г. посещава лекция, която му разкрива духовните измерения на света. От тогава изучаването на антропософската наука дълбоко променя неговия светоглед и полага основите на голяма част от бъдещата му работа.

След Втората световна война той става Директор на колеж за обучение на възрастни в Шропшир, където прекарва 24 години. Колежът събира големи и ентусиазирани аудитории за курсове по теми като „Предели на реалността“ и „Духовно пробуждане“. Тревелиан привлича водещи оратори, а самият той заема активна роля в почти всички курсове.

Когато се пенсионира през 1971 г., той основава Wrekin Trust (Рекин Тръст), за да продължи своето дело. Като благотворително образователно дружество, Тръстът не се присъединява към нито една доктрина или догма, а вместо това има за цел да помага на хората да открият пътя, който е най-подходящ за тях, като организира конференции, включително срещи на мистици и учени, доктори и лечители, относно холистичния светоглед, въвеждащи подходи към множество дисциплини и постоянна програма за духовно обучение. Неговото вдъхновение произхожда от средновековната концепция за образование, която се базирала на това да открива методи и системи от знания, водещи към сливане с Единството, както се разкрива от латинската дума „universus“, което означава „превърнат в едно“.

Тревелиан изобретява „мрежата“ провокираща изграждането на малки енергийни центрове, които могат да черпят сила един от друг. Сред тези, за чието вдъхновение е спомогнал, са Soil Association (Сойл Асосиейшън), Findhorn Trust (Файндхорн Тръст), обществото Teilhard de Chardin Society (Тейлар де Шарден) и мрежата Essene (Есен). Последните 15 години от съзнателния си живот той прекарва в непрекъсната поредица от лекции и срещи. Написва три книги: A Vision of the Aquarian Age (Поглед към епохата на водолея) (1977 г.), Operation Redemption (Операция изкупление) (1981 г.) и Summons to a High Crusade (Призив за висш кръстоносен поход) (1985 г.). Той вижда последните си години като „Exploration into God“ („Изследване в Бог)„, което е също и заглавието на последната му книга, публикувана през 1991 г.

Цитат

„Човекът като духовно същество избра да използва своя интелект, за да борави с материята в най-дребното й състояние и да я овладява. Цената, която трябваше да плати, беше загубата на погледа към по-фини светове на битието и духа. Въпросът сега е дали можем да се научим да боравим творчески с тази свобода и да работим с океана от творчески живот.“

Джордж Тревелиан

Posted in За Духа и Душата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Трудностите и предимствата на различната работа

Наскоро Гери от Органично ни зарадва с новината, че има подпомагане на преводи от немски на български, а ние вече сме се разбрали с авторите да преведем над 20 книги. Ето, че днес говорих с въпросната фондация за преводите и се оказа, че ако желаем да участваме, то ще трябва да се съобразим с доста формалности, които по никакъв начин не съответстват на начина ни на работа. Което автоматично означава загуба на много време и много подготовка и напасване. Всичко това ще доведе само до разконцентриране от наистина важната работа, а гаранция, че ще получим някакво финансиране – няма.

За пореден път виждам закостенялост и липса на каквато и да е била гъвкавост. В такъв случай най-доброто решение е човек просто да продължи по пътя си да действа така, както намира за най-полезно за себе си и за другите. Явно, че засега ще продължим да си правим всичко без външно финансиране и помощи. Това обаче далеч не е толкова лошо, защото гарантира пълна свобода и независимост. А това далеч не е толкова често явление в днешно време! Здрава е основата, на която сме стъпили с общите действия и общото спестяване и точно над тази основа трябва предимно да работим. Тогава и външно финансиране няма да ни трябва.

Posted in За Обществото | Tagged , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Дейна промяна на Образованието в България

„За мен бъдещето на света е в хората, любовта между тях и заобикалящия ги свят. В една хармония с всичко около нас.“
- Теодор Василев

Теодор Василев за работата на „Бъдеще сега“ from горичка on Vimeo.

Ние искаме да променим образователната система не само в България, а навсякъде в света.

Направихме работилница „Доброволчески Идеи в Общността“, която събра 40 младежи от гимназиалните училища в Смолян. Те стояха на тази работилница от 11 сутринта до 6 часа вечерта. В 6 часа 30 от тях все още бяха на работилницата и бяха сътворили 5 проекта, бяха работили цял ден, бяха се забавлявали. Доста структурирано им изглеждаха идеите, които ще реализират сега на 15 Октомври (2011) на една кампания „Дни на доброволчеството и усмивките в Родопите“.

Ние искаме да помогнем на всеки родител да стане вдъхновяващия и подкрепящ учител на своето дете.

Ние искаме да правим независими изследвания в образованието.

И да създаваме видео образователно съдържание.

Младежите учат най-добре, когато:
1. Действат със сърце и ръце.
2. Работят в групи.
3. Работят по реални проекти в реална среда, докато се забавляват.

В „За бъдещето на образованието“ Теодор придава Същността на образованието и живота:

Специално за България за мен е много важно да изградим едни млади хора и деца, които ще бъдат бъдещето на обществото като творци, а не като изпълнители в една машина, която е добре смазана, защото това, от което имаме нужда е хора, които могат да творят и да променят света около себе си.

Повече за Теодор Василев можете да намерите на http://gudevica.org/

Posted in За Обществото | Tagged | Коментарите са изключени

Личен път и обществено съграждане

Преди време, на 1.11.11 малко преди 11 часа ;) Алекс беше написала една статия за будителите, но не народните. Да си призная, не само, че не ми хареса, но дори си позволих и да я сваля временно от страницата. В последствие я пуснах на страницата, защото в нея има много важни и качествени моменти, въпреки че цялостното настроение не е особено свежо. Защо се връщам на нея? Напълно не случайно. Не вярвам в никакви случайности. Предимно заради народните будители се връщам на нея. Защото мисля, че всеки един от нас трябва да има силите да е народен будител или поне будител на хората около себе си, както и Алекс пише.

Преди четири дена случайно открих един тест за деца за определяне на вероятните професионални интереси. Оказа се добре направен и проверен. Нещо, което толкова рядко се случва при всичките тестове, с които ни заливат. Истинско щастие да попадне човек на нещо толкова добро. Веднага си го направих и даде точни резултати за мен. Наясно съм кой съм и какво искам. Хахаха, тук не мога да не засмея, защото Даниел си беше поставил на гласовата поща следното:

Моля, преди да кажете защо ме търсите отговорете на два въпроса: кой сте и какво искате. Имайте предвид, че повечето хора не успяват да отговорят на тези въпроси през целия си живот.

Свежо, нали? И за съжаление вярно. Но, обратно на теста – въпреки, че знам кой съм и какво искам, то той все пак ми помогна да видя по-ясно някои неща в себе си и черти от характера си. Излезе, че топ три на професиите, които най-много ми пасват са даскал, поп и публицист. Нищо ново под слънцето, но все пак толкова ясно не бях го виждал и осъзнавал! И това всичко се случва само няколко седмици след като съм прочел прекрасните книги на Томас Брунер, издадени от Едицион Иманенте на Уля Новачкова. Тогава в съзнанието ми много ясно изплува една дума за мисията ми – Gesellschaftsgeschaltung. Да, дойде ми на немски. На български ще го преведа с обществено съграждане, изграждане, строителство. Тоест, творческа работа в името на благото на обществото и хората.

Малко след това си говорихме отново с Уля и мислехме как да издадем големите български автори, които са толкова малко познати в Европа, първо на немски, а после и на други езици.

Следващото, далеч не случайно събитие, беше изнамирането на книгата на Филип Панайотов „Вестници и вестникари“. В нея става дума за българската публицистика през вековете, започвайки от първата българска държава на Дунава. Като велики публицисти се изброяват Светци като Константин Кирил Философ и Патриарх Евтимий, както и хора като Цар Симеон I, Поп Богомил, Левски и Ботев. Любопитен поглед. За мен, особено последните двама, бяха предимно революционери, борци за национално освобождение. Като се замислим малко обаче, неминуемо ще видим, че са преди всичко именно блестящи публицисти, работили за Духовното и умствено въздигане на народа, посредством силата на словото. А какви са били освен това? Даскали и попове!

Даскал, поп и публицист. Точно такива хора ни трябват (колкото повече, толкова по-добре) и в днешно време. Трябват ни истински народни будители, неуморни добри и Свети Души, които да работят за благото не само на една България, а на цялата Земя. И никакво оръжие, революции и борба! Само мирен напредък, свобода и отговорност чрез Любов, търпение и смирение. Така, както са ни го показали Ганди и Майка Тереза. Ние можем и никога да не достигнем тези светли примери, но пък винаги можем да се стремим. И ако имаме личната свободата да ги достигнем и дори надминем, то имаме двойно повече общочовешката отговорност да го направим!

Снимките са взети от Уикипедия.

Posted in За Обществото | Tagged , , , , , , , | Коментарите са изключени

Децата и пеперудите, възрастните и гъсениците

Чували ли сте за теорията на деволюцията? Според нея човечеството не се развива, ами напротив – деградира бавно и постепенно. Произлизаме от Бога, били сме съвършени, създали сме велики цивилизации, а сега пъплим надолу. Пример за това би трябвало да са разните „диви“ и „подивели“ племена и дори човекоподобните маймуни. Но да оставим маймуните на мира и да разгледаме хората. Променяме се не само през вековете и поколенията, но и всеки един отделен човек преминава дълъг път от дете до възрастен. Също както пеперудава изминава дълъг път до гъсеницата. Опс, всъщност е наобратно. Пеперудата е красивото, летящо, полезно и усъвършенствало се животинче, а гъсеницата е гнусна, грозна, влачеща се по земята и вредна.

Но, нека все пак да оставим животните на мира. Да се върнем на хората. Повечето от нас май все още си мислят, че от дете до възрастен се изминава пътя на развитието. Не и Алисън Гопник! Професорката по психология и философия е събрала достатъчно материали, за да твърди точно обратното. Изглежда, че децата значително превъзхождат възрастните. Но просто възрастните доминират света и те дефинират кое е развитие и кое не. Също както съвременния „възрастен и цивилизован“ човек дефинира кой е дивак и кой не. И за по-сигурно, за да не остане само с дефиницията, дори действа – изтрепва диваците. И човекоподобните маймуни също. Но, да оставим най-после животните на мира.

Хубаво, че поне не сме си поставили за цел да изтрепем и децата. Тях ние не ги трепем, а ги тормозим психически. Мда … така правим. Унищожаваме безжалостно Духа им. Децата летят из въздуха, свързани са с първоизточника и със света, също както „диваците“, съзерцават, възприемат, учат, развиват се. А възрастните се влачат като гъсеници. И правят всичко възможно да накарат и децата да се превърнат в гъсеници. Опитват се всячески да им подрежат крилцата и да ги накарат да пълзят по земята. Но не могат! Децата са в състояние на по-голяма будност, на по-високо ниво на съзнание и не е далеч толкова лесно да ги приземим. Мда, децата виреят толкова по-високо от нас. И са толкова по-свързани със света. Докато ние се занимаваме само със собственото си аз и даваме пълна свобода на егото и егоизма си, те дори не познават тази думичка „аз“. Но ние сме много материални, а материята е упорита. „Учим“ ги непрекъснато как да се приземят, но не не успяваме да ги приземим. Нима може тъмнината да победи Светлината? Не! Никога! Докато ние ги тормозим, те ни облагородяват, правят ни отново Хора, дават ни Светлина и Любов. Както казва дори невярващата еврейка Гопник в книгата си „Бебета философи. Какво децата могат да ни научат на Истина, Любов и смислен Живот“ – „Никой не ни прави по-големи светци от децата“

Но настъпва един „хубав“ миг на промяна – децата биват давани на детска градина или на училище. И тогава се случва „чудото“ – децата започват да се самовглъбяват, да се съсредоточават (ако не го правят според учебния план им даваме хапчета и ги подлагаме на още повече психически тормоз), да се насочват единствено и само към себе си, без да могат да се открият. Каква промяна само! Творчеството изчезва, изчезва и Единството със Света, изчезва любопитството и Радостта. Неслучайно децата говорят за училище-мъчилище. Повечето от тях не успяват да оцелеят и се превръщат в гъсеници, пардон, възрастни. Малцина, като Томас Едисон и Леонардо да Винчи, имат щастието да не са ходили на училище и да останат поне частично деца. И повечето от „диваците“ не успяват да оцелеят. Оцелява предимно доминиращото племе на „възрастните и цивилизовани“. Защо ли се сещам освен за деволюцията и за „Криворазбраната цивилизация“ …

Е, нека не гледаме на нещата само в черно и бяла. Време е да отворим очите си за хармонията на света и да започнем, както казва Учителя, „да уважаваме малките“, както децата, така и индигенните народи, както гъсеницата, така и пеперудата. Щом сме тук, заедно, то значи трябва да се учим едни от други. В мир и сговор. Нека оставим другата част от нас да живеят и да се развиват свободно и те ще ни се отблагодарят премного. Така както пеперудата се отблагодарява на гъсеницата и така както красивия лебед на грозното патенце. Нека всички сме деца и едно със света, за да летим заедно все по-нагоре и напред!

Само този, който е израснал, но е останал Дете, е Човек.

Ерих Кестнер

Posted in За Децата | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Какъв да стана?

Това е един доста прост и добър тест за определяне на най-подходящите професии според интересите на децата. Става обаче и за възрастни. Помага доста за добиване на яснота. Прилага се предимно в училищата. Съдържа осем групи с дейности в дадена насока. За всяко нещо, което обичате да правите си броите една точка. Колкото повече точки имате, значи толкова повече обичате да работите в тази насока. Различните насоки се съпоставят после две по две и показват различните професии, които са свързани с тях.

Области на работа

Работа с неща и данни:
- да сметнете статиката на една къща
- да използвате инструменти
- да събирате и изчислявате производствени данни
- да смятате данъци
- да работите с ръцете си, занаяти
- да четете и чертаете технически скици
- да чертаете планове на компютър
- да произвеждате и преработвате продукти
- да работите в селското стопанство
- да анализирате химически вещества

Работа с хора:
- да държите реферат
- да вземате интервю от хора
- да разпитвате клиенти
- да ръководите работници
- да се заговаряте с непознати
- да обсъждате обществени въпроси
- да слушате мнението на другите
- да продавате
- да преговаряте
- да разпитвате свидетели за подробности
- да показвате собствени идеи

Наука и изследователска дейност:
- да разработвате доказуеми теории
- точно да наблюдавате неща
- да работите дългосрочно над изследователски проект
- да помагате на изследователи и учени
- да четете научни текстове и изследователски доклади
- да работите над научни публикации
- да правите експерименти в лаборатория
- да правите научни изчисления и анализи
- да сте част от изследователски екип
- да наблюдавате и изследвате експерименти
- да анализирате вещества физически и химически

Подреждане и управление на неща:
- да отработвате неща по план
- да работите в офис
- да следите за спазването на срокове
- да водите сметки и списъци
- да поемате организационни задачи от други хора
- да следвате точни указания при работа
- да водите дела, да докуметирате
- да пишете, обработвате и проверявате сметки
- да познавате законовите разпоредби и да ги следвате
- да преглеждате как са попълнени формуляри
- да се занимавате с писма и кореспонденция

Творчески дейности:
- да работите с материали, например гипс, почва
- да организирате и променяте работни процеси
- да създавате мода
- да работите по разработката на нови форми на живеене
- да разработвате нови и нестандартни продукти
- да преработвате вече използвани неща в нови
- да наблюдавате и разсъждавате върху обекти на изкуството
- да подобрявате производствени процеси
- да разработвате концепции за вътрешен дизайн
- да създавате колиси за театър, опера

Социална работа и задачи:
- да разбирате проблемите на други хора и да ги решавате
- да защитавате интересите на онеправдани хора
- да помагате на хората сами да си помогнат
- да помагате на деца в училищни проекти
- да се грижите за болни
- да преподавате на инвалиди и умствено недоразвити
- да помагате на хора в беда
- да преподавате на деца и младежи
- да помагате за съвместния живот на хората
- чрез труд на работното място да помагате за благосъществуването на други хора
- да помагате на други хора да получат полагащото им се право

Работа с техника:
- да разберете как действа един соларен панел
- да изучавате стоителни планове
- да разработвате платки
- да използвате професионално компютър
- да разберете как работи едно HiFi
- да планирате снабдяването на къща с газ, вода и ток
- да изучите строежа на един изчислителен център
- да наблюдавате и оправяте енергопроизводството
- да управлявате машини
- да осъществявате електронни измервания

Работа с литература, култура, медии:
- да работите за вестник
- да пишете кратки и ясни новини
- да направите литературна разработка
- да прочетете една книга по история на изкуството
- да разглеждате из книжарница
- да напишете една театрална критика
- да опишете едно пътешествие и преживяване
- да работите в медиен център
- да работите във филмово жури
- да водите телевизионно предаване
- да изучавате създаването и развитието на езиците

Съпоставка и професии

След като имате точките в отделните области, почвате да сравнявате две по две. Тези области, в които имате най-много точки, съпоставени една с друга дават и професиите, в които вероятно ще се чувствате най-добре. Колкото по-напред е една професия в списъка, то толкова по-вероятно е точно тя да отговаря на вашите любими дейности.

неща и данни – хора: оптик, служител в банка, застраховател, книжар, чиновник в община, служител в данъчното, лекар, данъчен консултант, финансов инкасатор, аптекар, нотариус …
неща и данни – наука: учен в естествените науки, инженер, фармацефт, математик, информатик, статистик, археолог, държавен администратор, макро-икономист, социолог …
неща и данни – управление на неща: архивар, библиотекар, документалист, служител в бюрокрацията, работник в бюро, зъботехник, лаборант, аситент (научен/медицински), строителен проектант, технически проектант …
неща и данни – творчески дейности: архитект, планиращ градоустройството, дизайнер, златар, вътрешен дизайнер, майстор по кулисите, майстор по костюмите, фотограф, медиендизайнер, графичен дизайнер …
неща и данни – социални задачи: служител: в агенцията за младежта, при социалните, в агенцията по труда, към социалното застраховане, към съда, в криминалното разследване, правещ социологически проучвания …
неща и данни – техника: ижненер по мехатроника, електронен инженер, механик, авиодиспечер, инженер, информатик, зелена техника …
неща и данни – литература, култура, медии: архивар, библиотекар, документалист, преводач, кореспондент, реставратор, лектор, научен журналист, културолог, учен по медиите …
хора – наука: лекар, психолог, антрополог, генен инженер, философ, публицист, социолог, учен по комуналните въпроси …
хора – управление на неща: медицински персонал и лаборанти, банкер, работник в агенция за пътувания, работник в логистиката, работник в застрахователно бюро, работник в адвокатска кантора, работник в магазин и/или склад, съдебен изпълнител …
хора – творчески дейности: ерготерапевт, правещ маски, спортен треньор, педагог по изкуство и музика, журналист, диригент, ръководител на хор, музеен педагог …
хора – социални задачи: учител, лекар, свещеник, педагог, социален педагог, възпитател, ерготерапевт, съдия, полицай, кариерен съветник, психолог, психотерапевт, рехабилитатор …
хора – техника: оптик, произвеждащ слухови апарати, ортопед, техническо-медицински персонал, зъболекар, радиолог, хирург …
хора – литература, култура, медии: хора на изкуството, режисьор, учител, педагог по културата, музеен педагог, културолог, преводач, педагог, книжар, медиенпедагог …
наука – управление на неща: специалист по материалите, технически асистенти в сферата на биологията, химията, физиката, медицината, фармацията, екологията, лаборанти …
наука – творчески дейности: учен в сферата на театралното изкуство, литературовед, историк, историк-културолог, културолог, лингвист, музиковед, дизайнер, археолог …
наука – социални задачи: професор, социолог, педагог, психолог, психиатър, генен инженер, антрополог, гармацефт, токсиколог, …
наука – техника: инженер в сферата на: машиностроенето, електротехниката, производствената техника, строителството, авиационната и космическа техника, системна техника, био-медицинската техника, ядрена физика …
наука – литература, култура, медии: учен в медийните науки, учен в информационните науки, журналист, публицист, философ, филолог, етнолог, редактор, автор на тематична литература …
управление на неща – творчески дейности: дърводелец, фризьор, хлебар, цветар, вътрешен дизайнер, специалист по визуален маркетинг, златар, медиен технолог …
управление на неща – социални задачи: здравен работник, медицински персонал, възпитател, гледач на възрастни и/или болни хора …
управление на неща – техника: технически асистент, електротехник, механик, зъботехник, общ технически работник, майстор, часовникар, ортопеден техник, проектант, технически служител …
управление на неща – литература, култура, медии: библиотекар, архивар, документалист, книжар, антиквар, реквизитор, медиен технолог, печатар …
творчески дейности – социални задачи: ерготерапевт, музикален терапевт, терапевт чрез изкуство, социален работник, социален педагог, психотерапевт, кариерен консултант, учител …
творчески дейности – техника: инженер-изследовател, архитект, компютърен графичен дизайн, компютърен лингвист, медиен техник, производител на рекламни табла, фотограф, дизайнер …
творчески дейности – литература, култура, медии: човек на изкуството, лектор, музикант в църква / певец в църковен хор, издател, журналист, писател, литературен критик, изкуствовед, режисьор, драматург …
социални задачи – техника: инженер по зелена техника, медицинско-технически персонал, фармацефтично-технически персонал, ортопедичен механик, зъботехник, зъболекар …
социални задачи – литература, култура, медии: учител, теолог, психолог, медиен педагог, музеен педагог, автор на тематична литература, филмов продуцент, етнолог, издател, драматург …
техника – литература, култура, медии: автор на тематична литература, инженер по сценична техника, звуков техник, снимач на филми, продуцент, технически редактор, реставратор …

Пример

За повече нагледност давам пример как се получиха нещата при мен. Следните точки имам:
неща и данни – 1
хора – 8
наука – 1
управление на неща – 0
творчески дейности – 6
социални задачи – 9
техника – 1
литература, култура, медии – 10

Тоест, любопитни са предимно квадрантите, в които се засичат хора; творчески дейности; социални задачи и литература, култура, медии. Следните събрани точки се получават по квадранти:
литература, култура, медии – социални задачи – 19
литература, култура, медии – хора – 18
социални задачи – хора – 17
литература, култура, медии – творчески дейности – 16 и т.н.

Съответните професии са:
литература, култура, медии – социални задачи – учител, теолог, психолог, издател
литература, култура, медии – хора – - учител, преводач, педагог, книжар, медиенпедагог (тук вадим нещата, в които творчеството значително преобладава)
социални задачи – хора – учител, свещеник, педагог, социален педагог, възпитател, кариерен съветник, психолог (тук изваждам вече нещата, които не са ми приятни, например професиите в здравеопазването)
литература, култура, медии – творчески дейности – лектор, издател, журналист, писател.

Тоест, може да се заключи, че следните професии ми пасват най-добре:
1. учител, лектор, педагог, възпитател, съветник
2. свещеник, теолог (1 и 2 можем да обединим в светски и духовен учител)
3. писател, издател, преводач, печатар, книжар, журналист и т.н. (работа с медии)

Систематика е взета от министерството на образованието на провинция Баден-Вюртемберг, Германия.

Posted in За Децата | Tagged , , | Коментарите са изключени

Истината за нещата

В природата могат да се забележат два много любопитни принципа:

  • единственост и неповторимост
  • повторяемост и близост

Двата принципа са допълващи се и необходими. Това най-лесно можем да забележим в животинското царство. Но същото важи и за растенията и за минералите и за всичко заобикалящо ни. Хората не правим разлика. Дори напротив – при нас най-пълно са застъпени и двата принципа. Ние сме толкова различни един от друг! И в същото време ни обединяват едни и същи неща. Ние носим в себе си целия свят и неговото развитие. Зародишът в майчината утроба преминава през всички стадии на развитие на Вселената. Започва с „неживата“ и продължава през „живата“ природа. Минава през статия едноклетъчно, растение и животно. Първоначално носи характера на рибите (водна среда на живот), после на земноводните, птиците и накрая на бозайниците. Всеки един човек носи целия свят в себе си още от зачеването си. И продължава да го носи до края на живота си. От личностното развитие и собствената свободна воля зависи кои черти точно ще развием най-силно и кои ще пренебрегнем. И както всяко едно животно и растение си има отличителна черта, характер, свойства, така и всеки един човек. При хората те са много повече.

Всички ние сме обаче и взаимосвързани. Това се вижда най-вече в ползата, която носим едни на други. Да свеждаме смисъла на дадено животно обаче само до ползата, която то носи е като да ограничим същността до проявлението й. Всяко едно животно носи в себе си и примера за пълното и съвършено проявлението на някои Душевни и физически качества. Наблюдавайки внимателно животните, можем да разберем повече за себе си и тези черти в характера, които те носят и са развили напълно. Животните са неразделна част от човешкото развитие. Те са разпространението на човешките качества по Земята. Те ни канят да видим в тях себе си, да се самоопознаем (първа стъпка от развитието) и усъвършенстваме.

Снимката е взета от уикипедия.

Posted in За Природата | Tagged , , , , | Коментарите са изключени

Биографиите като учебник

Във възпитанието, образованието и личностното развитие се изтъква важността на примера; на личностния пример на хората около нас. Ценни са както положителните примери, така и грешките. От биографиите и Творчеството на нашите съграждани можем да извлечем много мъдрост, така както и от фолклора и разпространяваните устно народни истории. Прочитането на една биография е винаги огледало към собствената Душа и личното развитие и играе ролята на въодушевяващо начало, което подтиква към нови действия и стъпки към осъществяване на собствените стремежи и мечти.

Картината е на Ади Холцер и е взета от Уикипедия.

Posted in За Духа и Душата, За Разума | Tagged , , , | Коментарите са изключени