Tag Archives: проект


„ВЪОДУШЕВЕНИТЕ СЕТИВА НА ГРАДА“

                   
 
                ЦЕНТЪР ЗА ВИЗУАЛНО И МУЛТИСЕНЗОРНО ИЗКУСТВО, Пловдив представя  ФОРУМ ЗА МУЛТИСЕНЗОРНО ИЗКУСТВО „ВЪОДУШЕВЕНИТЕ СЕТИВА НА ГРАДА“
                  На 19 септември (събота) в Градината зад Природонаучен музей в Пловдив осем млади и двама утвърдени автори от Национална художествена академия София, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив, Факултет по изобразително изкуство при ВТУ Велико Търново и Технически университет, Варна представиха свои произведения, базирани на алтернативните сензорни модалности – обоняние, осезание, слух  като художествени изразни средства.
                Посетителите имаха възможност да видят, вдъхнат, чуят, докоснат, както и да бъдат съучастници в представянето на  пърформанс инсталации, инсталации и обекти в Градината зад Природонаучен музей, където бяха представени част от произведенията на форума в градска среда.
                В изложбените пространства на ЦВМИ на бул. „Източен“ №48 в Пловдив от 19.00 часа беше открита изложба с мултисензорните произведения
               „Мирисът на емоциите“ е пърформанс – инсталация на Цвета Цанева, основана на асоциациите на авторката за връзката между миризми и емоции. Златина Стефанова се опита да извлече  неповторимия аромат на собственото си тяло, а Роберта – Димана Алева и Галина Владова представи цветовете в звуци. Сферите на Анна Сидова – интимни, защитени пространства, в които посетителите успяха да осъзнаят и преживеят  сетивата си, както и да участват в други необичайни артистични провокации и експерименти на младите автори – дебютанти.
               Гости със свои произведения, създадени специално за форума, са известните у нас и в чужбина съвременни автори – Елена Панайотова и Петер Цанев. 
                Проектът има за цел да премести фокуса на вниманието на автори и зрители от видимото към невидимото възприятие и да провокира възприемането и осмислянето на света чрез алтернативните ни сетива. Проектът не оспорва хегемонията на визуалното или йерархията на сетивата, а поставя невидимото в центъра и сърцето на видимото.
                Автор на художествената концепция на Форум за мултисензорно изкуство „ВЪОДУШЕВЕНИТЕ СЕТИВА  НА ГРАДА“  и теоретичната платформа на „Център за визуално и мултисензорно изкуство“ е проф. д-р Петер Цанев, ръководител на Катедра „Психология на изкуството“, НХА, София.
Участници:
 Анна Сидова - „Circles„ – инсталация  
 Златина Стефанова  – „Грьонуй“  -  пърформанс
 Роберта – Димана Алева и Галина Владова  – „Цвук“ –  инсталация
 Вяра Милева –   Lux ex machind „ – инсталация
 Александра Димитрова  –  „Заедно“ – пърформанс инсталация
 Биляна Добрева„Преди, по време и след това“ – лазерна инсталация
 Цвета Цанева  -  „Мирисът на емоциите“ – пърформанс инсталация
 проф. д.р Петер Цанев –  „Обонятелни органи“ – инсталация
 Елена Панайотова „Тормоз и удоволствия“ – инсталация, обекти
Seven Souls searching for Freedom – инсталация обекти и миризми
Domestic Hysteria - видео
Проектът е реализиран по Програма Дебюти на Национален фонд „Култура“.

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

„Дънера.Началото“ на едно бягство

„Дънера.Началото“ на едно бягство

Автор: Искра Иванова

На 29 май 2014 се откри инсталацията „Дънера.Началото“ – третото от събитията към проекта „NEXT ART„-next level-next generation, който отново ни показва един автор развиващ практиката и идеята на проекта.  В тази инсталация пространството отново се преобразява, за една нова  авторска идея в стила на „контекстуално изкуство“ или  site-specific art.

Представяйки инсталацията си Златина Стефанова обвързва пространството и  идеята си в едно. Тя  приема „Дънера“, като „начало“ на бягството от мрака и развива идеята си за полет и израстване. В работата и личи едно лично преживяване, което тя изчиства и адаптира  към  пространството. Според авторката „полета“ (показан в нейната работа) преминава през отминалият свят, в който всеки може сам да избере своя път.

В пространството Златина поставя своите оригами (червени пеперуди от хартия) и много изчистено показва техният път „нагоре“. Това израстване и  своеобразно  освобождаване от „дънера“, преминава плавно и излиза от конкретното пространство. Набелязани са точки, на които се концентрират  множество оригами и други, в които се разреждат, но следват пътя си.

Тази инсталация предизвиква интерес и внушение у зрителя с  миризмата на пространството, която напомня за „дънера“ и „старото“ т.е. „началото“. В стаята  се забелязва, една отделена поставена в рамка пеперуда с надпис : „Няма нищо по-тъжно от пеперудата, която мисли че е грозна… Само защото, може да види крилата на всички останали, но не и своите.“. В този надпис  се вижда една социална насоченост и то към самият зрител, който попада в пространството.

А дали иска да избяга?

Posted in За Обществото | Tagged , | Коментарите са изключени

“Дънера.Началото”

“Дънера.Началото”
Инсталация  “Дънера.Началото”  в  “Хлебна къща” – Велико Търново, по проекта „NEXT ART”. Темата на изложбата е “Дънера.Началото”.  Инсталация на  Златина Стефанова, която обвързва своята концепция с тази на пространството . Тя приема „дънера „, като „начало“ на бягството от мрака и развива идеята си за полет и израстване. Това е Полет  преминаващ през отминалият свят, в който всеки може сам да избере своят път.

Куратор и организатор: Искра Иванова

Posted in За Обществото | Tagged , | Коментарите са изключени

Пещера със странни същества във Велико Търново

 

                Пещера със странни същества във Велико Търново

Искра Иванова

На 24 април 2014 се откри „CAVE CAGE CREATURE. underground discovery„- второто от събитията към проекта „NEXT ART„- next level-next generation, който е част от дейностите на културния център към Международния съвет на самодейните средища във Велико Търново.

 „NEXT ART“- next level-next generation, е проект, който е част от тенденцията, засилила се през последните години за представяне на алтернативни места, за съвременно изкуство. Този проект развива една добра практика за „контекстуално изкуство“ или така нареченото site-specific art.

Представените инсталация и скулптури на Пабло Байло (Испания) и Лиза Шверме – Функе (Германия) показват тяхната концепция и визия за пространството на „Next art“. Нарекли работата си „CAVE CAGE CREATURE. underground discovery“ те се опитват да оставят  своите следи. Използват материали от потреблението като гипс, алуминий, метал, пластмаса и др. Те са решили  да изградят  своеобразна „пещера“ в  която  се сблъскваме със странни самотни същества. В работата им се вижда една екологична, социална и експериментална тема, в която се засяга начина на потребление на човека.         

Въпреки общата концепция и тема двамата автора се открояват и отделят в две пространства.

Пабло Байло  превърнал своето в пещера, през която неизбежно минава всеки посетител, ни показва колко много пластмаса (под различна форма)  изхвърляме в природата. В неговата работа  се вижда един умишлен хаос, който всъщност е подреден  под неговото концептуално мислене.

Лиза Шверме-Функе ни представя едно пълно с различни, странни същества-  пространство. Тя експериментира със съчетаването на материалите. Обектите са поставени в пространството под точно определено място. Стаята  допълнително засилва влиянието си с цвета (сини плочки) и допринася за по силното въздействие върху зрителя.

Posted in За Обществото | Tagged , | Коментарите са изключени

“CAVE CAGE CREATURE. underground discovery”

“CAVE CAGE CREATURE. underground discovery” в “Хлебна къща” – Велико Търново, по проекта „NEXT ART”
Каним ви 24 април от 18 часа в „Хлебна Къща”-Велико Търново на събитие по проекта „Next art”. Темата на изложбата е “CAVE CAGE CREATURE. underground discovery.” Инсталация и скулптури на Pablo Bailo (Испания) и Lisa Schwermer- Funke (Германия). Които оставят следи в лабиринта на потреблението- цимент, алуминий, метал и пластмаса. В нов контекст тези използвани материали съживяват. Пещерата е място, където да останем сами и да се сблъскаме със странни самотни същества, които живеят там.
Заповядайте на адрес: ул. Георги Мамарчев 13 (Самоводската чаршия, къщата до Шекерджийницата), Велико Търново

Куратор и организатор: Искра Иванова

“CAVE CAGE CREATURE. underground discovery” in “The Bread House “ in Veliko Tarnovo – project “NEXT ART”.
The Bread House in Veliko Tarnovo is welcoming you to the event related to the project “NEXT ART” on April, 24th, 2014 at 6pm. The topic of the event is: “CAVE CAGE CREATURE. underground discovery”. Installation and sculptures of Pablo Bailo (Spain) and Lisa Schwermer-Funke (Germany). We leave traces in the labyrinth of consumption – cement, alluminium, metal and plastic. In a new context, these used materials revive. The cave is a place to discover yourself – and to encounter the weird lonely beings living there.

Posted in За Обществото | Tagged , , , | Коментарите са изключени

ПРОЕКТ „NEXT ART“

 Името на проекта “NEXT ART”  е породено и свързано с нивата на къщата на Международния съвет на самодейните средища във Велико Търново. Пространството на мазето се превръща в символ на нулата и се явява почва, в която се ражда нещо ново (next – следващо), което постепенно ще расте и ще се развие.

Мотото на проекта е „следващо изкуство – следващо ниво – следващо поколение“. Тази последователност е един желан от нас поглед към новото.

Автор и куратор: Искра Иванова

 

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

арт- акция “Образи на нищото“

                            Aрт- акция “Образи на нищото“

Арт-акцията “Образи на нищото“  показва и изследва профили на различни хора, които не се вписват в критериите  на дадено общество като  можещи и проспериращи  личности, затова те се определят като „нищо“. Това е радикална акция, която цели да намери образи на „нищото“  с цел изследване на тяхната същност и мотивация  по време на обучението им в университета. Издирващите се личности  имат създадени профили повлияни от обществения поглед на това кои са и с какво се занимават.

С визуалния материал издирваме самите себе си и определяме пространствата на университета като наш затвор, в който ни познават само по факултетните номера.

Арт –акцията  следва  сентенцията на Дадаистите: „Wir wollen die Welt mit Nichts ändern. , „Ние искаме да променим света чрез Нищото“  - Richard Huelsenbeck

Автор: Искра Иванова

Участници: Златина Стефанова, Десислава Димитрова

Posted in За Обществото | Tagged | Коментарите са изключени

Happy-Nes(t)s – Гнездата на щастието

 

               Happy-Nes(t)s – Гнездата на щастието

                                                  Стоян Николов

  Своите концепции за връзката между изкуствата, културното наследство, творчеството и общественото щастие представиха няколко международни творци и изследователи. Събитието се състоя в петък, 18 октомври във великотърновския  бар „Там”, а модератор на срещата бе Мариана Николаева. В 18 часа беше даден официално стартът на проекта „Happy-Nes(t)s”, който е подкрепен от Европейската културна фондация и се реализира благодарение на усилията на три неправителствени организации (Регионален център за култура „Фабриката” от българска страна, Procediendo lab: design and social creativity for sustainable local development от Канарските острови, Испания и полската Foundation for The Living CultureWhite Crows ”), както и на няколко индивидуални творци от трите страни – Надежда Савова, Атанас Тотляков, Йоанна Тиеле, Карлос Хименес, Мацией Зданович, Евелина Курковска, Искра Иванова.

Основната идея на участниците в „Happy-Nes(t)s” е, че бързо променящите се икономически и социални реалности на съвременния свят изискват карадинално нов подход към изследването на удовлетвореността и търсенето на начини за създаване на по-щастливи, креативни и пълноценни общества. Концепцията се базира на Световния индекс на щастието, създаден от Earth institute към Колумбийския университет в САЩ, според който усещането за благополучие и щастие на членовете на дадена общност има пряка връзка с сплотеността, силата, развитието и прогреса й като цяло.

Пълното заглавие на проекта е Incubating and connecting creative communities for social innovation as a means to improve local wealth in peripheral regions и авторите му имат за цел да развият идеята, че хората биха могли да бъдат много по-щастливи, ако са „въвлечени” в групови занимания с изкуство. Редица изследвания показват, че чрез реализирането на подобни практики общностите стават по-сплотени, по-щастливи, по-креативни и успешни в своята цялост. По този начин творчеството и културата, създават своеобразни „гнезда” (nests), които могат да включват както членове на една сравнително малка общност, така и да действат като инструмент за международен диалог и партньорство.

Като акт на споделяне, различните видове творчество позволяват на свързаните с тях хора да намират щастието в откриването, споделянето и реализирането на творчески идеи, процеси и продукти в общността, от която са част. По този начин различните творчески иницитиви, организации, клубове и т.н. наистина се явяват гнезда, в които се създават тесни връзки, доверие, емпатия между отделните членове на социума.

Същевременно редица други световни и национални организации и институции обръщат все повече внимание на щастието като мотивиращ фактор за активността и креативността на хората. Следвайки тези тенденции, Общото събрание на ООН обяви 20 март за Международен ден на щастието и той бе отбелязан за първи път през настоящата година.

Многобройни изследвания доказват, че между усещането за щастие и удовлетвореност от една страна и различните форми на култура и изкуство от друга, има пряка зависимост. Затова и е необходимо да се намерят нови, работещи и нетрадиционни начини за включване на членовете на общността в културния й живот. Успехът на подобни начинания влияе и върху продуктивността на отделния човек и обществото като цяло, следователно оказва положителен ефект не само в социален, но и в икономически план.

Провокирани и вдъхновени от подобни тенденции, авторите на проекта „Happy-Nes(t)s” се стремят да разработят оригинална концепция за връзката между щастието (в различните му форми като радост, здраве, солидарност), живота (удовлетвореност, благополучие, баланс), човека (общество, култура, ценности) и земята (територия, процес, жизнен и мисловен цикъл). Усилията им са насочени с посока на използването на интердисциплинарни методи и сътрудничество между творци и специалисти в различни области с цел да бъде разработен нов под-секторен индикатор, спомагащ за по-детайлното измерване на Световния индекс на щастието.

Проектът е с продължителност една година, като идеята е той да продължи и след това, предлагайки работещи практики за приобщаване на членовете на различни общности към културния живот и изкуството. Ето как част от творците представиха идеите си, които ще развият в процеса на изпълнение на проекта.

Роденият в Памплона, Испания Карлос Хименес разпределя времето си между Канарските острови, Сардиния и Барселона и това му личи от пръв поглед. Той създава впечатление за слънчев, весел, пропит с енергията на топлото море човек, а подобно внушение се оказва напълно правилно. На приятния си spanglish (английски със силен латино акцент и тук-таме някоя испанска дума за цвят) той представи множеството проекти, по които е работил и работи в момента, все в сферата на дизайна и социалните активности, насочени към създаването на условия за устойчиво развитие на местните общности и поддържането на пъстротата, шареността на култури и възприятия.

На Канарските острови, където Карлос е позициониран през по-голямата част от времето, той и неговите колеги организират най-разнообразни дейности – например летен лагер, на който млади творци и хора от най-различни места по света се запознават с местните традиции, култура, кулинария, като междувременно почистват околната среда. На един от островите пък (Лансароте), където се намира националният биосферен резерват Тиманфая, работи известният местен артист Сезар Манрике, които развива изкуството с автентични за средата методи и материали.

Карлос сподели и опита си от департамента на социален дизайн в Университета на Барселона, където заедно с екипа, от който е част, създава различни роботизирани прототипи, имащи за цел да помагат на хората в ежедневието им (главно за почистването на различни площи от замърсяване, причинено от цивилизацията). Младият испански учен представи също работата си у нас, в Габрово, където води различни кръжоци, с цел да помогне на жителите на града и администрацията да използват местния ресурс (в случая най-вече хумора), за да развиват общността си.

Интересна и провокативна гледна точка към творчеството, твореца и връзката им с щастието в родна среда представи преподавателят във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и индивидуален артист Атанас Тотляков. Според него единственият начин творецът (в смисъл на човек, които се занимава с некомерсиално изкуство) да се почувства щастлив, е… да се откаже от творчеството и да се захване с нещо друго.

Според Атанас щастието и дори физическото оцеляване на твореца са поставени на карта в среда на масова бедност, триумф на паракултурни форми и псевдоизкуство. По доста ведър и забавен начин той представи иначе мрачното убеждение, че човекът, отдал живота си на изкуството, не може да съществува в подобен контекст и двата „печеливши” изхода пред него са или да скъса с творческия процес веднъж завинаги и да се отдаде да друго занимание, което да гарантира материалното му оцеляване, или да напусне страната си и да се засели в благоприятна среда (според него правилният термин е не „емиграция”, а „евакуация”).

Атанас Тотляков подкрепи тезата си с мислите на известния български писател и дисидент Георги Марков, който в писмо до журналиста от радио „Свободна Европа” Димитър Бочев от 1977 година разсъждава върху все по-фрагментираното съвременно общество, егоизмът и избора да си творец, който той сравнява с лудостта, тъй като тя е единственият мотив за това да се продължава напред в такава среда.

Особено интересен проект смятат да реализират във Велико Търново Евелина Курковска от Етнографския музей в Лодз (Полша) и преподавателят от универститета в същия град Мацией Зданович. Тяхната идея е чрез използването на интердисциплинарен подход (съчетаване на изкуство, етнология, антропология, социална анимация) да се провокират жителите и гостите на старата столица да използват различните си сетива, за да опознаят градската среда и различните емблематични за нея места, предмети и обекти, по изцяло нов начин.

Проектът на Евелина и Мацией е базиран на опита им от друга инициатива, която двамата реализират в парка в Неборов, Ловички окръг, Лодзко воеводство в Полша. Там те предлагат на случайни посетители да останат колкото време поискат със завързани очи, за да изключат възприятията от най-използваното в съвременния свят сетиво – зрението. Целта на експеримента е да се покаже на хората, че нещата могат да „изглеждат” по твърде различен начин, когато разчитаме на „по-древните” си сетива, като слух, усет, обоняние…

В рамките на проекта си, който ще стартират в края на годината, Евелина и Мацией възнамеряват да проучат социалната и обществена среда у нас. Голямо предимство за тях, като изследователи, е, че са за пръв път в България и това им дава възможност да погледнат отстрани, непредубедено върху ситуацията и явленията.

Новина за великотърновци е, че градът съвсем скоро ще се сдобие със своя Хлебна къща. Надежда Савова, сърцето и душата на инициативата Хлебна къща, която се роди в Габрово и като на шега „покълна” в редица градове в България (Златарица, Русе, София…), както и по света (в Перу, САЩ, Япония, Италия, Южна Корея, ЮАР, Нидерландия, Бразилия, Армения, Русия и др.), представи философията на месенето на хляб като начин да си по-щастлив, по-удовлетворен от себе си и живота, по-социализиран, по-успешен.

Базирайки се на досегашния си опит, Надежда сподели как Хлебните къщи влияят на хората, които ги посещават и изобщо на градската среда в местата, на които се намират. Тя представи месенето и печенето на хляб като социален ритуал, в който са „въвлечени” хора, чувстващи се част от едно цяло, живеещи и работещи в общ ритъм, предаващи и приемащи положителна енергия чрез своеобразното свещенодействие, което извършват.

Надежда сподели, че не само приготвянето, а и споделянето на храната с близки и почти непознати хора, създава между хората особена, много по-топла и неформална връзка, която им придава увереност и усещане за щастие. Работата със собствените ръце, трансформирането на тестото в хляб, екипността, създаването на нещо едновременно красиво и вкусно, всичко това формира у посетителите на Хлебните къщи дух на успешност и лична удовлетвореност. Слагането на определени подправки, които всеки избира индивидуално, и украсата на хлябовете с различни елементи и мотиви пък придава на процеса допълнителна творческа сила.

Освен Хлебните къщи, Надежда представи и друга своя идея как да забавим ритъма на ежедневието си и да бъдем по-щастливи, да се чувстваме по-сплотени. Става въпрос за малки книжки (тип джобен тефтер), които да създаваме сами. Според авторката им те са идеално терапевтично средство, когато се почувстваме самотни, изнервени, притиснати от ритъма на ангажиментите или просто ни дойде интересна идея. Върху чисто белите им миниатюрни листчета всеки от нас има прекрасната възможност да изразява емоциите, мислите и чувствата си, без те да стават достояние на всички, както това се случва в социалните мрежи например.

С нетърпение ще следим как се развиват различните проекти в рамките на „Happy-Nes(t)s”.

 

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

18.10.2013- първо събитие и откриване на проекта „Happy-Nes(t)s“

18.10.2013 – първо събитие и откриване на проекта „Happy-Nes(t)s“ в бар „ТАМ“

Публиката:

Презентация на Карлос от Procediendo lab: design and social creativity for sustainable local development (Испания)

Презентация на Атанас Тотляков (България)

Презентация на Foundation for The Living Culture ‘White Crows’ (Полша)

Представяне на Надежда Савова  и  Искра Иванова, както и Мрежата Хлебни Къщи

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

Проект „Happy-Nes(t)s“

„Happy-Nes(t)s“ е проект, който се реализира  в партньорство между:

Сдружение Фабриката (България)

Procediendo lab: design and social creativity for sustainable local development (Испания)

Foundation for The Living Culture ‘White Crows’ (Полша)

Индивидуални творци: Карлос Хименес, Йоанна Тиеле, Атанас Тотляков, Надежда Савова, Искра Иванова, Агата Биелска, Евелина Курковска, Мацией Зданович

Проектът е подкрепен от Европейската Културна Фондация

Продължаващата икономическа криза е предизвикателство към начина, по който осъзнаваме и измерваме икономическия растеж. Един от последните измерители на щастието „Световния индекс на щастието” свързва развитието и прогреса с интегрирано и устойчиво благополучие за всеки. Общото събрание на ООН одобри, че от 2013 г. датата 20 март се обявява за Международен ден на щастието.

„Преследването на щастието е фундаментална човешка цел”, се казва в резолюцията, приета с консенсус от делегатите на 193-те страни представени в ООН.

През 2013 година Британската национална статистическа служба прибави за първи път изкуството и културата към проучване „ Измерване на националното благополучие”.  Това е признание за важността, която изкуствата и културата имат за благополучието на хората и мястото. През м. август т.г. шотландското правителство публикува проучване според което „Участието в културни дейности значително подобрява здравето и удовлетвореността от живота“.  

Оригиналността на проекта е в свързването на щастието – радост, здраве, солидарност; живота – удовлетвореност, благополучие, баланс; човека – общество, култура, ценности; земята – територия, процес, жизнен цикъл, бъдеще.  Проектът предвижда интер-дисциплинарност, междусекторно сътрудничество – творци и културни работници, учени, в частност антрополози, икономисти и др. които в партньорство да разработят нов под-секторен индикатор за да подкрепят Световния Индекс на Щастието.

Happy – nes(t)s  е концепция за връзката между изкуствата, културата, наследството и благополучието като стратегически и изследователски ресурс за личностно и обществено развитие

  1. Happy-Nes(t)s – Гнездата на щастието
  2.  18.10.2013 – първо събитие и откриване на проекта „Happy-Nes(t)s“

 

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени