Tag Archives: технологии


Културата на управление като имунна система (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Културата на управление наподобява имунната система.

Управлението на една продуктова линия и едно основно бизнес направление е прозрачно и предвидимо. Потоците информация в компанията се обработват по начин, наподобяващ дейността на мозъка и нервната система. Управлението на мрежа от постоянно променящи се взаимовръзки действа по по-различен начин. То наподобява имунната система и поставя край на централните щабове във вида им, в който ги познаваме днес. Напоследък е модерно да се намалява размерът на компаниите. Голяма част от средното ниво на управление се премахва чрез аутсорсинг с цел възстановяване на конкурентноспосбността на фирмата. Новата икономика на мрежите ще изисква по-добра самоорганизация. Всички участници ще носят отговорност, няма да се нуждаят от заповеди, за да действат, ще споделят информация с всички в реално време и ще могат да обработват всякакви данни паралелно. По подобен начин работи и имунната ни система.

Posted in За Природата | Tagged , , , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Умело използване на физичните закони (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Конкурентоспособността се основава на умелото използване на физичните закони. Неустойчивото потребление се заменя с примери, вдъхновени от природата.

Законите на физиката ни дават вдъхновение и практични решения в стремежа ни към повече вода, храна, подслон, здравеопазване, енергия и работни места. Ако сме готови да видим как всеки жив организъм в природата използва най-добре наличните ресурси, ще успеем да намерим решения много по-добри от настоящия потребителски модел. Само през тази година ще бъдат изхвърлени 40 милиарда батерии. Вместо да измисляме „зелени” батерии трябва да създадем електронни устройства, които изобщо не се нуждаят от батерии. Пиезоелектричеството и температурните разлики могат да захранват мобилните телефони. Така че вместо да се опитваме да изобретим екологично чиста батерия, просто няма да използваме никаква.

Всяка сутрин мъжете използват титаниеви ножчета, за да се бръснат и веднага щом ножчетата изгубят остротата си, се озовават в депата за отпадъци. Можем да заменим металните остриета с копринени нишки. Коприната, произведена от копринените буби, растящи по черниците, може да бъде направена по-здрава и от титан, ако се обработи при подходящо налягане и влажност, така че структурата й да бъде аморфна, а не кристална. На година изхвърляме по 250 милиарда пластмасови бутилки от кола. Ако заменим пластмасата със стъкло, получаваме евтин строителен материал. Стъклената пяна всъщност заменя четири химически продукта. Знаем, че физиката може да замени химията дори в пречистването на вода, здравеопазването, производството на храна и строителството.

Индустрията търси предвидими резултати. Ако продължим с линейните модели на производство, стремежа си към икономии от мащаба, по-ниски пределни разходи и по-висока производителност, неизбежно ще стигнем до употребата на пестициди, хербициди и химикали. Разработването на генномодифицирани организми и дори клонирането вече се превръщат в стандартна практика, която настоящата ни логика оправдава. Трябва обаче да осъзнаем необходимостта икономиката да еволюира в посока на мрежа от дейности, между които непрекъснато се откриват нови взаимовръзки. Когато учените на Голдън Райс създават генномодифициран сорт ориз, богат на бетакаротин под претекст, че така могат да намалят риска от слепота сред 50 милиона души, на хората им е трудно да се противопоставят на подобно „благородно” дело. От друга страна, ако знаем, че водата в оризищата може да се използва за естественото производство на 40 пъти повече бетакаротин, благодарение на виреещите в нея микроводорасли, идеята на учените вече няма да ни се струва така привлекателна.

Ако разберем и признаем производствените способности, заложени в 3.5 милиарда години еволюция, многобройните взаимовръзки, градени с хилядолетия, наличието на над 100 милиона различни вида, появили се на земята много преди хората (които е много вероятно да ни надживеят), ще открием безброй възможности да задоволим основните нужди на всички (не само на хората) с наличните ограничени ресурси.

Posted in За Обществото | Tagged , , , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Възвръщане на конкурентоспособността (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Възвръщане на конкурентоспособността на отрасли в упадък чрез вътрешна диверсификация.

Мрежи от отрасли могат да превърнат нещо, което на пръв поглед няма никаква стойност, в ценен ресурс. Пасивите, неработещата или неизползвана инфраструктура всъщност са скрити активи, които в една Синя икономика могат да носят значителни приходи. Процесите, типични за мрежата на системния дизайн, превръщат отрицателните потоци в положителни, а пасивите – в активи. С помощта на мрежа от наскоро открити и бързо въведени интегрирани дейности бизнесът възвръща конкурентната си позиция. Използването на мести и естествени процеси може да донесе допълнителни приходи. Успехът на тази стратегия за диверсификация зависи от пълното разбиране на огромните възможности, които са пред очите ни, но въпреки това често не забелязваме. Нека разгледаме един пример: най-голямата плантация за цитрусови плодове в Африка е заплашена от фалит и 1000 работници рискуват да загубят работните си места. Оцеляването им зависи от простата идея, че купищата кори от цитрусови плодове във вече едва кретащата фабрика могат да се използват за производството на сапун. Това ще донесе достатъчно приходи, които ще вдигнат на крака не само фабриката, но и плантацията, като същевременно ще намали количеството пяна от синтетични сапуни, което се излива в реките.

Новите възможности, създаващи добавена стойност, рядко изискват доставка на ресурси от далечни места. В Лас Гавиотас възниква естествен стремеж към използване на биогорива и първата идея, която им хрумва е палмово масло или други тропически растения и плодове. Оказва се, обаче, че терпентинът, страничен продукт при производството на смола, е най-евтиният и изобилен местен източник на гориво. Той заменя не само твърдите горива, но и растителните биогорива, чието производство би изисквало засаждане на още растения. Следователно възстановяването на конкурентоспособността се основава на иновации и технологични пробиви, чрез изграждането на уникална местна мрежа от взаимовръзки.

Posted in За Природата | Tagged , , , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Развитие на предприемачеството (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Намаляване на риска и същевременно увеличаване и ускоряване на иновациите, чрез развитие на предприемачеството.

Бързото развитие на иновациите и незабавното им внедряване на пазара винаги са били забавяни от различни монополни интереси. В „Синята икономика” съм отделил цяла глава, за да обясня защо водещите компании никога няма да внедрят известните ни иновативни решения. За съжаление при настоящия икономически модел това е напълно нормално. Тъй като съществуващите капиталови инвестиции все още не са амортизирани, въвеждането на една или набор от иновации ще доведе до преждевременно обезценяване на капитала, отписване на активи, спад на пазарния дял и рентабилността. В една Синята икономика, при която продуктите и процесите, които не носят стойност, се превръщат в полезни активи, е необходимо бързо внедряване на иновациите. Научните пробиви се приемат и прилагат веднага просто защото носят допълнителни парични потоци и отговарят на реалните пазарни нужди. Чрез обединението на отрасли, които на пръв поглед нямат нищо общо, може да бъде създадено едно стабилно интердисциплинарно портфолио от иновативни и конкурентноспособни бизнес начинания, които променят правилата на пазара. Появата на нови възможности стимулира творчеството и въображението. Изправени пред реални данни и ситуации, инженери, учени, студенти и бизнесмени ще се впуснат в търсене на други иновации и постепенно ще трансформират тази взаимосвързана мрежа в един нов икономически модел. Следователно по-бързото въвеждане на нови технологии реално намалява риска, което противоречи на логиката, която защитават днешните бизнес стратези.

Posted in За Природата | Tagged , , , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Конкурентоспособността се основава на икономии от обхвата (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Конкурентоспособността се основава на икономии от обхвата, които намаляват важността на икономиите от мащаба.

Стремежът към все по-ниска пределна цена в един линеен производствен процес в крайна сметка води до самоунищожение. Едно дърво не надвишава при растежа си определени размери, зависещи от капацитета на микро-екосистемата, в която се намира и от мрежата от взаимовръзки с всички останали живи организми в нея. Ако то успешно достигне височина 15м., това не означава, че ще се опита да достигне 60м. Индустрията пренебрегва тази реалност и непрекъснато се стреми към икономии от мащаба. Новата взаимосвързана мрежа от социални, екологични, икономически и културни дейности позволява на индустрията да еволюира в посока на интегрирани отворени системи, характерни за Синята икономика. Динамичното взаимодействие на допълнителното производство и потребление осигурява по-голяма устойчивост, гъвкавост и парични потоци. В природата отпадъкът на един е източник на хранителни вещества и енергия за друг, което води до формиране на мрежи от взаимно допълващи се дейности. Добавената стойност от един основен продукт (примерно кафето) се превръща в основа за стойността, създадена от друга система (примерно шийтаке, животински фураж, биогаз), като всичко това помага за изграждането на социален капитал. Няма смисъл да отглеждаме само кафе и в стремежа си към икономии от мащаба да пренебрегваме всички останали възможности за генериране на приходи. Време е да приемем като основен бизнес принцип икономиите от обхвата. Тази икономика се основава на един непознат досега обхват от дейности, който измества икономиите от мащаба и стремежа към развитието на едно единствено бизнес направление.

Posted in За Природата | Tagged , , , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Местно, разнообразно и устойчиво (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Местно, разнообразно и устойчиво означава и по-ефективно

Най-силната икономика ще бъде онази, която действа по подобие на природните системи и не се стреми към максимално производство на един продукт, а към оптимално състояние на цялата система. Това оптимално състояние се постига чрез използване на местните ресурси, кръговрат на веществата и енергията през петте природни царства и разумно прилагане на физичните закони. Някои хора поставят под въпрос ефикасността на природните системи, при които примерно една риба оставя хиляди яйца и само от една малка част от тях се раждат други риби. Това е типично едностранчиво мислене. От гледна точка на репродукцията яйцата може и да се отишли на вятъра, но протеините, които те съдържат, със сигурност са утолили апетитите на много други морски или речни обитатели.
Производствените способности на природата са високи и добре разпределени в местната екосистема. Човешкият стремеж към висока производителност и качество въз основа на икономии от мащаба води до спад на способността му да открива ползите и преимуществата, характерни за местните системи, тяхното биоразнообразие и изобилие на енергия. В природата не съществува понятие като отпадъци. Освен това природата добре познава границите на своите възможности и размери. Едно дърво никога не би пораснало по-високо от нормалното. Биоразнообразието преобразува материята и енергията по-ефективно от който и да е метод за производство, измислен от хората. Местните мрежи от отрасли ще ни помогнат да достигнем нива на производителност, за които днес не смеем дори и да мечтаем. Местните системи свеждат до минимум необходимостта от външни ресурси и от транспорт на готовата продукция, като по този начин съкращават дистрибуцията и облекчават движението по пътищата.

Posted in За Природата | Tagged , , , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Цените на основни продукти достиг почти нула (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Цените на основните продукти падат, достигайки почти нула

Чували ли сте за „интернет икономиката”, при която някои от основните услуги се предлагат безплатно? Плащате ли, за да ползвате търсачката Google? Или за да си направите профил във Facebook? А за да говорите по Skype? Разбира се, че не. Как е възможно основните услуги, от които се интересуват най-много хора, да са безплатни? Много просто, съществуват други, по-специализирани услуги, които носят достатъчно средства, за да може основните да си останат безплатни. Можем да приложим същия принцип и към задоволяването на основните нужди. Водата се смята за общо благо, което означава, че би трябвало да е безплатна за онези, които се нуждаят от нея. В Лас Гавиотас, например, местното население ползва вода без да плаща. Как е възможно това? Много просто. В Богота, а и на други места по света има хора, които са готови да платят, за да пият вода от възстановените тропически гори. Тези хора осигуряват достатъчно приходи, за да може същата тази вода да е безплатна за всички жители и посетители на региона. Спирулината също може да бъде продавана на много по-ниска цена, просто защото е в излишък… поради огромното количество CO2, изхвърляно от захранваните с въглища електроцентрали.

Posted in За Природата | Tagged , , , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

По-високо качество на по-ниски цени (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Когато системата интегрира продукти, създадени специално, за да носят добавена стойност при повторна употреба в други процеси, това осигурява по-високо качество на достъпни цени – нещо, което би било невъзможно при развитието само на един ключов бизнес. Колко струват изсушените гъби шийтаке в магазина? Едва ли ще намерите такива за под 50 долара. Но ако един милион производители на кафе започнат да отглеждат шийтаке върху отпадъчната биомаса, цената ще спадне значително и може дори да достигне един долар. Това увеличение на производителността идва от кръговрата на материали и използването на естествени процеси, а не хормони и генни модификации. Същото важи и за ликопените, които днес са твърде скъпи, но ако най-големите преработватели на домати превърнат отпадъците в източник на приходи, естествените ликопени могат да се окажат по-евтини и от синтетичните им заместители. Ако спирулината се продава по 35 долара за килограм, този богат източник на протеини и микроелементи, преобразуващ въглеродния диоксид от въглищните електроцентрали, може да се превърне в основна храна за много хора. Можем да изпишем цяла книга с подобни примери, показващи, че в един взаимосвързан свят, в който растения, животни, гъби, водорасли и бактерии участват в производството, то става толкова ефективно, че дори и най-скъпите продукти с най-високо качество могат да станат напълно достъпни. Тази промяна ще е добре дошла в настоящата икономика, при която най-евтините продукти са с най-лошо качество, но и най-продавани!

Posted in За Природата | Tagged , , , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Интегрирани парични потоци (Дзен и изкуството на синьото)

Дзен и изкуството на синьото е книга от Проф. Гюнтер Паули.

Интегрираните парични потоци са повече от консолидираните парични потоци.

Ако една организация се стреми към по-висока конкурентоспособност, чрез намаляване на пределните разходи за единица продукт, тя неизменно се насочва към развитие само в едно основно направление. Чрез аутсорсинг, управление на доставките и намаление на единичната цена, потребителите ще плащат все по-малко за един стандартен продукт, търгуван по целия свят. При Синята икономика имаме мрежа от икономически дейности с широк спектър, които носят множество ползи, включително и повече пари. Да вземем например обелките от домати, които производителите на кетчуп смятат за отпадък. А отпадъците трябва да се изхвърлят, което води до допълнителни разходи. От друга страна, ако обелките от домати се използват за производството на ликопен, който е два пъти по-добър от бетакаротина, разходите се превръщат в приходи. Изтичането на пари от един участник се превръща във вливане на пари в системата, като цяло. Тъй като системата превръща няколко отрицателни парични потока в положителни, интегрираните парични потоци на цялата мрежа са по-високи от консолидираните парични потоци, които са просто сбор от всички индивидуални парични операции. Това едва ли е изненадващо; все пак основен принцип при системите е, че цялото винаги е повече от сбора на отделните части. Не е ли прекрасно, че това правило се потвърждава и от внимателния анализ на паричните потоци – факторът, който определя всяко едно бизнес решение.

Posted in За Природата | Tagged , , , , , , , , , , , | Коментарите са изключени

Отворена Екология Среща в София, 18.01.2013 18:00

Организираме първа среща с хора интересуващи се от развиването на Отворената Екология в България. Мястото е в София, пред НДК-то в петък, 18. Януари, 18:00.

Всеки, който има интерес, е добре дошъл. Засега сме четирима: Божидар Емануилов, Жоро Арабаджиев, Жоро Гогов и Ники Георгиев.

Част от темите, които ще обсъдим са записани в протокола:
http://pad.opensourceecology.de/m90TE6CT80 – опит на Ники, развитие в България и общо спестяване.

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени