Tag Archives: технологии


Отворена Екология

Важно: Добрата новина от последните дни е, че Отворената Екология вече се случва и в България, благодарение на Фондация Корен! Българското отворено екологично общество ще работи в тясна съвместна връзка с немското и американското.

Какво бихме направили, ако вземем най-доброто, което нашата цивилизация е научила до тук и го приложим в един експеримент за един по-добър свят? Представяме проекта Отворена Екология, един от най-известните нови и устойчиви проекти в света.

Какво е Отворената Екология?

Отворената Екология е мрежа от земеделци, инженери и поддръжници, които създават Платформа за Изграждане на Глобални Селища (Global Village Construction Set – GVCS), отворена, с ниска цена и висока продуктивност, технологична платформа позволяваща лесното „направи си сам“-производство на 50 индустриални машини, които са нужни за изграждане на устойчива цивилизация с модерен комфорт. Чрез изграждането на устойчиви общности, използващи GVCS платформата и екологично земеделие, се поставят основите на едно отворено общество, в което нуждите на всички хора са покрити и всеки един човек има достъп до информация, материална продуктивност и справедливи системи на управление, за да може да развие пълния си потенциал.

В буквален превод „отворена“ означава, че знанието за възпроизвеждането на всеки един продукт е достъпно безплатно (отворен код), а екология е науката за живите връзки между организмите и тяхната природна среда. Чрез нашата способност да преобразуваме директно природните ресурси, които ни изхранват и развиват, ние се свързваме с природата.

Проектът се основава от Марчин Якубовски, който след като става Доктор по термоядрена енергетика в САЩ, разбира, че формалното образование не се занимава с решението на сериозните световни проблеми, пред които сме изправени. Напуска образователната система и се отдава на изграждането на устойчиво селище. След като загубва прекалено много пари по технологиите, необходими за неговото изграждане, той решава, че трябва сам да разработи тези технологии и така се ражда Платформата за Изграждане на Глобални Селища (GVCS).

Дизайнът на всяка една технология следва повече от 40 основни устойчиви ценности. Например:

 • Отвореност – публикуване като обществено достояние в уики на цялата информация – какви ресурси, материали и компоненти са нужни за построяването на машините, от къде да се вземат и купят, колко струват, как да се сглобят, как да се построи, използва, поддържа и поправя всяка една машина (3D дизайни, схеми, видео инструкции, бюджети и продуктови наръчници) и отворена взаимна работа с инженери. По този начин това знание се предава безплатно на всички хора по света, позволява подобрения и иновативност веднага от всеки един човек и всички бъдещите поколения на човечеството могат да го използват и надграждат.
 • Ниска Цена – цената на построяване или купуване на машините е средно осем пъти по-ниска от тази на индустриалните машини. Включено в цената е заплащане от 15 долара на час за GVCS производител. Това се дължи на премахването на всякакви ненужни разходи и споделянето на единични разходи със стотици други хора. Ако се погледне в перспектива от няколко десетки години, поради отвореността и всички други стойности, цената спада с още няколко фактора.
 • Модулярност – мотори, части, монтажи, двигателни части могат да се заменят едни с други и да се сглобяват, за да се постигне разнообразие на функционалността чрез малко количество от елементи. Например, една от машините – силовият куб, предава хидравлична мощност на всяка една хидравлична машина от платформата: трактора, пресата за компресиране на почва, булдозера, колата, камиона и още много други. По този начин нуждата на всички тези машини от хидравлична сила може да се покрие от един или два силови куба. Всеки силов куб може лесно да се вземе от едната машина и да се постави в друга. Това спестява много ресурси и важи за всички други модули от платформата. И благодарение на стандартизацията на всеки един модул и отвореното знание, всеки един човек може много лесно да разглоби, поправи или дори да надгради модула.
 • Обслужвани от Потребителя – дизайн за разглобяване позволява на потребителя да разглоби частите, да ги поддържа и поправя веднага без нуждата от скъпо платени услуги.
 • Направи Си Сам – потребителя придобива пълен контрол върху дизайна, производството и промяната на GVCS машините.
 • Затворен Цикъл на Производство – металът е основна предпоставка за напреднала цивилизация и GVCS платформата позволява рециклирането на метал в суровина, готова за производство на други GVCS технологии, образуваща по този начин затворени цикли на производство.
 • Висока производителност – производителността трябва да е като индустриалните или по-добра, за да може GVCS технологиите да са обещаващи. Това вече е доказано с пресата за компресиране на почва. Остава да се докаже и с другите технологии.
 • Гъвкаво Производство – доказано е, че гъвкавото използване на общи машини в производството с подходяща скала е обещаваща алтернатива на централизираното производство.
 • Разпространяваща икономика – насърчават се хората да публикуват отворено, за да може информацията да не се скрива само за определени хора и по този начин да се позволи създаването на отворени предприятия и разпространението на тяхното интелектуално богатство и умения до възможно най-много хора.
 • Други ценности, които се прилагат са например: екологичен дизайн, издръжливост, системен дизайн, простота, пълна икономика, отворен бизнес модел, ненасилие, общност и семейство, интердисциплинарнo обединяване, индустрия 2.0, подходяща автоматизация, дълговременни решения, творчество, реалистична неотложност и радикално изобилие.

Инфраструктури

GVCS платформата покрива основните инфраструктури за изграждането на устойчиви селища:

 • Жилищна инфраструктура – чрез използването на преса за компресиране на почва, бетон-миксер, триосна CNC дъскорезница, балопреси и други машини могат да се строят модулярни екологични къщи.
 • Селско стопанство – целта е да се демонстрира най-добрата система за изхранването на 100-200 човека чрез основен екип от четири агроеколози. Машините, които ще спомогнат за това са: трактор, булдозер, редосеялка, багер, скрепер, механизирана сеялка, косачка, товарач, дисков култиватор, резачка за сено, копач на окопи, готварска печка, доилна машина, комбайна, преса за балиране, машина за пробиване на кладенец и други.
 • Индустрия – чрез затворен цикъл на производството, гъвкаво производство, висока производителност и платформа за глобално споделяне на отворени дизайни се постига локализация на производството. Машините, които ще спомогнат за това са: мултимашина, CNC машини за лазерно и плазмено рязане, заваръчни машини, индукционна пещ, CNC маса за рязане, валцовъчна машина, механична преса, 3D принтер, 3D скенер, CNC фреза за схеми, индустриален робот и други.
 • Енергия – чрез слънчевата и вятърна енергия може да се постигне децентрализирано генериране на енергия. Машините, които ще спомогнат за това са: силов куб, пелетна горелка, соларен концентратор, електрически мотор и генератор, хидравлични мотор, батерия от никел и желязо, парен двигател, вятърна турбина и други.
 • Материали – производството на алуминии и биопластмаса от локални ресурси.
 • Транспорт – включва кола и камион.

Статус и близко бъдеще

Проектът се развива във фермата „Фактор И Фарм“ близо до Канзас Сити, САЩ. Завършени като продукти са силовия куб, пресата за компресиране на почва (с продуктивност 16 тухли на минута), трактора и мелачката на почва. Тези машини вече доказаха осем пъти по-ниска цена в сравнение с индустриалните им еквиваленти и принципа на модулярността. До края на 2011г. ще се отвори в уикито на Отворената Екология цялата информация как да се построят и използват.

Силов Куб

Преса за компресиране на почва

Трактор


Същевременно се разработват CNC маса за рязане, CNC дъскорезница, бормашина преса, бетон-миксер, резачка за сено, преса за балиране, обратна лопата, парен двигател, машина за обработване на метал, индустриален робот и други машини. Те ще се използват през 2011г. за построяването на модулярни екологични къщи и на работилницата. Стените на къщите ще са от тухли от почва и бали сено, за да се постигне супер изолация.

CNC маса за рязане

CNC дъскорезница

Бетон-миксер

 

Резачка за сено

Преса за балиране

Обратна лопата

 

Парен двигател

Машина за обработване на метал

Индустриален робот


През 2012г. започва масивно паралелно разработване на останалите машини и тяхната документация. След като машините са готови ще се построи първото селище от 200 човека, използващо GVCS платформата, което ще трябва да докаже, че е възможно съществуването на отворено общество с локална икономика.

Европейска мрежа на Отворената Екология

Образува се и Европейската мрежа на Отворената Екология. Николай Георгиев, заедно с други европейци, участват дейно в нейното развитие. Целта на Европейската мрежа е да подпомогне развитието на GVCS технологиите и да създава и развива отворени селища в Европа. В момента мрежата намира финанси, осъществява връзки с различни общности и хора от европейските държави и подготвя изграждането на първото Отворено Селище в централна Европа. Търсят се и хора, които да започнат първото Отворено Екологично Селище в България.

Важност

Самият проект е от изключителна важност за развитието на човечеството в този момент от историята. След експоненциалното развитието на Интернет и отворено споделянето на все повече информация, през последните 2-3 години започваме да развиваме и отворен хардуер. Чрез отвореността, модулярността си и всички други ценности, Отворената Екология наистина съчетава най-добрите и устойчиви технологични принципи в едно. След развитието на технологиите, като се добавят дълголетните знания и практики на Пермакултурата, екологичното земеделие и социалния живот, тогава имаме пряката възможност за изграждането на едно отворено общество на Земята и за пълно разгръщане на човешкия потенциал.

Базирайки се на локални ресурси, се създава така наречената Ресурсна Икономика, която може да се развие навсякъде по Земята, където има слънце и почва. Поради дигиталното запазването на информацията, всички сегашни и бъдещи поколения могат да я използват и надграждайки я да създават все по-устойчиви общества.

За повече информация, може да посетите официалния сайт на Отворената Екология: http://opensourceecology.org/.

Posted in За Обществото | Tagged , , , , | Коментарите са изключени

Светлина в мрака

В гетата из Филипините до скоро единици са можели да си позволят скъпия ток. Докато един човек не се сеща, че вместо ток може да се използва слънчева светлина, а вместо крушка – пласмасова бутилка с вода! Бутилката се поставя в дупка на покрива, улавя слънчевата светлина и я вкарва в помещенията. Колкото просто и евтино, толкова и велико!

Ето две филмчета по темата:

И най-хубавото е, че всеки може да подкрепи този млад бизнес, носещ добро на хората, да се развие – погледнете на страницата им.

Всеки е добре дошъл да се включи със собствените си предприемачества или предложения за такива, защото заедно можем повече! Добре дошли са и всякакви примери за положителни предприемачества. С удоволствие ще участваме и по предприемачески проекти с партньори и приятели. Не се колебайте да се свържете с нас!

Posted in За Обществото | Tagged , , , , | Коментарите са изключени

Вокаблер – учим езици и думи

Случвало ли ви се е като говорите на чужд език, някои думи да ви идват на родния език или дори на друг чужд? Искате ли да подобрите и разширите речниковия си запас за по-добро общуване и разбирателство с другите?

Живеем в многоезичен свят, чиято основа е общуването. А за общуването използваме думи, които учим през целия си живот. Вокаблер е мрежова платформа за организиране и учене на думи, която вече се използва с успех от учители и учащи. Отзивите са изключително обнадеждаващи, което ни дава сили на продължаваме напред с подобряване на платформата.

Вокаблер е единно място за всички ваши думи, от всички езици, които ползвате. Нова и интерактивна тетрадка речник, лесна и удобна за използване. Вокаблер включва всички европейски езици и помага както за свободното общуване в Европа, така и за по-бързото, по-лесното и по-качественото им изучаване. А също и за усъвършенстването, обогатяването и запазването на езиковото ни богатство.

Ако желаете да разберете повече, можете да се обърнете към Никола Чернев: info ( at ) vocabler ( dot ) com или към ОМ: openpositivemedia ( @ ) gmail ( . ) com

Всеки е добре дошъл да се включи със собствените си предприемачества или предложения за такива, защото заедно можем повече! Добре дошли са и всякакви примери за положителни предприемачества. С удоволствие ще участваме и по предприемачески проекти с партньори и приятели. Не се колебайте да се свържете с нас!

Posted in За Духа и Душата, За Обществото, За Разума | Tagged , , , | Коментарите са изключени

Скоро започваме да летим

Собствена кола? Имат много хора. Собствен самолет? Могат да си позволят само единици. Но това скоро ще се промени. Ами ако можем да избираме, какво предпочитаме? Кола и придвижване по сушата или самолет и придвижване по въздуха. Няма нужда да избирате, вече съществуват технологии, които обединяват и двете, например колите-самолет или самолетите-кола карплейн и кавалон. Както винаги истината и развитието се заражда не в разделението, а в обединението. Това важи в пълна сила и за новите технологии. Важно е движението, а не толкова начина на придвижване.

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

Пробвай! Не се отказвай!

Възвръщането на една играчка от отвъдното, в което тя не е била

Аз се занимавам с програмиране и обучение. От отдавна. И знам много добре, че за повечето неща има доста малък краен брой правилни начини и безброй много грешни не-решения. Но въпреки това опитът ме е научил, че никога не знаеш от коя трънка ще излезе заек. Или както пише Тери Пратчет в историите за света на Диска, шансът едно на милион се пада девет от всеки десет пъти…

Та оня ден синът ми избра за един свой приятел една радиоуправляема кола. Лъскава. Да, ама от магазин, дето нищо не може да се пробва (голям, не заслужава да се споменава. Уф. Сигурно е боклук). Но нейсе. Подарихме я. И на другия ден, отивайки на гости у тях, разбрал, че колата не бачка.

Цък. Мразя да връщам разни ужким хубави неща, особено в загубени магазини. Още повече мразя да ми набутват боклуци (нали, и 20 лв – ако мине). Пък и тъпо е да подариш нещо, дето е готино, и после да се окаже че не е то, ами нещо друго…

И се почна диагностиката… Първо по телефона, после на място. Батериите? Зареждаеми? Зареждаемите обикновено са с по-ниска пъпка и не се опират в контактните ламаринки. Не, имало напрежение в двата края. Добре, я донеси колата. Дай сега да видя. Я газ… нищо. За всеки случай поизкривих ламаринките. Копчето? (Имаме една кола, дето работи като е „изкл.“ и спира като е „вкл.“) Не. Дистанционното му свети лампичката… ‘Ми хубу. Дайте кутията и ще я върнем. Е, скъсана и смачкана… – ‘Ми к’во да ги правя! Като не може да се пробва…

Да, ама у дома реших да продължа с останалите възможности. По принцип разбирам от електроника (е, не чак толкова, че да имам осцилоскоп. Само прост „всичкометър“). Отворих колата. Внимателно. (Какво, да не струва 1000 лева? То какво ли не съм отварял. Даже една видеокамера скапах веднъж. ‘Щото не работеше свястно. Добре, че там никой не си и помисли, че може да съм бърникал вътре… нейсе). Я да замерим сега има ли напрежение до платката… Има. Шест волта. Как е платката? Стърчащи жици подпряни тук-там? Не. Тук има остатъци от калай… Не е това. Тука това май се клати… Не. А ако си прокарам пръста по платката к’во ще стане (много добър начин за шашкане на проста електроника)? Нищо. Ами ако пъхна отвертката между тези тука? (То аз по принцип мога да разгадая схема от платка, ама с прости/знайни елементи. А тази има един безименен чип на нея и толкоз. Та просто две съседни жици дето ми харесаха). Нищо. А между тези (други две)? Пак нищо. Уф, гледай колко спойки са, ако трябва да търся студени спойки, ще ми се отели волът. А тия двете?… Оп! Фаровете светнаха. Яааа… Ама то и двигателят нещо бръмчи. Ами тука (е’ати случайността)? Ей, той можел да върви бързо! Значи колата работи. Или поне изпълнителната част.

Чудесно. Ама не чак толкова. Има „само“ още н-найсе неща по веригата до пръста-на-копчето, дето може да са скапани. Отделно, че предавателят може да е за един канал, а колата за друг. Така се правят, за да може двама-трима човека да управляват еднотипни неща без да си пречат. Ама такивата имат описание и копчета за тези канали, а тая няма. И все пак, може да е сбъркана… (Тук си представих как отивам в „лъскавия“ магазин и им казвам да дадат друг предавател от някоя друга кола от същия вид, ‘щото тази работи, ама не си чува предавателя, та ако ги каращисаме, може да стане, и как ме поглеждат каките…)

- Абе… – казвам на сина ми. – Я дай управлението на някоя стара твоя кола, дето е на същата честота (27 мхц). Да пробваме. Вероятността е никаква – модели, кодировки, модулации, к’во ли не – ама нищо не пречи. (Имахме едно време две напълно различни колички, дето ги купих едва ли не на парчета от някакъв магазин втора ръка от Сингапур, само с едно дистанционно, па се оказа, че и двете се управляват с него…)

Газ… Тръгна! Китайска му работа. Стандартизация, ей. Аре сглобявай обратно. Наляво, задна – изпълнява прекрасно… Ама с другия предавател, не с нейния си. Е, дотук добре (казал тоя, дето падал от 15-тия етаж като минал покрай 10-тия).

Я сега да отворя предавателя. Не пречи. Нищо, че нямам осцилоскоп. Шест болтчета, а седем дупки… Уфф. Някой е спал. Я тоз кабел? Опъвам го (и натискам спусъка, белким проработи. Газ… не). Платката ‘що хлопа? Стегнах я (газ… не). Този транзистор ако го изправя, че е усукан? (Газ… не). А това съпротивление що се подпира на кварца? Я да не се подпира. Газ… МРЪДНА!

Ехаа. Чисто математически, или технически, или програмистки, шансът е никакъв. Ама абсолютно нищожен.
Но! Тази играчка е минавала някакво ОТК (качествен контрол) – има си лепенките. Значи е вървяла. Някога. Значи шансът не е нула. (И както винаги се оказва и пак се оказа, сигурно е някаква тъпотия).
Да, ще кажете, ама ти си печен, виж колко неща знаеш, пет такива коли имаш у вас поправени, и печка, и музикална уредба, и компютри, и софтуера им го пишеш ти самият, и…

Да, отговарям аз, и Живота си го живея аз самият. ‘Щото ако се бях отказал, т. е. предал още в началото или на някой по завоите, нямаше да стане. Било то по-лесно – „абе не си струва, дай да си гледам телевизията/компютъра/дъвката/губивремето“. Че то и така можеше да не стане – по колкото искаш причини. Имал съм такива случаи…
Но… стана. На! Напук.

Така че, ако имате избор и не губите нищо особено, не изпускайте шанса! Пък бил той едно на милион… или милион на едно.
‘Щото той Животът си тече покрай вас. Пък нека губивремките да постоят необгрижвани.
Пробвайте!

Свилен
(възвърнал една играчка от отвъдното, в което тя не е била)

Posted in За Разума | Tagged , , | Коментарите са изключени