Tag Archives: финансиране


За финансирането: Люис Хоуър от University Impact Fund

Статия: „За финансирането: Люис Хоуър от University Impact Fund“ на Теса Фарнсуърт

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Дори и най-добрите социални новатори могат да си останат на етап идея, ако не разполагат с необходимите средства за стартирането на проекта си. В тази поредица социални предприемачи споделят своя опит в набирането на средства: стратегии, рискове и безкрайните усилия, положени за получаването на подкрепа и финансиране.

Люис Хоуър е директор на University Impact Fund, програма за обучение на студенти, която дава на обучаващите се реален практически опит в света на социалното предприемачество. Преди да основе UIF Хоуър бил част от екипа, създал Unitus Capital, компания, която консултира институции, отпускащи микрокредити.

Dowser: Споделете нещо конкретно и осезаемо, което сте научили през последните три месеца.
Хоуър: Прекарах много време, работейки със социални предприемачи, които често са пълни с идеи за решаването на даден проблем и имат своя кауза и мисия. Те са толкова погълнати от каузата, че изпускат от поглед основните бизнес принципи, които трябва да бъдат приложени, за да може начинанието им да постигне желаните резултати. Очевидно е, че без постоянен поток приходи, както бизнес организациите, така и тези с идеална цел, няма да оцелеят дълго, нито пък ще окажат някакво влияние върху обществото.

От коя своя грешка или неуспех си извадихте поука?
Бях час от екипа, основал компания занимаваща се с инвестиции в сферата на микрофинансирането. Ръководителите бяха много ентусиазирани и искаха да изградят стабилна организация, но липсваше общо виждане за модела, чрез който ще бъде постигнато това. Част от хората искаха още от самото начало да изградим финансово устойчив бизнес модел, а друга част искаха с течение на времето да стигнем до такъв модел, а в началото да разчитаме и на дарения, които ще ни помогнат да действаме в по-голям мащаб. В резултат на това разминаване организацията се разпадна и така и не бяха направени никакви инвестиции. Изводът е, че преди да почнеш да търсиш инвестиции, се нуждаеш от ясен модел, с който всички са съгласни.

Posted in За Обществото | Tagged , | Коментарите са изключени

За финансирането: Майкъл Грей от Fairbourne Consulting Group

Статия: „За финансирането: Майкъл Грей от Fairbourne Consulting Group на Брайън Стюарт, Джеф Суиндъл, Кристъл Бодили, Лоугън Тиодор и Теса Фарнсуърт

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Дори и най-добрите социални новатори могат да си останат на етап идея, ако не разполагат с необходимите средства за стартирането на проекта си. В тази поредица социални предприемачи споделят своя опит в набирането на средства: стратегии, рискове и безкрайните усилия, положени за получаването на подкрепа и финансиране.

Майкъл Грей работи за Fairbourne Consulting Group, нетрадиционна, международна консултантска компания за развитие, която се фокусира върху най-бедните хора по света.

Dowser: Споделете нещо конкретно и осезаемо, което сте научили през последните три месеца.
Грей: Научих, че хората, които почелят по-малко от два долара на ден и които някои смятат за необразовани, трябва да участват в решаването на собствените си проблеми. Те знаят от какво имат нужда и кои новости ще проработят в тяхната общност много по-добре от някой външен консултант. Много е важно тези хора да бъдат част от екипа, работещ по намирането на решения на проблемите.

Последните ми два проекта ме научиха, че дори и най-бедните хора искат качествени продукти и услуги; към тези хора трябва да се отнасяме като към равностойни партньори, защото и те заслужават шанс да бъдат самостоятелни, също както и останалия свят.

Примерно по време на две срещи с две групи индийки, взели микрокредити (доходите им варираха между 2 и 3 долара на ден), една от групите заяви, че желае в общността им отново да бъде въведена програма за спестявания, а другата група каза, че е загрижена за здравето си и е склонна да отделя средства за това, ако продуктите са достъпни. Тези два примера свидетелстват за това, че местните общности не искат безплатни подаяния. Те са умни и искат и могат да работят за онова, което желаят да получат (без значение дали става дума за това да спестяват за продуктите, които искат, за удовлетворението, че сами са успели да си го позволят; или за избора да поддържаш доброто си здраве). Т.е. безвъзмездната помощ трябва да е само временна, а възможностите за генериране на приходи – постоянни.

Често анализът и изпълнението на стратегията се решават на високо ниво без участието на местните хора и без да е проверено дали идеята ще работи на практика. Въз основа на своя опит мога да кажа, че е задължително да се разчита на местните хора при разработването на решения за техните проблеми.

От коя своя грешка или неуспех си извадихте поука?
От други хора научих, че е важно всичко да бъде описано писмено, за да се избегне риска и конфликта в бизнес взаимоотношенията. Освен това, макар че може да изглежда по-лесно да си партнираш с хората, с които си установил контакт първоначално, все пак е важно да достигнеш до повече хора и да работиш с тези, с които най-много си пасвате от гледна точка на конкретния проект, а не с тези, с които имате най-здрави връзки.

Що се отнася до влиянието върху социалната сфера, вярвам, че организациите (без значение дали са с идеална цел или бизнес-ориентирани) трябва да се фокусират върху устойчивостта и да разполагат с разнообразни източници на приходи. В световен план средствата, които се отделят за благотворителност са много по-малко от средствата, които се инвестират. Това означава, че инвестиции, изискващи макар и минимална възвращаемост, са много по-надеждни от това да се разчита само на дарения. В своята същност организациите трябва да разрешават социални проблеми, но и да разполагат с устойчив бизнес модел, за да запазят своята ефективност и да продължат да носят ползи на обществото и в бъдеще.

Posted in За Обществото | Tagged , | Коментарите са изключени

За финансирането: Кит Джекинс от Raw Art Works

Статия: „За финансирането: Кит Джекинс от Raw Art Works“ на Брайън Стюарт, Джеф Суиндъл, Кристъл Бодили, Лоугън Тиодор и Теса Фарнсуърт

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Дори и най-добрите социални новатори могат да си останат на етап идея, ако не разполагат с необходимите средства за стартирането на проекта си. В тази поредица социални предприемачи споделят своя опит в набирането на средства: стратегии, рискове и безкрайните усилия, положени за получаването на подкрепа и финансиране.

Raw Art Works отново събужда сред младежите в неравностойно положение желанието да творят. В продължение на 25 години организацията работи с младежи в риск по различни проекти, свързани с визуално и филмово изкуство. Тя изгражда една общност, в която децата и тийнейджърите могат да развият своя талант и да експериментират с различни творчески похвати.  

Dowser: Споделете нещо конкретно и осезаемо, което сте научили през последните три месеца.
Кит Джекинс: На едно толкова натоварено работно място изискванията и рискът са големи. Ние сме организация с идеална цел и всяка година се нуждаем от стабилни финанси. Много малка част от приходите ни могат да бъдат пренасочени към следващата година.

За мен са много ценни и онези моменти, в които разговарям насаме с някой от прекрасните ни служители; просто затварям вратата на офиса и в продължение на десет минути му обяснявам с какво точно допринася за организацията и защо толкова много го ценя. Похвалите по конкретен повод и изразяването на благодарност са много важни.

От коя своя грешка или неуспех си извадихте поука?
Мащабна инициатива на местна финансираща организация бе оповестена девет месеца преди крайния срок за подаване на заявление за финансиране. Кандидатствахме за максимална сума за максимално дълъг период от време – $150 000 на година в продължение на пет години. Имаме прекрасно дългосрочно партньорство с тази организация и в продължение на години сме получавали финансиране от тях. Не включих всичките $150 000 в проектобюджета ни за следващата година (заявлението ни бе подадено само месец преди края на фискалната година, а резултатите щяха да станат ясни през първото тримесечие на следващата), но все пак включих голяма част от тези средства в плановете ни.

Грешката ми се състоеше в това, че не потърсих информация за резултатите от решенията на финансиращата организация за предишните тримесечия, а когато приехме проектобюджета си и подадохме заявление, вече имаше излезли три такива решения. Тези решения изобщо не отговаряха на първоначалните им изявления и с времето отпусканото финансиране непрекъснато намаляваше. Бях прекалено уверен, а това ми се случва доста рядко. Трябваше предварително да се запозная с информацията, да се вслушам по-внимателно в това, което се говори. В крайна сметка получихме само 1/3 от средствата, за които кандидатствахме, а това ни постави в затруднено положение, особено като се има предвид и непредвидимата икономическа обстановка в момента.

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени