Tag Archives: изкуство


„ВЪОДУШЕВЕНИТЕ СЕТИВА НА ГРАДА“

                   
 
                ЦЕНТЪР ЗА ВИЗУАЛНО И МУЛТИСЕНЗОРНО ИЗКУСТВО, Пловдив представя  ФОРУМ ЗА МУЛТИСЕНЗОРНО ИЗКУСТВО „ВЪОДУШЕВЕНИТЕ СЕТИВА НА ГРАДА“
                  На 19 септември (събота) в Градината зад Природонаучен музей в Пловдив осем млади и двама утвърдени автори от Национална художествена академия София, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив, Факултет по изобразително изкуство при ВТУ Велико Търново и Технически университет, Варна представиха свои произведения, базирани на алтернативните сензорни модалности – обоняние, осезание, слух  като художествени изразни средства.
                Посетителите имаха възможност да видят, вдъхнат, чуят, докоснат, както и да бъдат съучастници в представянето на  пърформанс инсталации, инсталации и обекти в Градината зад Природонаучен музей, където бяха представени част от произведенията на форума в градска среда.
                В изложбените пространства на ЦВМИ на бул. „Източен“ №48 в Пловдив от 19.00 часа беше открита изложба с мултисензорните произведения
               „Мирисът на емоциите“ е пърформанс – инсталация на Цвета Цанева, основана на асоциациите на авторката за връзката между миризми и емоции. Златина Стефанова се опита да извлече  неповторимия аромат на собственото си тяло, а Роберта – Димана Алева и Галина Владова представи цветовете в звуци. Сферите на Анна Сидова – интимни, защитени пространства, в които посетителите успяха да осъзнаят и преживеят  сетивата си, както и да участват в други необичайни артистични провокации и експерименти на младите автори – дебютанти.
               Гости със свои произведения, създадени специално за форума, са известните у нас и в чужбина съвременни автори – Елена Панайотова и Петер Цанев. 
                Проектът има за цел да премести фокуса на вниманието на автори и зрители от видимото към невидимото възприятие и да провокира възприемането и осмислянето на света чрез алтернативните ни сетива. Проектът не оспорва хегемонията на визуалното или йерархията на сетивата, а поставя невидимото в центъра и сърцето на видимото.
                Автор на художествената концепция на Форум за мултисензорно изкуство „ВЪОДУШЕВЕНИТЕ СЕТИВА  НА ГРАДА“  и теоретичната платформа на „Център за визуално и мултисензорно изкуство“ е проф. д-р Петер Цанев, ръководител на Катедра „Психология на изкуството“, НХА, София.
Участници:
 Анна Сидова - „Circles„ – инсталация  
 Златина Стефанова  – „Грьонуй“  -  пърформанс
 Роберта – Димана Алева и Галина Владова  – „Цвук“ –  инсталация
 Вяра Милева –   Lux ex machind „ – инсталация
 Александра Димитрова  –  „Заедно“ – пърформанс инсталация
 Биляна Добрева„Преди, по време и след това“ – лазерна инсталация
 Цвета Цанева  -  „Мирисът на емоциите“ – пърформанс инсталация
 проф. д.р Петер Цанев –  „Обонятелни органи“ – инсталация
 Елена Панайотова „Тормоз и удоволствия“ – инсталация, обекти
Seven Souls searching for Freedom – инсталация обекти и миризми
Domestic Hysteria - видео
Проектът е реализиран по Програма Дебюти на Национален фонд „Култура“.

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

Гъдулар

Гледам аз и слушам
майстор гъдулар,
старец добродушен
със небесен дар.

Свири той прекрасно,
слушам го в захлас,
вятърът разнася
златния му глас.

Свири той и пее,
пее за добро,
чудно се люлее
българско хоро.

Posted in За Децата | Tagged , , , , | Коментарите са изключени

Книжка за децата

Писател и художник
подали си ръка
и станала възможна
книжката така.

Писателят написал
прекрасните слова
и вложил вътре смисъл,
дарба е това.

Художникът словата
с картини оживил
и книжка за децата
чудна сътворил.

Тъй дарбата на двама
децата озари
и татко ми, и мама,
радват се дори.

Posted in За Децата | Tagged , , , | Коментарите са изключени

„Дънера.Началото“ на едно бягство

„Дънера.Началото“ на едно бягство

Автор: Искра Иванова

На 29 май 2014 се откри инсталацията „Дънера.Началото“ – третото от събитията към проекта „NEXT ART„-next level-next generation, който отново ни показва един автор развиващ практиката и идеята на проекта.  В тази инсталация пространството отново се преобразява, за една нова  авторска идея в стила на „контекстуално изкуство“ или  site-specific art.

Представяйки инсталацията си Златина Стефанова обвързва пространството и  идеята си в едно. Тя  приема „Дънера“, като „начало“ на бягството от мрака и развива идеята си за полет и израстване. В работата и личи едно лично преживяване, което тя изчиства и адаптира  към  пространството. Според авторката „полета“ (показан в нейната работа) преминава през отминалият свят, в който всеки може сам да избере своя път.

В пространството Златина поставя своите оригами (червени пеперуди от хартия) и много изчистено показва техният път „нагоре“. Това израстване и  своеобразно  освобождаване от „дънера“, преминава плавно и излиза от конкретното пространство. Набелязани са точки, на които се концентрират  множество оригами и други, в които се разреждат, но следват пътя си.

Тази инсталация предизвиква интерес и внушение у зрителя с  миризмата на пространството, която напомня за „дънера“ и „старото“ т.е. „началото“. В стаята  се забелязва, една отделена поставена в рамка пеперуда с надпис : „Няма нищо по-тъжно от пеперудата, която мисли че е грозна… Само защото, може да види крилата на всички останали, но не и своите.“. В този надпис  се вижда една социална насоченост и то към самият зрител, който попада в пространството.

А дали иска да избяга?

Posted in За Обществото | Tagged , | Коментарите са изключени

“Дънера.Началото”

“Дънера.Началото”
Инсталация  “Дънера.Началото”  в  “Хлебна къща” – Велико Търново, по проекта „NEXT ART”. Темата на изложбата е “Дънера.Началото”.  Инсталация на  Златина Стефанова, която обвързва своята концепция с тази на пространството . Тя приема „дънера „, като „начало“ на бягството от мрака и развива идеята си за полет и израстване. Това е Полет  преминаващ през отминалият свят, в който всеки може сам да избере своят път.

Куратор и организатор: Искра Иванова

Posted in За Обществото | Tagged , | Коментарите са изключени

Пещера със странни същества във Велико Търново

 

                Пещера със странни същества във Велико Търново

Искра Иванова

На 24 април 2014 се откри „CAVE CAGE CREATURE. underground discovery„- второто от събитията към проекта „NEXT ART„- next level-next generation, който е част от дейностите на културния център към Международния съвет на самодейните средища във Велико Търново.

 „NEXT ART“- next level-next generation, е проект, който е част от тенденцията, засилила се през последните години за представяне на алтернативни места, за съвременно изкуство. Този проект развива една добра практика за „контекстуално изкуство“ или така нареченото site-specific art.

Представените инсталация и скулптури на Пабло Байло (Испания) и Лиза Шверме – Функе (Германия) показват тяхната концепция и визия за пространството на „Next art“. Нарекли работата си „CAVE CAGE CREATURE. underground discovery“ те се опитват да оставят  своите следи. Използват материали от потреблението като гипс, алуминий, метал, пластмаса и др. Те са решили  да изградят  своеобразна „пещера“ в  която  се сблъскваме със странни самотни същества. В работата им се вижда една екологична, социална и експериментална тема, в която се засяга начина на потребление на човека.         

Въпреки общата концепция и тема двамата автора се открояват и отделят в две пространства.

Пабло Байло  превърнал своето в пещера, през която неизбежно минава всеки посетител, ни показва колко много пластмаса (под различна форма)  изхвърляме в природата. В неговата работа  се вижда един умишлен хаос, който всъщност е подреден  под неговото концептуално мислене.

Лиза Шверме-Функе ни представя едно пълно с различни, странни същества-  пространство. Тя експериментира със съчетаването на материалите. Обектите са поставени в пространството под точно определено място. Стаята  допълнително засилва влиянието си с цвета (сини плочки) и допринася за по силното въздействие върху зрителя.

Posted in За Обществото | Tagged , | Коментарите са изключени

“CAVE CAGE CREATURE. underground discovery”

“CAVE CAGE CREATURE. underground discovery” в “Хлебна къща” – Велико Търново, по проекта „NEXT ART”
Каним ви 24 април от 18 часа в „Хлебна Къща”-Велико Търново на събитие по проекта „Next art”. Темата на изложбата е “CAVE CAGE CREATURE. underground discovery.” Инсталация и скулптури на Pablo Bailo (Испания) и Lisa Schwermer- Funke (Германия). Които оставят следи в лабиринта на потреблението- цимент, алуминий, метал и пластмаса. В нов контекст тези използвани материали съживяват. Пещерата е място, където да останем сами и да се сблъскаме със странни самотни същества, които живеят там.
Заповядайте на адрес: ул. Георги Мамарчев 13 (Самоводската чаршия, къщата до Шекерджийницата), Велико Търново

Куратор и организатор: Искра Иванова

“CAVE CAGE CREATURE. underground discovery” in “The Bread House “ in Veliko Tarnovo – project “NEXT ART”.
The Bread House in Veliko Tarnovo is welcoming you to the event related to the project “NEXT ART” on April, 24th, 2014 at 6pm. The topic of the event is: “CAVE CAGE CREATURE. underground discovery”. Installation and sculptures of Pablo Bailo (Spain) and Lisa Schwermer-Funke (Germany). We leave traces in the labyrinth of consumption – cement, alluminium, metal and plastic. In a new context, these used materials revive. The cave is a place to discover yourself – and to encounter the weird lonely beings living there.

Posted in За Обществото | Tagged , , , | Коментарите са изключени

„Конфронтанция на мазе“

„Конфронтанция на мазе“

Всички приемаме мазето като нещо тъмно, мръсно и по детски страшно. В „конфронтация на мазе“ показвам  една различна гледна точка за пространството. Противопоставям се на тъмнината  чрез цветовете : бяло и електриково оранжево. Присъстващите елементи са линия и петно, чрез които внушавам „раждането на нещо ново“, което е заложено и в концепцията на проекта „NEXTART“.

Автор: Искра Иванова

Куратор и организатор: Искра Иванова

Posted in За Обществото | Tagged | Коментарите са изключени

ПРОЕКТ „NEXT ART“

 Името на проекта “NEXT ART”  е породено и свързано с нивата на къщата на Международния съвет на самодейните средища във Велико Търново. Пространството на мазето се превръща в символ на нулата и се явява почва, в която се ражда нещо ново (next – следващо), което постепенно ще расте и ще се развие.

Мотото на проекта е „следващо изкуство – следващо ниво – следващо поколение“. Тази последователност е един желан от нас поглед към новото.

Автор и куратор: Искра Иванова

 

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени

Красота и ангелски крила от Pandora

 

Има хора в България, които отхвърлят невидимия воал на статуквото, за да полетят в необятния простор на Вселената. Хора, които следват вътрешните си пориви, независимо какво им струва това, и печелят. Които не залагат на някаква въображаема сигурност и затова получават много повече – себе си.

За такива хора обичам да пиша. Техните истории са ми интересни. Тях обичам да подкрепям. Щастлива съм и че често имам лични впечатления от тях.

Такъв човек е Стойка Нанева от Стара Загора – авторът, майсторът и ентусиастът зад марката Pandora Handmade Jewelry. Когато за първи път попаднах в галерията със снимки на часовниците, които тя изработва – зяпнах. Толкова красиви, толкова различни, толкова симпатични и – о, благодаря, благодаря – с любимите ми ангелски символи и крила! Уж избирах подарък за приятелка, а…  По принцип не си падам чак толкова по неща, но часовникът, който си поръчах – блестящ, красив, различен – е такава красота! Не вещ, а мечта!

Стойка Нанева - Pandora

Стойка е на 29 години, по професия е художник, дизайнер и скулптор. Казва, че не е предполагала, че ще се занимава с изработка на бижута и часовници. Всичко започва преди може би две-три години, когато в Стара Загора имало някакъв базар на занаятчиите и различни автори са дошли да продават творбите си. Тя си купила някакви обички от полимерна глина, станало й интересно какъв е този материал, как се обработва, какво може да се прави от него и така започнала.

Експериментирала е с много неща, но дотогава не се е занимавала с изработка на бижута. Постепенно опознала нови техники, купувала все повече материали, машинки и всякакви съоръжения. Когато почти на шега решила да създаде страницата, въобще не предполагала с колко отговорна и трудоемка задача се захваща.

Пандора се е насочила към естествени материали и визия. Обожава мънистата, работи с пера, плат, перли. Металните части на часовниците и бижутата са с медни винтидж отблясъци, които особено харесва. Използва много кожа, всякакви видове естествени камъни, тел, стомана, особено красиви са посланията, изковани на малки плочици.
„Обичам много бижута тип ориент – старо злато, големи естествени камъни, много нанизи, колорит! Преди известно време открих и кожата, толкова много неща могат да се направят от кожа, все още се уча да работя с нея и всеки ден измислям нови задачи:)”

А часовниците! Освен, че са невероятно красиви и оригинални, са и някак „сезонни“.  Погледнеш ли някой в огнено червено, зелено, с подрънкващи кожени гъбки и сякаш позлатени дръвчета, си казваш – есен! Пролетните са в пастелни цветове с романтични панделки на цветя, морските са сини, пенливи и разкошни, а тези само в черно и сребърно са ми любими – вечна класика!… Има дори и коледни! :) А най-новите модели са впечатляващи – с цели парчета необработена кожа, обхващата ръката като гривна, ръчно зашита на произволен принцип. Уникално, а? Общо взето, искам ги всичките!

Стойка прави много други видове бижута – обици, дълги колиета, които стават и на колани, гривни от мъниста и висулки, игли за дрехи… Измисля оригинални кройки, нестандартни рокли в една бройка с уникални аксесоари, декорира плетени пончота и шапки с красивите си игли.

„Експериментирам и с декорации на дрехи, чанти, шалове, шапки, всякакви аксесоари, че защо не някой ден и обувки. Държа да създавам нещо, което носи настроение и самобитност и всеки човек да намира неговото си бижу, часовник, или дреха или каквото и да е. Все още се уча и не знам до къде бих стигнала, за мен е предизвикателство да разбера”.

Точно! Такъв тип арт произведения са повече от аксесоари, повече от бижута – те показват мнението, отношението, себеусещането на собственика, на човека, който ги е избрал и ги носи. Те са позицията му към света. И когато някой толкова успешно е постигнал точно твоята,… битката е предварително изгубена. Или завинаги спечелена :)

Хубави празници, приятели! ;)

Pandora Handmade Jewelry

 

Posted in За Обществото | Tagged , , | Коментарите са изключени