Category Archives: За Духа и Душата


Езотерика на косата 2 (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

Подстригването в монашество е абсолютно себеотдаване (и
духом, и телом) под ръководството и властта на духовния
наставник. А такова обредно подстригване било
практикувано още в езическата епоха, преди Христа, и
целта тогава е била да бъде осигурена на дете енергийната
родова защита. И този обред идва чак до наши дни, като е
загубил първоначалния си смисъл, но се спазва в различни
региони по различен начин. Например в една област на
Украйна на „пострижины” „обезателно канели баба-
акушерка и кръстниците… В средата на селската къща, на
пода, постилали овча кожа с козината нагоре (като
предпазващ знак), поставяли на него момчето, и
поканеният отец отрязвал на кръщелника малко коса във
вид на кръст.” [14, с. 169]
Както вече споменахме. при различните славянски
народи подстригването има свои специфични черти. То
може да се различава по възрастта на човека, по броя и
степента на родство на поканените да участват в обреда, по
реда в неговото изпълнение, по използваните атрибути и
т.н. Съвсем различна е и съдбата на отрязаните коси.
Изследователят Владимир Супруненко се позовава на
случаи, когато отрязаната коса от главата на момченце се
закопава под круша, за да има то къдрава коса, а пък
снопче от косата на момиче се слага под върба, за да има то
дълга коса. [17, с. 62]
„Както подстригването е обред за прехода на момчето
от детството към юношеството, така и първото бръснене е
преход от юношеството към зрелостта на мъжа. При
първото бръснене била обръсвана само брадата, а горната
устна за мустаците били оставала небръсната – като
признак за зрелост” – отбелязва Олекса Воропай. [3, с. 359]
След това момъкът имал право да ергенува – да взима
участие в различни младежки събирания, избирайки си
мома за бъдещ семеен живот. Баща му вече можел да каже:
„Синът е мой, а умът му си е негов.” [17, с. 65]
При славяните младите момичета са полагали много
грижи за косата си. В Украйна те „винаги са ходели с
открита глава – признак на моминската чест. Изгубвайки
честта си, девойката покривала главата си с кърпа,
забрадка, така в езика се е появила думата покрытка – в
древна Украйна-Рус имало обичай: ако момък покриел
главата на момиче с намитка1, тя ставала неговата
избраница.” [3, с. 291]
Отглас на този обичай е съществувал в продължение на
много столетия в най-драматичния сватбен обред
„покриване”, който е символизирал прехода от годеница2
към омъжването – под властта на мъжа. В някои области не
се ограничава с обичайното „покриване”. За подсилване на
магическата власт над бъдещата съпруга, косата й била
отрязвана. Например „в Подолие отрязването на косата
извършвал годеникът: като вземал на коленете си своята
годеница, той отрязвал косата й с ножица. В Закарпатие
бил запазен и по-древен обред – отсичане на косата. След
венчавката в църква започвали танците, по време на които
на годеницата отсичали косата. Роднините на младоженеца
завързвали клая на косата към гвоздей, забит в стена. И по
време на танца младоженецът трябвало да прояви такава
ловкост, че с един удар на брадвичка да отреже цялата
коса.” [14, с. 176] От този миг, след бракосъчетанието
жената е можела да показва косата си само на най-близките
членове на семейството.
Не можела да показва косата си и „покрытката”. За
недостойно поведение момците насила отрязвали косата на
девойката. Това е бил истински колективен акт на черна
магия, узаконен в обичайното право, по време на който акт
бивала разрушавана аурата на девойката, ставало
урочасването й. Горчивата съдба на „покрытката”
Катерина с необикновена сила и проникновение е описал
Тарас Шевченко в поемата си Катерина.
Нека си припомним и историята на Мария Магдалина
от Библията, обвинена в същото, което е и „покрытката”, в
грях. Начинът, по който Иисус Христос се е държал с
Мария, трябва да служи на хората като образец за
подражание, тъй като окончателната присъда за грешника
обявява само Господ, а не човекът, който сам е н грях. Има
такъв езотеричен закон: обижда се от другите само онзи,
който е способен да обиди друг човек; и съди другите само
онзи, който не е чист и е в подобен грях. Дори ако човек
външно не извършва някакъв грях, но започва да съди за
този грях другите, това означава, че в глъбината на душата
му все пак живее желанието и той сам да извърши подобен
грях, тоест той още не е пречистен от този грях.
Всеки, който си присвоява правото да съди когото и да
е за някакъв грях, прави това не поради любов към
съгрешилия и не поради стремеж да му помогне да
преодолее подобен грях. Движещата сила, мотивът в
поведението на такъв човек е гордостта или желанието да
нанесе енергиен удар на другия човек, с други думи, да го
урочаса. Подобна мотивация, според нас, лежи в основата
на поведението на всички, които са превръщали
„стъпилите накриво” девойки в „покрытки” и с това ги
обричали на разплата през целия им живот, превръщайки в
„изгнаници” сред обществото и тях самите, и техните деца.
За омъжените жени и кърпите, с които покривали
главите си, може да се каже също, че те не са имали право
да показват главата си открита пред хората, но също и да я
кичат с венци. Всички славянки са спазвали това правило.
Ярко свидетелство за това е избухналото въстание на
чехите през 977 година против тяхната княгиня Дубравка,
която, вече стара баба, се е осмелила да окичи главата си с
венец от цветя. „Венецът от живи цветя защитавал младото
момиче от посегателства. Народът вярвал, че момиче с
венец на главата притежава чудодейна сила, която го
предпазва от посегателство.” [3, с. 300]
Славяните вярвали още, че венецът защитава момичето
от лоши очи и нечисти сили. С такава цел момичето не
сваляло венеца от главата си и в празнични1 дни, когато
според народните поверия бродят сенки на мъртъвци,
тичат мавки1, от вировете излизат русалки и по земята се
появяват и други нечисти сили: в навечерието на Свети
Георги, на Зелената неделя, в нощта на Иван Купала. „За да
увеличат защитната сила на венеца, девойките вплитат
между цветята чесън, пелин и селим – билки, притежаващи
сила против всякаква „дяволщина.” [3, с. 300-301]
А по време на самата сватба булката бивала защитена
чрез венец от зеленика или бяло венчално було. В древна
Гърция такава защитна роля са имали лавровите венци.
Опазваща функция са изпълнявали също диадемите,
короните, панделките и шнуровете, с които жените връзват
косите си. Руският израз „очертя голову” първоначално е
имал значение на „защитавам се, като връзвам около
главата си някакъв защитен предмет, който образува
затворен кръг около нея”2.
„Със сакрално-символичното значение, което е било
придавано на косите, са свързани обичаите, при които
косите се скриват или обратно, оставят се открити” –
подчертава Ариел Голан в научното си изследване Мит и
символ. Той отбелязва: „В средновековна Европа жените не
свалят от главите си шапката, наметалото и накитите си не
само навън, но и у дома. Религиозните еврейки завързват
кърпите си така, че напълно да закриват косите си. В
Дагестан, особено в затънтените планински селца, жената
избягва да показва косите си, дори да не ги види
собственият й съпруг. Европейците и кавказците
обикновено свалят шапка в знак на почит към някого.”
[5, с. 15]
Заслужава да се отбележи, че в руските изрази
„засветить волосы”, „опростоволоситься” явно се е имало
предвид отрицателното значение на показването на косата
в древността и първоначално те са имали следния смисъл:
„опозорявам се”, „ставам посмешище за всички”. В руските
села, ако се види косата на жена, „това е било …най-голям
позор, затова тя е била длъжна грижливо да крие косата си
от външни хора под специална богато украсена шапка –
косичник или кичка.” [15, с. 114] А юдеите в древността, в
случай на лично опозоряване, публично са посипвали
косата на главите си с пепел.
Косата на човека е продължение на неговата аура на
физически план, мост между финия (астралния) свят и
физическия. Дългите коси могат да се сравнят с антени.
които обезпечават на човека (микрокосмоса) връзка с
обкръжаващия го свят (макрокосмоса). Затова хората с
дълга коса, мустаци и брада имат по-големи възможности
да предчувстват събитията, активно да възприемат новите
мисли и може би да еволюират. Вероятно с това се
обяснява стремежът на хората от така наречените свободни
професии (артисти, художници, музиканти) да имат дълги
коси. В Агни Йога се казва, че най-добре усещат астралния
план животните с дълга козина.

Posted in За Духа и Душата | Коментарите са изключени

Езотерика на косата 1 (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

От незапомнени времена човекът е обръщал внимание
на външността си, сравнявайки се с отделни представители
от минералното, растителното и животинското царство,
като е намирал и общи с тях, и отличаващи го черти.
Възможно е много неща да се кажат за най-важните части
от неговото тяло като главата, ръцете и краката, или пък за
такива органи като сърцето и очите. Всички те са
многократно възпявани в най-добрите образци на
фолклора, голямо място им се отрежда и в научната, и в
художествената литература.
Интерес представлява и косата на човека, която (според
съвременната биология, заедно с козината, копитата и
рогата на животните, с перата, ноктите и клюна на птиците
и с люспите на рибите) се явява производна на кожата и
изпълнява в организма множество функции. Та нали още
от детските си години сме усещали, че косите крият много
тайни! За някои от тях авторите узнаваха постепенно при
своите поредни стъпки към Истината и искат да споделят
своите открития с читателите, надявайки се, че тези тайни
ще бъдат интересни и полезни и за тях.
В известния си роман Острието на бръснача Иван
Ефремов е казал чрез думите на главния герой Иван Гирин,
че още от предисторическо време били високо ценени
дългите и гъсти коси на жените. През каменната епоха, при
многобройните опасности за недобре защитения срещу
стихиите и хищните зверове човек е било особено важно
майката да може да осигурява колкото е възможно повече
топлина на своето детенце, да му създава уют.
Притискайки го с ръце към гърдите си, пазейки го от вятър
и пещерен студ, тя не само му е давала от своята топлина,
но с дългата си разпусната коса сякаш го е покривала с
физически и енергиен плащ.
Като възпявали женската хубост още от древността,
мъжете са отделяли особено внимание на прелестта на
дългата коса. Дори и самите те са имали дълги коси и
бради. И важното тука е не само в красотата на косите и в
ролята им да топлят. Косата притежава и голяма енергийна
и магическа сила. Неслучайно още от древни времена
влюбените са слагали кичурче от своята коса в медальони
и са си ги подарявали един на друг. Такъв подарък играел
ролята на талисман, на защита, която усилвала енергията
на този, за когото бил предназначен. Разкази за подарена
коса може да срещнем и в художествената литература: в
трилогията-шедьовър на Джон Роналд Руел Толкин
Властелинът на Пръстените, в историческия роман на
Рафаело Джованьоли Спартак и др.
За магическата сила на косата свидетелстват и фактите,
споменати в едно от светите Писания. Например
библейският герой Самсон, син на Маной от град Цора
[Съд. 13-16], още от утробата на майка си, която дълго
време не можела да има деца, бил избран от съдбата да
служи на Бога. Родителите му имали видение: да подготвят
сина си за назарейството.1 [Чис. 6:1-5]
Целият живот на Самсон преминал в непрекъсната
борба с филистимците, чието иго „синовете Израилеви”
търпели 40 години. С лъжа филистимците подкупили
любимата на Самсон, Далила, и изтръгнали неговата тайна
– че невижданата сила на героя се крие в дългата му коса,
неподстригвана нито веднъж от рождението му. Ако се
подстрижела косата му, обетът в назарейство се
нарушавал, силата щяла да напусне Самсон и той щял да
стане „като другите хора”. През нощта филистимците
остригали спящия Самсон, ослепили го и го направили
свой роб, оковавайки го с две медни вериги в Газа.
Космите на героя започнали да растат. Веднъж
филистимците завели Самсон в главният храм на техния
бог Дагон и започнали да го принуждават да „забавлява”
присъстващите. Враговете му искали да го направят за
посмешище. Самсон искрено се помолил и получил от Бог
предишната си сила, като изместил от мястото им двата
опорни стълба в храма и домът рухнал върху владелците и
целия народ. При своята смърт Самсон убил повече
врагове, отколкото бил умъртвил през живота си.
Трябва да се отбележи, че при древните народи
„отказът от подстригване на косата често е означавал
изпълнение от човека на някакъв обет, както е например
при юдейските назореи или християнските монаси. При
узбеките, като знак за даден оброк да се принесе жертва, на
момченцата оставяли отзад кичур коса, а след принасянето
на жертвата тези кичури били отрязвани от шейха.
Живеещите на Маркизките острови, дали обет да отмъстят
за някого от своите близки, обръсвали главите си, като
оставяли на темето си по един кичур, който носели до мига
на изпълнение на дадения обет.” [15, с. 114]
Магическа сила притежава не само косата, но и
брадата. Магьосникът Черномор от поемата на Александър
Пушкин Руслан и Людмила изгубил силата си, когато му
отрязали брадата. В приказката на Алексей Толстой
Златното ключе или Приключенията на Буратино
„докторът по куклените науки” Карабас-Барабас се гордеел
с дългата си брада и в критични ситуации се клел в нея.
Ако я загуби, това ще бъде част от разплатата за лошите
деяния. В някои приказки се споменава за вълшебната сила
на жив и отскубнат косъм от брадата на Водяний (един от
водните духове).
В популярната повест на Борис Лагин Старецът
Хоттабич, по молба на момчето Волька, вълшебникът
Хоттабич изпълнява желанията му. За тази цел всеки път
изскубва по едно косъмче от брадата си, като изрича
вълшебни думи. Енергията, която се освобождава при
отскубването на косъма, той изпраща за изпълнението на
магията.
Във фолклора на много народи знахарите,
магьосниците, маговете, влъхвите, мъдреците и светците са
обрисувани с дълги бради и коси. Скандинавските народи
не си представяли без дълги бради гномите, които са
представители на стихиалите (духовете) на земята, умеещи
да изковават вълшебни предмети и оръжие и пазители на
подземните съкровища.
Тъй като косата е част от физическото тяло на човека,
всеки косъм носи информация за индивида и запазва
връзка на симпатия (буквално „съ-чувствие”) с него на
всякакво разстояние и през всякакъв период от време.
Отрязана или окапала по естествен път коса (както и нокти
или нещо друго от тялото, от облеклото или вещите, с
които е свързан някой човек) са могли да бъдат използвани
от вещици, магьосници и други слуги на мрака, за да
придобият те власт над съзнанието (душата и духа) на
техния притежател. Народните обичаи учат да не се
хвърлят косми от косата безразборно, защото човекът ще
заболее. В цивилизацията на инките, например, една
слугиня на императора (който имал по няколко хиляди
слуги) имала задължението да събира много грижливо и
да …гълта всички косми, паднали през деня от тялото на
върховния вожд. А както е установено от науката, човек
губи всеки ден от 50 до 100 косъма. Поглъщането на
падналите косми имало за цел да се предпази здравето на
императора на инките, тъй като те свързвали състоянието
на вожда си, когото обожествявали, със съдбата на целия
народ.
Случаи, при които за магии била използвана коса, е
възможно да срещнем доста често и сред другите народи.
Нека се спрем на някои от тях сред славяните. Украинският
изследовател Олекса Варопай в своя етнографски очерк
Звичаї нашого народу /Обичаите на нашия народ/ ясно е
подчертал, че „в старо време остриганата коса сред
славяните е била признак на робство.”1 [3, с. 355]
За да аргументира своя извод, той привежда редица
убедителни примери. Илюстрира го и с отделни текстове
от някои исторически документи от епохата на Киевска
Рус. Така в „Судная грамота” 2 на княз Ярослав Мудрий
(978-1054) е предвидено смъртно наказание за този, който
остриже косата или обръсне брадата на друг човек: „Аще
пострижет кто кому главу или бороду, митрополиту 12
гривень, а князь казнить…” [3, с. 355] В древността
„неостриганата коса е била признак за особеното
положение на човека”. [15, с. 114]
И сега, в наше време, осъдените, които трябва да
изтърпят наказание затвор, биват подложени на истинско
деяние на черна магия: остригват ги нула номер. Подобно
действие съпровожда и новобранците, постъпили в
армията.
С подстригване започва и духовният път на тези, които
са решили да постъпят в манастир. Послушникът
доброволно се предава в ръцете на своя духовен наставник,
който извършва ритуала на подстригването и по този начин
послушникът се присъединява към егрегора1 на приетата от
него религия. Подобно обредно действие се извършва
както с обикновени хора, така и с хора от аристократичен
произход. Летописецът на Запорожкото казачество Дмитро
Яворницкий отбелязва, че бившият атаман на казашки стан
Пылып Федоров „благодарил на Запорожката Сеч за
панството и през 1754 г. отишъл в Самарско-Николаевския
манастир. Приел подстригване в монашество, там той
прекарал 41 години в интензивни духовни дирения и
починал на 102 години. [21, с. 253]
Подобно преминаване към духовна дейност било
наблюдавано и при руските царе. Например
забележителният руският поет-духовидец Даниил Андреев
подчертавал: „Характерно е, че, умирайки, царят е приемал
подстригване в монашество, като е свидетелствал с това
встъпването на душата във висшата степен на духовен
живот” [1, с. 349]. Мимоходом ще отбележим, че „за
кралете на франките още от бебешка възраст било
забранено да се подстригва косата. За тях отрязването на
косата означавало, че се отказват от престола.” [15, с. 114]
Нека припомним, че Самсон от Библията и всички
назореи не трябвало да се подстригват, за да не може да им
влияе ничия странична воля, освен Божията.

Posted in За Духа и Душата | Коментарите са изключени

Кислород 3 (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

Кровь, как уже говорилось, в эзотерическом
отношении является вместилищем астральной энергии и
нэфеша (животной души). Кровь – посредник между
ментальным и физическим планами-телами. Она
взаимообусловлена с внутренней средой организма: кровь
активно влияет на среду, а изменения в среде, в свою
очередь, сказываются на состоянии крови. По всей
видимости, на основании этого факта совершена
метонимия1 – перенос значения с материального уровня на
психический в слове сокровенный. Кровь выражает то,
что скрыто внутри организма, как бы его суть. Она не
выступает (в нормальном состоянии организма) наружу,
так же, как и сокровенное – это то, что сокрыто от
постороннего, не выставляется на всеобщее обозрение, а
хранится «внутри» души.
В духовном мире процесс творения осуществляется
сознанием на основе того, что оно имеет внутри себя, чем
оно обладает в абсолютном значении этого слова.
Завершающим этапом творения является рождение –
выведение сотворённой данным сознанием сущности из
себя. Творец обеспечивает существование своего творения
и, обучая, постепенно выводит на уровень
самостоятельного творца, на котором пребывал до этого
сам. Через какое-то время творение, «созданное по образу
и подобию Божьему», само начинает творить, а его творец
поднимается на следующую, более высокую
эволюционную ступень. Теперь уже его детище «доводит»
свои творения до уровня самодостаточного творца, вводя
тем самим его в беспредельную творящую Иерархию
Света. В результате происходит беспрерывный процесс
творений-рождений.
Если условно обозначить первого творца единицей,
его творение – двойкой, творение его творения – тройкой
и так далее, то можно нарисовать такую схему. Творец-1
есть творение демиурга-0 и, одновременно, творцом для
творения-творца-2, то есть, является посредником между
ними и средой, в которой развивается творец-творение-2, а
также его покровителем. Творец-2, в свою очередь,
посредник между творцом-1 и творением-творцом-3 и так
далее. Любой творец становится покровителем своего
творения: одновременно и как бы прикрывает
(покрывает, защищает) его и является средой для его
дальнейшей жизнедеятельности. Таким образом,
покровитель и родственен изнутри, по крови («плоть от
плоти») своему творению и покрывает его снаружи.
В языке тоже можно проследить подобные связи.
Кровь скрыта внутри организма. Кров покрывает
сверху, снаружи и связан с крыть, крыша. Связан кров и
со словом крылья: крылья – это то, чем покрывают
пространство.
Можно провести своеобразную цепочку от крови к
крыльям: кровь – покровитель – кров – крыша – крыть –
крылья. Подтверждением подобной взаимосвязи может
выступать ещё тот факт, что для вывода души в тонком
теле из физического йоги могут либо приостанавливать
движение крови, сокращая количество ударов сердца, либо
перенасыщая кровь кислородом. В первом случае организм
недополучает праны, во втором – получает её избыток. И
то, и другое приводит к отделению астросомы от плоти.
Существуют определённые магические практики,
основанные на овладении своей кровью и её пульсом,
позволяющие посылать волевые импульсы на расстояние и
воздействовать на какие-либо события, направляя их в
желаемом русле. Можно образно сказать, что кровь
является и своеобразной стартовой площадкой для вылета
тонкого тела, и, до определённого этапа, его носителем.
Кровью Бога и Иерархии Светлых Сил является сам
свет. Христос – представитель этой Иерархии, Слово во
плоти, планетарный Логос, внутри которого находятся все
Царства природы (минеральное, растительное, животное),
в том числе и человечество. Христос есть наш творец, с
которым мы связаны кровной связью.
По большому счёту, всё в мире очень тесно
взаимосвязано и проистекает одно из другого, имея при
этом один общий источник, который принято называть
Господом Богом. Тёмным силам во главе с Денницей (Он
же Дьявол, Сатана, Люцифер, Шайтан, Отец лжи и т. д.)
удалось одержать крупную победу, добившись того, что
люди в поисках более лёгких путей «специализировались»
и не воспринимают этот мир целостно. Человечество
перестало чувствовать, осознавать, что является составной
частью мира, в котором оно живёт, находясь с этим миром
в гораздо более тесной связи, чем ему кажется.

Украина, г. Бердянск, 23.09.1997, вт. –
г. Переяслав-Хмельницкий, 11.08.2006, пт.

Литература:
1. Андреев Д.Л. Роза Мира. – М.: Мир Урании, 2008. – 606 с.
2. Библия.
3. Блаватская Е.П. Ключ к теософии. – М.: Сфера, 1996. – 405 с.
4. Ганич Д.И., Олейник И.С. Русско-украинский и украинско-
русский словарь. – К.: Фенiкс, 1995. – 560 с.
5. Ганшина К.А. Французско-русский словарь. – М.: Русский
язык, 1982. – 912 с.
6. Дауэр В. Эзотерика для начинающих. – М.: REFL-book, 1994.
– 189 с.
7. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – М.: Рус. яз.-
Медиа, 2003. – 846 c.
8. Здорик Т.Б. Камень, рождающий металл. – М.: Просвещение,
1984. – 191 с.
9. Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. – М.:
Филология, 1996. – 944 с.
10. Крицман В.А., Станцо В.В. и др. Энциклопедический
словарь юного химика. – М.: Педагогика, 1982. – 367 с.
11. Кузьмичев И.К. Лада. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 302 с.
12. Мазова Е. Эзотерика царства минералов. – М.: Скрин, 1996.
– 223 с.
13. Макаров К.А. Химия и здоровье. – М.: Просвещение, 1985. –
144 с.
14. Максин В.И. Химия, человек, природа. – К.: Радянська
школа. – 71 с.
15. Мифологический словарь / Гл. редактор Е.М. Мелетинский.
– М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 672 с.
16. Лепинг Е.И., Страхова Н.П., Лейн К., Эккерт Р. Русско-
немецкий словарь. – М.: Русский язык, 1976. – 847 с.
17. Лепинг Е.И., Страхова Н.П., Филичева Н.И., Цвиллинг М.Я.,
Черфас Р.А. Большой немецко-русский словарь. В 2 т.– М.:
Сов. энциклопедия, 1969. – Т. 1 – 760 с.; Т. 2 – 680 с.
18. Повель Л., Бержье Ж. Утро магов. – К.: София, 1994. – 479 с.
19. Повезько М.П., Балла Н.И. Англо-украинский словарь. – К.:
Радянська школа, 1974. – 664 с.
20. Потебня А.А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – 623 с.
21. Рудникова Н.П. Солнечный путь. Арканы Таро. – М.:
Беловодье, 1995. – 400 с.
22. Седельников В.П. Эта всесильная химия. – Донецк: Донбасс,
1979. – 142 с.
23. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1988. –
622 с.
24. Стульгинский С.В. Космические легенды Востока. – Ростов-
на-Дону: Орфей, 1992. – 315 с.
25. Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. – М.:
Правда, 1990. – 839 с.
26. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М.: Правда, 1990.
– 447 с.
27. Хейч Э. Посвящение. – М.: Сфера, 1997. – 271 с.
28. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь
современного русского языка: В 2т. – М.: Русский язык, 1994.
– Т.1. – 622 с.
29. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь
современного русского языка: В 2т. – М.: Русский язык, 1994.
– Т.2. – 560 с.
30. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий
этимологический словарь русского языка. – М.:
Просвещение, 1975. – 542 с.
31. Щерба Л.В., Матусевич М.И. Русско-французский словарь. –
М.: Русский язык, 1983. – 840 с.

Posted in За Духа и Душата | Коментарите са изключени

Кислород 2 (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

В какой-то мере волосы, как и нервную систему,
можно сравнить с проводами, пропускающими электроток.
Если взять катушку с сердечником, то при движении тока
по обмотке возникает электромагнитное поле. Если в это
поле поместить другую катушку с сердечником, то в ней
также возникнет электрический ток1. Аналогичная
ситуация возникает с людьми и высшими животными.
Волосы, нервная и кровеносная системы выполняют в
данном случае роль сердечника и обмотки2, а в роли
электротока выступает ток психической энергии – мыслей,
чувств, желаний, воли. Именно на свойстве
взаимоперехода в катушках с сердечниками тока в
электромагнитное поле и наоборот основываются
эмпатичность (так сказать «вчувствуемость» в психическое
состояние) собак или телепатия людей, а также
спонтанность возникновения мысли у другого человека в
то время, как первый о ней подумал, но ещё не высказал
вслух.
Возвращаясь к крови нужно сказать о её магнитных
свойствах, обусловленных наличием железа и благодаря
которым возможны многие магические акты. Явление
магнетизма «пристально изучается со времени Аристотеля
и по сей день. Среди книг, написанных Аристотелем, есть
специальное сочинение О магните. Учёный-алхимик и
поэт раннего средневековья Марбад Реннский (1035-
1123 гг.) так написал о магните:
Камень, чьё имя магнит, залегает в земле троглодитов;
Впрочем, не меньше того им богаты индийские страны.
Он узнаётся легко по бурому ржавому цвету
И по тому, как он тянет к себе железные вещи.
Первым его применил колдун Деэндор по преданью,
Ибо в делах колдовских ничто не сильнее магнита
[8, с. 77].
О крови можно сказать, что это вторая (после спермы)
по силе энергонасыщенности субстанция живого
организма и действия, связанные с её использованием, в
магии одни из наиболее сильных и быстродействующих.
Возможно, что рута – растение, используемое в
приворотном зелье, – тоже как-то связана с магнетизмом.
Очарованного магнетической силой притягивает к тому, к
кому его «прикрепляет» колдун. Кровью обусловлена и
более тесная связь кровных родственников. Интересно, что
ч-р имеют слова чары, укр. червоний /красный/ [к-ч
чередуются], чёрный.
Хочется отдельно изложить наши наблюдения о звуке
р. Р присутствует в названии красного цвета во многих
языках: болг. червен; укр. червоний; польск. czerwony;
рус. красный; франц. rouge; нем. rot; англ. red; лат.
rufus… В латыни есть ещё и другие слова, связанные с р и
красным цветом: rutilo /делать красноватым, окрашивать в
рыжеватый цвет/, rubor /краснота/, rubrica /красный
железняк…/1 [7].
Звук р – один из самых трудных в произношении
звуков нашего языка. Ребёнок им овладевает в последнюю
очередь – вероятно, из-за того, что произнесение звука р
требует напряжения принимающих участие в
звукообразовании органов большего, чем другие звуки.
Возможно, что произношение звука р – показатель того,
что недавно вновь воплотившаяся душа полностью
достроила мысле-энергетические проводники,
необходимые для управления физическим телом.
Материальному миру в оккультизме соответствует
красный цвет1.
По нашим догадкам, звук р связан с волей2, а
находящийся с ним в фонетической паре звук л – с
мягкостью. Это не абсолютный закон, но часто
встречающееся явление – также как и то, что звук р
преимущественно используется для обозначения прямого и
правого направлений, а звук л – левого. Приведём
некоторые примеры сказанного.
Букву р содержат следующие лексемы: прямо;
правый; правда; править; право; упрямый3; просто /
простить; англ. straight /прямо/, ruling /правящий/ и right
/правый, право/; лат. rectus /прямой/ и rector /правитель/;
фран. règle /правило/, régent /правитель/ и droit /право;
правый; прямой/; нем. gerade /прямой; прямо/, Regierung
/правительство/, Recht /право/ и recht /правый; лёгкий,
летать, планировать (в значении летать/.
Букву л содержат лексемы: левый; англ. left /левый/;
гладить; глина и связанные с ней глист и глиссер (от
фран. glisser /скользить/; англ. slip и slide с общим
значением «скользить»…
Благодаря наблюдениям за словами у нас
обнаружилась некая связь звука р одновременно со
словами красный и крыса. Приведём примеры: франц. rat
/крыса/ и rouge1 /красный/; англ. rat /крыса/ и red
/красный; багровый; рыжий/ [t-d чередуются]; рус. крыса
и красный; польск. szczur /крыса/ и czerwony /красный/;
укр. щур /крыса/ и червоний /красный/; нем. Ratte /крыса/
и rot /красный/.
В немецком языке есть ещё одна связь: Ratte похоже на
Rat /совет/ [16; 17], которое связано с группой слов на рад.
Можно предположить, что такая похожесть рад, Ratte и
Rat не случайна. Крыса – животное, выдерживающее
радиацию в дозе, значительно превышающей дозы,
летальные для других животных и человека – около 1000
рентген/час. Уникальность иммунной системы крыс
проявляется и в других направлениях. Например, если
удаётся отравить какую-либо крысу новым для неё ядом,
то её «сородичи» съедают труп отравленной и вскоре их
организмы вырабатывают против данного яда иммунитет.
Крысы чрезвычайно мутабельны, а также обладают
довольно высоким, как для животного, уровнем
интеллекта2: крыса – один из символов хитрости и
приспособляемости. О связи крыс с сознанием косвенно
говорит то, что крыса способна по запаху отличить
психически больного человека: у него в нервной системе
откладываются токсины, которые способно воспринимать
обоняние крысы.
Всё это натолкнуло нас на мысль о том, что крыса
связана с энергией и сознанием, а также с красным цветом
– символом материального мира, цветом построения и
сохранения формы.
Развивая последнюю мысль можно вспомнить, что
крыса – животное, которое по восточной мифологии
первым пришло к Будде: звери между собой договорились,
что первым к Будде должен прийти самый крупный из них
– Бык. Крыса подслушала их разговор и, обманув при этом
всех зверей, пришла к Будде первой. Поэтому цикл из 12
лет восточного гороскопа начинается годом крысы
(мыши). А, как известно, в начале заложена программа
всего целого.
Очевидно, в крысе закодирована информация о
развитии в материальном мире воплощающихся сознаний.
Сама крыса себя чувствует в материальном мире «как
рыба в воде». Но это же приводит к тому, что
специализировавшаяся на существовании в материальном
мире крыса становится привязанной к миру форм и со
временем становится его рабой, отказывающейся от своей
дальнейшей эволюции. То, в чём крыса первоначально
была сильна, при сохранении эгоцентричности1 со
временем превращается в наиболее слабую сторону
крысы, её проклятием.
Крысе соответствует начало спектра – красный цвет, –
и начало европейского гороскопа – знак Овна. Овен связан
с железом, а Марс – с красным цветом. Марс – зачинатель
нового. Овен – знак огня, соответствующий такой части
тела, как голова. Голова связана с психической энергией,
используемой во время мышления и относящейся к стихии
огня. По ходу можно сказать, что всем трём огненным
знакам соответствуют части тела, через которые проходит
центральная нервная система: Овен > голова – головной
мозг; Лев > спина – спинной мозг; Стрелец > таз, ягодицы
и ляжки – окончание спинного мозга. У животных под
влиянием Стрельца находится ещё хвост, в котором
заканчивается центральная нервная система и который в
какой-то мере является «сбрасывателем» или
распространителем энергии у животного. Таким образом,
крыса, огонь, радиация, психическая энергия и красный
цвет находятся в определённой взаимосвязи. Близки к ним
также кровь, крылья, крест и Христос.

Posted in За Духа и Душата | Коментарите са изключени

Кислород 1 (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

Вспомним, что именно из атомов кислорода
образуются молекулы озона (одна из аллотропных форм
кислорода), предотвращающих поступление не
поверхность Земли ультрафиолетовых лучей,
разрушающих созданные при посредстве Красного цвета
формы жизни. Кислород потребляется животными и
людьми, а выделяется углекислый газ, а в процессе
фотосинтеза растения, наоборот, поглощают углекислый
газ, а выделяют кислород, поддерживая тем самым
равновесие жизнедеятельности организмов планеты.
Вместе с вдыхаемым кислородом, люди и животные
поглощают прану, которую переносит кислород.
Оккультно кислород и связан с праной [6, с. 161]. Без
потребления праны, доставляемой кислородом и
разносящейся по организму кровью, сознание не способно
было бы развиваться в материальном мире. «Прана
воздействует на низшее астральное тело и порождает тело
физическое» [6, с. 165].
Интересно, что в горах, где, как известно, пониженное
содержание кислорода, левое полушарие мозга,
отвечающее за логическое мышление и владение речью,
подавляется. При этом правое, образное, полушарие
начинает резко активизироваться, что в определённой мере
может способствовать развитию творчества.
Кислород составляет около половины нашей планеты
[6, с. 159]. «С физической точки зрения, жизнь – это
окисление, а окисление – это химическое соединение
кислорода с другими элементами в протоплазме… Всё, что
мы знаем о жизненной силе, обусловлено или связано с
химическими изменениями в [...] протоплазме. Например,
тепло в теле поддерживается беспрерывно проходящим в
теле процессом окисления» [6, с. 157].
Возвращаясь к взаимосвязи красного цвета и железа,
хочется отметить, что она отобразилась в украинском и
русском языках. Слова ржавый, руда, а также слова
русый, рыжий (укр. рудий), рысь, рута от той же основы,
но на иной ступени чередования, что и рдеть [20, с. 298;
30, с. 386-396]. Первоначальное рдеть /становиться
красным/, связано и с красным, и с огнём. Связано рдеть с
нем. rot /красный/ [t-д чередуются] и англ. red /красный/.
Железо приобретает красный оттенок при окислении,
то есть при взаимодействии с кислородом. Ржавчина –
продукт такого окисления. При сильном окислении
ржавчина приобретает тёмный цвет: вспомним санскр.
krsna /тёмный, чёрный; Кришна/ и krsnayas /железо/.
Вероятно, руда железа названа так за свой красный цвет. И,
возможно, в дальнейшем название железной руды стало
общим для всех руд, хотя руды других металлов могут
иметь и любую другую окраску.
Одно из главных назначений атома железа в геме –
транспортировка кислорода и углекислого газа1. Возможно,
поэтому в лат. языке ferrum /железо/2, что буквально
значит «твёрдый, крепкий», похоже на лат. слово fero
/носить (доставлять, транспортировать)/. И ещё одно наше
допущение. Вполне возможно, что железная руда для
нашей планеты – то же, что гемоглобин для организма.
Вампиры для получения жизненной силы высасывают
кровь из своей жертвы, а падшее человечество, ища более
лёгкое существование, создаёт машины, используя
металлы, среди которых на железо выпадает львиная доля.
Кали-юга1, в которой мы сейчас живём, имеет ещё одно
название – Железный Век [ещё одна взаимосвязь железа и
чёрного2] – век упадка, полной деградации и, может быть,
названный так за активное использование людьми железа.
О русом и рыжем можно сказать, что рыжий – это как
бы концентрированный русый цвет. Рысь получила своё
название за окраску шерсти. По некоторым источникам,
рыжие (особенно огненно-рыжие) от природы имеют
магическую силу. О волосах вообще можно сказать, что
они суть принимающе-передающие антенны организма,
позволяющие лучше чувствовать тонкий план.
Длинношерстные животные и длинноволосые женщины
более чувствительны к астральному (тонкому) плану. У
женщин к тому же волосы большего диаметра и более
прочные, чем у мужчин. Женщины способны лучше
воспринимать мыслеформы. Природа их одарила большей
чувствительностью и как более ответственных за судьбу
ребёнка, и как тех, кто «осеменяет» мужчин новыми
идеями3. На материальном плане мужчина оплодотворяет
женщину, она вынашивает ребёнка и рожает. На тонком
плане, наоборот, оплодотворяет женщина, давая мужчине
идею. Мужчина же семя-идею «вынашивает» и «рожает»1 –
осуществляет, проявляет задуманное.
Женщины имеют большую, чем мужчины, магическую
силу. Это связано с более тонкой организацией женщины:
мужчина сильнее женщины физически, но гораздо слабее –
психически. Этим объясняется, что среди женщин больше
ценителей искусства и искателей духовной пищи.
Женщина имеет и более развитое воображение2, а именно
оно очень важно для магии: при любом магическом
действии очень важно видеть его в своём сознании от
начала до самого конца без прерываний. Длинные волосы
увеличивают возможности женщины: они позволяют и
лучше воспринимать мыслеформы и больше фиксировать
энергий. Не случайно ведьмы стараются иметь длинные
волосы и любят их распускать, накладывая через них на
окружающих свои энергии.

Posted in За Духа и Душата | Коментарите са изключени

Углерод (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

Если отдельно сказать об упомянутом выше углероде,
то надо подчеркнуть, что он является основой всех
органических и биологических соединений. При сжигании
органики в саже остаётся большое количество углерода, а
при подвергании последнего большим давлению и
температуре образуется алмаз – самый крепкий из всех
природных минералов, символ красоты неорганического
мира и твёрдости. «Углерод присутствует в природе в
очень больших количествах. Дерево, в основном, состоит
из чистого углерода, то же относится и к углю. Углерод
можно обнаружить в форме карбонатов различных
минералов, типа известняка, и так далее. В животном
царстве он также в больших количествах присутствует во
всех созданиях, включая человека. По сути, его можно
считать основой чисто физического человека.
В человеческом организме слишком много
неиспользованного углерода. Это делает человека слишком
материальным, и излишек углерода преграждает путь
тонким внутренним силам и мешает их
функционированию. Однако в этом углероде скрыта
большая сила, тепло или энергия; и если в углерод будет
влито достаточное количество кислорода, то тогда
огромная энергия высвободится как на физическом, так и
на астральном планах. Но если излишек углерода,
углекислого газа и других карбонатов будет продолжать
увеличиваться, то это приведёт к смерти.
В составе наиболее ядовитых субстанций количество
углерода в значительной степени превышает количество
кислорода. Углерод соответствует физическому телу,
земле; и потому тело может считаться окончательным
продуктом Высших Принципов, воздействующих друг на
друга и дающих осадок в виде тела. То есть, прана
воздействует на низшее астральное тело и порождает тело
физическое» [6, с. 164-165].
Исходя из вышесказанного, можно понять
определённую взаимосвязь между страстью и
закрепощением духа. Страсть больше всего связана со
сладким вкусом. Сладострастие – это стремление к
получению удовольствий, наслаждения. Углеводы (сахара),
содержащие большое количество углерода, необходимы
для строительства формы1. Они несут в себе и большое
количество энергии, освободить которую значительно
легче, чем при освобождении её в процессе окисления. Но
при переходе определённой черты1, при нарушении
соизмеримости2, Божье становится дьявольским. Углерод
из благословения превращается в проклятие. Он
«переуплотняет» уже созданную форму. Не случайно при
большом давлении чистый углерод образует самый
твёрдый из существующих на Земле природных минералов
– алмаз.
Индийские йоги утверждают, что есть надо при
ощущении голода и не до полного насыщения, которое
есть не что иное, как переедание, ведущее к «сонности
сознания», лени. Пословица «аппетит приходит во время
еды» придумана невеждами, ищущими во всём
удовольствия для плоти, а не для духа. Сахар и соль,
имеющие первоначально в славянских языках один корень
и призванные «улучшать» природный вкус пищи, приводят
к притуплению восприятия рецепторов вкуса, переходу
через границу потребления действительно необходимого
для организма количества пищи, разжиганию аппетита.
Сахар и соль являются консервирующими веществами.
Организм зашлаковывается и из храма духа превращается
в его противоположность – тюрьму духа.
Хлеба и зрелищ – девиз тёмных, привязывающих души
людей к телам, в которых они в данном воплощении
находятся. Именно поиск лёгких наслаждений есть
показатель разлагающегося сознания, «консервации»
находящегося в нём духа.
То, что принято называть органической химией,
подразумевает изучение соединений углерода. Все
«живые» организмы в своей основе имеют углерод – в
отличие от Царства минералов, где большее значение
имеет кремний.

Posted in За Духа и Душата | Коментарите са изключени

Медь (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

Косвенную взаимосвязь зелёного и красного цветов
можно найти и в мифологии. Союз Венеры и Марса, о
котором говорится в мифах Древнего Рима, – пример такой
взаимосвязи. Ведь, кроме фосфора и магния, с зелёным
цветом, определённым образом связана и медь.
Астрологически ей соответствует планета Венера,
определённые связи с которой мы нашли, когда говорили о
фосфоре. Марс астрологически связан с железом и
красным цветом. От союза Венеры и Марса рождаются
дети Фобос (Страх) и Деймос (Ужас).
«Как вы, конечно, хорошо помните, в таблице
Менделеева нет [названия - авт.)] элемента медь. Там этот
металл называется купрум. Это латинское слово. Римский
учёный-натуралист Плиний записал в последнем томе
своего знаменитого труда Естественная история: „Медь
впервые добывалась на Кипре. По названию этого острова
и был назван металл [...]. С Кипром связано и ещё одно
необычное для нас имя меди – Венера. Так именовалась
медь в средние века в зашифрованных манускриптах
алхимиков [...]. А почему медь была названа Венерой? И
какая здесь связь с Кипром? Оказывается, дело не только в
красоте этого розовато-золотистого металла. Божественно
прекрасная Венера явилась, как повествуют греческие
мифы, из морской пены и ступила на землю именно на
острове меди – Кипре”» [8, с. 17].
Медь влияет на кровяное давление, а «кровь в
буквальном смысле является колесницей жизненной сути»
[6, с. 69]. Вспомним одно из значений красного цвета –
любовь на физическом уровне, приводящая к созданию и
сохранению форм. Любовь – это соединяющее,
объединяющее части в одно целое начало. В какой-то мере
можно сказать, что соединяющая сила есть и у меди.
«Многие из тяжёлых металлов образуют самородки: и
золото, и платина, и – изредка – серебро. Ещё реже можно
встретить в природе самородок железа. Даже свинцовые
самородки бывают. Но только один металл – медь –
способен образовывать самородки колоссального размера.
Геологи встречали залежи самородной меди, массы
которых, по подсчётам, составляют сотни тонн!» [8, с. 18].
Медь практически первый металл, с которого
человечество начало постигать свойства металлов. Она
обладает маленьким удельным сопротивлением – 1,75
умножить на 106 Ом/cм. А это при длительном контакте с
телом приводит к тому, что она расслабляет волю. Вот как
Агни-Йога подтверждает выводы относительно значимости
металлов с большим сопротивлением: «Металлы
предпочитаются не по ценности, а по сопротивлению. Не
надо носить медные вещи. Древние знали, насколько
бронза полезнее […]. Не только заряд прикосновения, но
канал металла приносит болезнь. Действительно,
сопротивление бронзы больше, чем у меди, но Агни Йога
говорит и о вредоносном действии металлов с маленьким
сопротивлением. Такие металлы не учат человека
сопротивляться, противостоять трудностям, поэтому они
бывают вредны, особенно людям с неустойчивой
психикой» [12, с. 63-64].
Зелёный цвет, о котором говорилось выше,
взаимосвязан с процессом фотосинтеза – процессом
синтеза органических веществ из неорганических –
углекислого газа и воды, – при участии солнечной энергии
и хлорофилла. Это единственный процесс в биосфере,
который ведёт к увеличению её свободной энергии за счёт
внешнего источника1. По примерным подсчётам учёных, в
результате фотосинтеза на Земле ежегодно образуется
около 150 млрд. т органического вещества и выделяется
приблизительно 200 млн. т свободного кислорода.
Если подойти к хлорофиллу, благодаря которому
происходит фотосинтез, с точки зрения эзотеризма, то он и
гранулы, в состав которых входит хлорофилл,
соответствуют умственному центру растений,
принимающих и усваивающих свет подобно мозгу
животных и людей. Вот что об этом говорит Вильям Дауэр.
«Гранулы, соответствующие низшему разуму, являются
центрами активнейшей деятельности. Эта деятельность
может быть прогрессивной или регрессивной.
Регрессивные изменения в этих гранулах могут привести к
тому, что клетка станет ненормальной и больной.
Прогрессивные изменения в этих гранулах поддерживают
нормальное функционирование этой клетки, способствуя
как её росту, так и росту и развитию организма, частью
которого она является. Например, в клетках растений эти
гранулы содержат хлорофилл, являющийся зелёной
окрашивающей материей всех растений и который при
попадании на растение солнечного света, разлагает
углекислый газ вдыхаемый растением своими листьями
(лёгкими), выделяя из этого газа углерод и способствует
его затвердеванию в древесную структуру растения –
таким образом строит растение. Это действие в точности
соответствует действию низшего разума. Низший разум
ищет то, что ему нужно, и овладевает им, отбрасывая то, в
чём не нуждается. Он всегда стремится к построению. То
же относится к гранулам в клетках животных» [6, с. 25].

Posted in За Духа и Душата | Коментарите са изключени

Железо 2 (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

Можно сказать об определённой взаимосвязи железа с
огнём. Во-первых, кровь, в которой железо занимает
главенствующее положение, есть не что иное, как жидкий
огонь. Во-вторых, «больше всего среди природных
сульфидов сульфида железа. Пирит (FeS2) получил своё
имя от греч. пирос /огонь/. Удар по нему рождает искру, в
древности кусочки пирита служили кресалом» [8, с. 82]. В-
третьих, взаимосвязь железа с огненным знаком Овном и
Марсом.
Благодаря атомам железа гемоглобин имеет магнитные
свойства и, из-за одноимённости зарядов, эритроциты, в
которых находится гемоглобин, не слипаются. О
гемоглобине можно ещё сказать, что его молекула состоит
из 4-х молекул гемина. Одна молекула гемина имеет один
атом железа. Таким образом, молекула гемоглобина имеет
4 атома железа, образующих крест.

В основе гемина, как и в основе хлорофилла, лежит
система порфина1. Это говорит о близкородственной
биологической связи этих двух важнейших природных
красителей – пигментов2. Система порфина образует
устойчивые комплексы с тяжёлыми металлами: с железом
– у гемина и с магнием – у хлорофилла. Железо даёт
красную окраску, магний – зелёную. В оккультизме
«Зелёный цвет – это дополнительный цвет к Красному
цвету. Оба эти цвета являются камическими лучами; то
есть, на плане проявления они имеют отношения к
принципу Желания (астральный план). Зелёный цвет
оживляется желанием разума, или разумным
самосознанием, в то время как красный цвет – это желание
любовной эмоции. Оба цвета действуют сообща, но
каждый цвет имеет своё отдельное поле деятельности…
На иврите зелёный цвет называется ирк виридис, что
также означает зелень, зелёная трава. Это слово
происходит от корня ире /основывать, регулировать/, и от
рк /Космос, Небо/. Значит, зелёный цвет обозначает …
сотворение. Зелёный – это цвет низшего разума –
интеллекта. Он… распоряжается механизмом отбора
внешней природы, является всемирным цветом внешней
природы благодаря своей способности собирать
строительный материал. А способностью этой он обладает
благодаря своему врождённому разуму или умению
различать… Красный цвет организует отображение
элементов в формах жизни…» [6, с. 133-135].
То, что зелёный цвет создаёт базу для деятельности
красного можно ещё проиллюстрировать одной из
особенностей питания младенцев. В первые месяцы жизни
ребёнку не дают в качестве прикорма соки фруктов и
овощей красного цвета, потому что организм младенца не
способен усваивать красный пигмент (он, вероятно, даже
небезопасен в этом возрасте). В это время
предпочтительны фрукты и овощи зелёного цвета. Это
правило распространяется и на питание кормящей грудью
матери.

Posted in За Духа и Душата | Коментарите са изключени

Железо (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

Можно провести аналогию между некоторыми
функциями крови в организме и планетой Марс в
Солнечной системе. Причиной этому – атомы железа,
присутствующие в гемоглобине1 и обусловливающие
красный цвет крови и Марса, соответствующего железу
астрологически. Кровь, как передатчик астральных
энергий2, побуждает к новым действиям и, через них – к
приобретению нового опыта, необходимого для
дальнейшего роста сознания.
Планета Марс, названная именем бога войны у римлян,
связана с движением, внедрением нового, «созданием
напряжения там, где раньше было всё спокойно. [...] Марс
даёт импульс, побуждая планету, человека, животное,
растение или любой другой живой организм к активному
действию. Марсианское стремление человека действовать,
двигаться к цели усиливает душевный магнит и
одновременно создаёт твердь – надёжную почву под
ногами. Ленивый, пассивный, трусливый человек не только
лишает себя магнита, но теряет элементарную
устойчивость в жизни. У него больше шансов попасть в
трудную ситуацию… Никуда не стремящемуся человеку
Марс не может помочь, поэтому такой человек часто
просит помощи у других, бесконечно плачется всем о
своих проблемах и, в конце концов, превращается в
вампира-нытика» [12, с. 22-24].
«Железо помогает человеку творить, строить,
погружает в мир фантазий и сказок. Управляющий Овном
Марс придаёт стремительность действиям, в худшем
случае – резкие, несогласованные действия. Гармоничный
Марс железа помогает человеку быстро выполнить
большой объём работ…» [12, с. 95].
Можно сказать об определённой взаимосвязи железа с
огнём. Во-первых, кровь, в которой железо занимает
главенствующее положение, есть не что иное, как жидкий
огонь. Во-вторых, «больше всего среди природных
сульфидов сульфида железа. Пирит (FeS2) получил своё
имя от греч. пирос /огонь/. Удар по нему рождает искру, в
древности кусочки пирита служили кресалом» [8, с. 82]. В-
третьих, взаимосвязь железа с огненным знаком Овном и
Марсом.
Благодаря атомам железа гемоглобин имеет магнитные
свойства и, из-за одноимённости зарядов, эритроциты, в
которых находится гемоглобин, не слипаются. О
гемоглобине можно ещё сказать, что его молекула состоит
из 4-х молекул гемина. Одна молекула гемина имеет один
атом железа. Таким образом, молекула гемоглобина имеет
4 атома железа, образующих крест.

Posted in За Духа и Душата | Коментарите са изключени

Крест (Към сиянието на истината през глъбините на словото)

Към сиянието на истината през глъбините на словото е книга на Андрий и Ольга Будугай. Представлява сборник от статии с лингво-езотерични изследвания и е най-задълбоченото разглеждане на Духовните корени на българския език.

От луч также пошли слова улучшение3 и лучше4. В
укр. языке лучше – краще [от красный], а улучшение –
покращення. Красный первоначально означал «светлый,
яркий, блестящий, огненный» [11, с. 111]; краса –
первоначально «свет»; «красивее» – «светлее»; ст.сл.
красоватися – «радоваться»5.
«Изначальное представление славян и многих других
народов о красоте было связано со светом и с огнём»
[11, с. 113], а также с теплом. Красные лучи наиболее
«тёплые». В них содержатся все качества тепла и огня.
Основу крас- имеют слова красота, окрас, окраска,
украшение (укр. прикраси), краска1, скрасить (жизнь,
существование), прекрасный.
Кресъ, идущий от той же основы, что и красный, имел
значения «свет; огонь» [11, с. 112], а кресало – «огниво»
/то, чем добывают огонь/. Кресъ и по форме, и по смыслу
близок таким лексемам, как лат. cremo, cremare /сжигаю/
[7] и рус. кремация /сжигание трупа и т.д./. Вероятно, с
лат. cremo можно связать слова крем /то, чем мажут,
улучшают/2, – а также краска и Христос [имеющий одно
из названий «помазанник»].
Позже красный стал одновременно обозначать и
«красный цвет» и «красивый, прекрасный». Хочется
немного остановиться на том, что о красном цвете говорит
эзотеризм, сказав по ходу, что эволюцией и нашей
планеты, и Солнечной системы вообще руководят
Иерархи, воздействующие на субстанцию проявленного
мира через семь Великих Космических Иерархических
Лучей. Приведём выдержки из книги Вильяма Дауэра
«Эзотерика для начинающих».
«Красный цвет, или луч, является аналогом
организации, помещающей бесформенные элементы в
форму в любой области жизни, в которой они проявляются,
– будь то минерал, растение, человек или раса. Кроме того,
создав форму или организацию, он сразу же начинает
действовать как защитное вещество, соответствующее
материнскому инстинкту в природе. Даже в химических
веществах мы можем наблюдать его действие,
защищающее нежную жизнь структур от разложения
химическими синими или фиолетовыми лучами. Вот
почему фотограф проявляет свои негативы при красном
свете. Кстати, поэтому и кровь красна, чтобы защищать
нежные ткани тела от разрушительного воздействия
фиолетовых и ультрафиолетовых лучей, которые могут
более или менее пронизывать тело. Кровь забирается в
самые отдалённые уголки кожи, создавая тем самим
красный жидкий занавес, защищающий глубокие
чувствительные ткани от активно проникающих
химических лучей» [6, с. 129].
Далее Вильяма Дауэра отмечает: «В случае с такими
болезнями, как оспа, которая является болезнью опасного
воспалительного характера, было замечено, что болезнь
протекает значительно слабее, если все световые лучи, за
исключением красного, не допускаются к телу. Именно с
этой целью в больничных палатах используется красный
занавес или стекло. Болезнь не только протекает в более
мягкой форме, но и её последствия для больного
оказываются менее существенными, поскольку в тех
случаях, когда красный свет был применён в качестве
защитного средства, на теле больного выскакивало
значительно меньше фурункулов. [...] Красный цвет
обладает железной волей (металлическим аналогом
красного цвета является железо) и, создав форму,
постоянно удерживает её в проявлении… Это –
воинственный цвет как в материальном, так и в духовном
смысле. В природе как одушевлённой, так и
неодушевлённой он доминирует повсюду и символизирует
силу и форму [...].
В определённые циклические периоды Красный
Космический Иерархический Луч доминирует в нациях и
расах. Когда это происходит, то такие расы проявляют
основные качества Красной Силы, оставляя свои труды в
качестве наследия человечеству. Цивилизации Атлантов,
доисторических Американцев, древних Египтян, Греков и
Римлян подчинялись Красному Иерархическому Лучу и
принадлежали Ему. Греки заложили основы
изобразительного искусства и философии; Римляне –
государственного управления и юриспруденции; Египтяне
– религии; доисторические Американцы – социализма;
Атланты – науки. Среди химических элементов
представителем красного цвета является водород…»
[6, с. 129-131].
О красном цвете можно ещё сказать, что он
обусловливает два наисильнейших инстинкта: инстинкт
самосохранения (сбережения формы, физического тела) и
инстинкт продления рода. Красный цвет возбуждает и
является аналогом половой любви и творящей энергии,
проявляющих форму. Именно поэтому красный цвет
считается в оккультных науках цветом мира грубой
материи (физический, материальный мир). Фиолетовый
цвет, связанный с духовностью, стремится к
освобождению духа, его раскрепощению [«крепкий»
создан «красным»1], расплавляет форму, а красный цвет
сгущает материю, уплотняет, придавая ей форму и
обеспечивая затем сохранение этой формы. Именно эти
свойства красного цвета, на наш взгляд, и приводят к тому,
что дикари разрисовывали себя преимущественно красным
цветом – чтобы повысить свои силу, агрессивность и
воинственность. Очевидно, преобладание красного цвета и
привело к тому, что в основе слов окраска, окрас, краска,
краситель, украшение лежит крас-.
Возвращаясь к одной из ветвей значения красный –
прекрасный; красивый, – можно ещё сказать, что в укр.
языке лексема красний сохраняет и эти значения, и имеет
также значение «хороший» [4]. «Хороший» можно связать
также с «красный» и семантически, и фонетически: к-х и с-
ш чередуются. Хороший связан и с именем языческого
бога Солнца у славян – Хорсом (хръс) [11, с. 112]. Солнце
и огонь давали свет и тепло и считались источниками
самой жизни. Вероятно, поэтому в ст.сл. языке лексема
крес1 ещё имела значения «жизнь, здоровье». Отсюда
воскресить – «вернуть к жизни».
К хръс-крес примыкает и слово крест. Крест – это
основа, на которой крепится мироздание. Выражение «Бог
распят на кресте» имеет одним из эзотерических значений
то, что крест является основой Бога, Его «скелетом»,
остовом. Крест – основа и каждой монады – частицы
Творца. Траектория движения души любого уровня
выглядит в виде креста. Разница траекторий у душ разного
уровня состоит лишь в том, что чем выше уровень, тем
больше размах «крыльев» креста и тем больший объём
пространства он покрывает.
Когда человек накладывает на себя крестное знамение2,
то концентрирует пальцами руки свою психическую
энергию и направляет её на путь следования души. Тем
самым путь (траектория движения души) освобождается от
«завалившей» его до этого негативной энергии. Через
крестное знамение входят в душу дополнительные светлые
энергии от Иерарха Сил Света, помогающего
эволюционировать данной душе. После этого душа по
освободившейся траектории начинает двигаться быстрее и
потому становится духовно сильнее и счастливее (счастье
– соединение частей в одно целое, исцеление), то есть душа
выздоравливает, укрепляется.
То, что крест является основой, центром, в какой-то
мере можно проиллюстрировать на примере языка: в
русском языке словами окрест и окрестность обозначают
местность, лежащую вокруг чего-то, находящегося в
центре. В «центре» же семантики слов лежит всё тот же
крест. По всей видимости, поэтому крест ещё и символ,
которым древние обозначали Солнце – центр Солнечной
системы. Вероятно, поэтому же слова Хорс и крест и
фонетически близки.
«В творчестве солнечной системы всё построено на
принципе креста элементов. Найти правильное их
сочетание в каждом явлении и в каждой форме означает
раскрыть тайну солнечного творчества. Найти их в себе
самом, распределить в правильном сочетании на всех
плоскостях проявления сознания и в совокупности своей
личности – значит найти ключ к господству над собой и
над миром земных форм.
Проводники нашего сознания, то есть плоскости, на
которых оно проявляется, уже сами по себе отражают одну
из стихий:

– духовный план – план Огня;
– ментальный – план Воздуха;
– психический (астральный) – план Воды;
– физический – план Земли…

В природе крест элементов отражается четырьмя
состояниями материи, причём Воздух соответствует
газообразному состоянию, Земля – твёрдому, Вода –
жидкому, а Огонь – радиоактивному.

Своеобразным крестом является свастика1. В индуизме
свастика является и символом Солнца в том числе. Само
слово свастика родственно санскр. svar, имеющему много
значений: «1) ругать; порицать2; 2) издавать звуки; звучать;
воспевать; 3) сиять (как бы звучать светом); 4) солнце; 5)
солнечный свет, блеск; 6) Небо; 7) священное слово»3.
Санскр. svasti – «1) благополучие; процветание; 2) удача,
успех; счастье4», а санскр. svastika – «древний
индуистский знак благополучия, благоденствия» [9, с. 764,
832].
Возможно, что от санскр. svar пошло и слово варить,
обозначающее процесс, связанный с огнём, энергией. Укр.
сварити, связанное с варить – это тоже связанный с
энергией процесс: «сварити» – как бы «варить на
психическом» уровне свою жертву.
«Богатую» группу слов, связанных по смыслу и
похожих по форме на слово крест, можно найти во
французском языке. Приведём некоторые из них. Croix
/крест/; croisiere /1. плавание; 2. круиз; поездка5;
3. пересечение двух дорог…/; croître /1. расти,
произрастать; 2. расти, увеличиваться/; croire /1. считать,
думать, полагать1; 2. верить2/; credo /1. убеждения, кредо;
2. символ веры/; createur /творец, созидатель, создатель/3;
creature /создание, существо/ [5; 31].
В латинском языке есть ещё родственный глагол creo,
причинять; рождать дитя…/ [7]. Таким образом, можно
проследить связь креста с движением, ростом, развитием,
мышлением, верой, творчеством и рождением нового.
Крест связан ещё с числом 41, которому соответствуют
4 крыла креста; 4 времени года; 4 фазы Луны; 4 стороны
света; 4 стихиали2, без которых ничто (вернее, никто3) не
может воплотиться и которые находятся в постоянном
движении; 4 масти на игральных картах, соответствующих
4-м стихиалям; 4 животных, вошедших в образ Сфинкса –
символ богочеловека, творца, Логоса.
4-й день недели связан с Юпитером – планетой роста
сознания, расширения сферы влияния, утверждения власти
[12, с. 24-25]. Римский Юпитер соответствует греческому
Зевсу. Зевс – это эфирный огонь у греков [25, с. 556].
«Юпитер – представитель эфирного принципа, принципа
праны – заведует порядком и закономерностью
распределения жизненной силы во всех её аспектах по
Солнечной системе. Юпитер, следовательно, является
творцом-ваятелем форм жизни в нашей системе, и этим его
влиянием охвачены все планеты» [21, с. 150].
Нужно сказать, что крест, красный, красота,
хороший… имеют ещё связь со словами Кришна,
Христос, кровь, крылья и даже крыса, а также с большой
группой слов в санскрите. Начнём с последней.
Крест имеет в себе согласные к, р, с, т, которые
наличивствуют в нижеприведённой группе слов. Санскр.
krt /1) делающий; исполняющий, совершающий; 2)
создатель, составитель чего-либо/. Санскр. krta /1)
сделанный, исполненный; 2) целесообразный; подходящий;
3) хороший; 4) дело; действие; 5) священнодействие; 6)
сторона игральной кости с 4-мя очками1; 7) Золотой Век –
первый из 4-х мировых периодов в индуизме/ [9, с. 170].
Отметим также следующие санскритские слова: krtin /
1) деятельный, действующий; 2) искусный, ловкий; 3)
достигший цели; 4) удачный, счастливый…/; krtya /1) дело,
действие; 2) волшебство/, а krtya-krt /очаровывающий,
околдовывающий/2; krtsna /полнота; цельность,
целостность/, а krsti /земледелец…, мудрец1/; krsna
/тёмный, чёрный; Кришна/; krsnayas /железо/ [9, с. 171-
173].
Свои соображения о том, почему железо находится в
этой группе, мы изложим ниже. Пока же только
подчеркнём, что оно причастно к действию и волшебству,
магии – в первую очередь, благодаря своим магнитным
свойствам.
Теперь обратимся к словам Христос и кровь. Христос
есть планетарный Логос, слово во плоти [Иоанна 1:14],
т.е. воплотившийся творец2, посредник между людьми и
Духовным Миром, Небом. Кровь – это посредник между
сознанием человека или животного и плотью3,
уплотнённый, как бы сжиженный, подобно жидкому газу,
астральный план. Другими словами, кровь – это
сгущённый свет, огонь тонкого плана, перешедший в более
плотное состояние. Кровь имеет связь с основой крас- не
только языковую, но и эзотерическую. В Ветхом Завете
говорится о том, что кровь есть нэфеш (животная душа)
[3, с. 126]. При прекращении кровообращения или сильном
кровотечении, астросома (астральное тело) через некоторое
время покидает физическое тело.

Posted in За Духа и Душата | Коментарите са изключени