Съдържание на Дзен и изкуството на синьото

Представяме ви съдържанието на втората книга на проф. Гюнтер Паули „Дзен и изкуството на синьото“:

Съдържание
Посвещение
Предговор
Въведение

Как се е появил животът на Земята?
Размисли за физиката от един икономист
Притегателната сила на въпросите без отговори
Силите на Земята: Слънцето, Гравитацията и Магнетизмът
Земята като част от отворена система
От хаос до структурирани взаимовръзки
Загубите, взаимоотношенията и връзките
Енергията е взаимовръзка
Взаимоотношения в мрежа
Не просто енергия, а красота
Обобщение част 1

Взаимовръзките в Живота
Мечтай и вдъхновявай
Примери част 2
Как да намалим риска от горски пожари в Ню Мексико
Пещи за цимент и депа за отпадъци
Работа за ХИВ-позитивни сираци
Тропическите гори и стомашните болки
Кафето

Да свържеш точките 1
Да свържеш точките 2
Да свържеш точките 3
Да свържеш точките 4
Да свържеш точките 5

Какво закусвахте днес 1
Какво закусвахте днес 2
Какво закусвахте днес 3
Захари и мазнини 1
Захари и мазнини 2
Захари и мазнини 3

Изграждане на дизайн, основан на потоците 1
Изграждане на дизайн, основан на потоците 2
Изграждане на дизайн, основан на потоците 3
Изграждане на дизайн, основан на потоците 4
Изграждане на дизайн, основан на потоците 5

Петте типа интелигентност 1
Петте типа интелигентност 2
Петте типа интелигентност 3
Петте типа интелигентност 4
Петте типа интелигентност 5
„Нестандартно мислене“

21 Добродетели 1
21 Добродетели 2
21 Добродетели 3
21 Добродетели 4
21 Добродетели 5
Учене срещу преподаване 1
Учене срещу преподаване 2

Синята икономика
Обединение на социални, екологични, културни и икономически цели
Растеж чрез съвместна еволюция с природата
Увеличаване на производителността
Интегрирани парични потоци
По-високо качество на по-ниски цени
Цените на основните продукти достигат почти нула
Местно, разнообразно и устойчиво
Конкурентоспособността се основава на икономии от обхвата
Развитие на предприемачеството
Възвръщане на конкурентоспособността
Умело използване на физичните закони
Културата на управление като имунна система
Мрежите са отворени и еволюират

Епилог

За автора