Немски кодекс за устойчивост

Съветът за устойчиво развитие в Германия създаде нов кодекс за устойчивост на компаниите. В него се вземат предвид общо 20 критерия в следните сфери: стратегия, цели, управление на процесите, системи за мотивиране, ангажимент на инвеститорите, инновации, продуктово управление, права на работниците, диверсификация, човешки права, участие в обществения и политически живот, (липса на) корупция. Засега кодексът не е задължителен, а само препоръчителен. Въпреки това се очаква да има положително въздействие върху бизнес средата.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.