Нови CSR изисквания на ЕС

Европейската комисия въвежда задължителни нови CSR (Corporate Social Responsability – корпоративна социална отговорност) изисквания за компании и капиталовложители. В основата е прозрачността и отварянето на еко и социални данни, а също и критериите, според които наричат дадено вложение или дейност устойчиво. Със сигурност една важна крачка напред!

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.