Международна зелена седмица

Тази година най-голямото селскостопанско изложение в света ще се проведе от 20 до 29 януари, както обикновено в Берлин. Отново едно цяло хале ще бъде посветено на био и социално-отговорното производството.

Освен това на над 6000 квадратни метра ще бъде представен и целия хранителен производствен цикъл от животните и машините до готовата храна – със сигурност едно прекрасно преживяване за всеки, но най-вече за децата. Организира се от дружеството за подкрепа на устойчивото селскостопанство.

Любопитно е да отбележим, че ще има и едно цяло хале посветено на възобновяемите суровини в техниката. Организира се от nature.tec.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.