Грамийн Шакти внасят светлина в домовете

Статия: Грамийн Шакти (Бангладеш) на Награда за цялостен житейски принос

превод от английски език: Рослава Стоянова

„… за това, че донесоха по устойчив начин осветление и електричество в хиляди селища в Бангладеш и за насърчаването на здравеопазването, образованието и производителността в страната.“

Жена инжинер демонстрира домашна соларна система, сн. www.rightlivelihood.org

До 2007г. организацията Грамийн Шакти е инсталирала над 110 000 домашни соларни системи в селата в Бангладеш. Това доказва, че слънчевите панели могат да бъдат широкоразпространени и бързо да осигурят достъпни и щадящи околната среда енергийни решения за бедното население в отдалечени райони.

Организацията

Грамийн Шакти („шакти“ означава „енергия“ на бенгалски) е създадена през 1996г. като организация с идеална цел под ръководството на банка Грамийн. Целта й е да насърчи и осигури на достъпна цена технология за генериране на електроенергия от възобновими източници за домовете в селата в Бангладеш. Тяхната дейност се фокусира не само върху техническата страна и изграждането на достатъчен капацитет за насърчаване на възобновяемата енергия. Те използват и опита на банка Грамийн в микрофинансирането, за да направят съоръженията за възобновяема енергия достъпни за бедните хора, живеещи в селата.

През 2007г. Грамийн Шакти има 1500 полеви служители и е обучила 1000 инженера и 1000 местни техници в сферата на технологиите за възобновима енергия. Те или работят за Грамийн Шакти, или вече са стартирали собствен бизнес, свързан с възобновяемата енергия. Основател и директор на Грамийн Шакти е бил Дипал Баруа. Баруа работи в тясно сътрудничество с Мухамад Юнус от 1976г. и е съосновател на банката Грамийн (Юнус и банка Грамийн получават нобелова награда през 2006г.) След като работи като изпълнителен директор на Грамийн Шакти и заместник-управител на банка Грамийн в продължение на много години, Дипал Баруа напуска Грамийн Шакти и основава Фондацията Светла зелена енергия (Bright Green Energy Foundation) през 2010г. Новият изпълнителен директор на Грамийн Шакти (към 2011г.) е Абсер Камал.

Внедряване на технологии за възобновяема електроенергия в селата

До 2007г. Грамийн Шакти разполага с изградена мрежа от офиси в 390 села във всички 64 района на Бангладеш, достигайки до най-отдалечените селища, в които живеят 70% от 135 милионното население на страната. В тези райони няма електропреносна мрежа и затова населението често няма достъп до електричество. Чрез офисите си в селата, Грамийн Шакти насърчава използването на технологии за възобновяема енергия – особено домашни соларни системи, които обикновено се състоят от малък 30-100W фотоволтаичен панел, свързан с батерия, която съхранява енергията. До юни 2007г. Грамийн Шакти са инсталирали над 110 000 домашни соларни системи с капацитет, чиито максимум е около 5MW, обхващайки 30 000 села. Темпът на внедряване на системите расте ускорено, като планът е до 2015г. да има един милион инсталирани системи. През 2007г. се инсталират по над 4000 домашни соларни системи на месец. Освен това се построени и 4 ветрогенератора, 1000 генератора, работещи с биогаз и 3 соларно-термални генератора, както и 9 захранвани със слънчева енергия компютърни образователни центрове. Програмата за оползотворяване на биогаз е свързана с развиващото се в Бангладеш животновъдство и птицевъдство, като една от целите е животинският тор да замени изкуствените такива.

Участие на местната общност

Грамийн Шакти винаги се стреми да включи в проектите си местната общност – от планирането, през внедряването, до поддръжката на соларните системи – и затова създава мрежа от технологични центрове. Технологичните центрове се управляват основно от жени инженери, които обучават други жени за техници. Те се снабдяват с инструментите, нужни за обслужване и поправка на системите в тяхната област и за производство на аксесоари за домашните соларни системи. Към 2007г. работят седем технологични центъра, като планът е броят им да достигне 30 и 2000 жени да бъдат обучени за техници.

Ползи от домашните соларни системи

Слънчевите системи заместват керосиновите лампи, премахвайки неприятния пушек и риска от възникване на пожар. Всяка домашна соларна система спестява около 375кг. въглероден диоксид на година. Собствениците на домашни соларни системи спестяват и около 6 до 7,5 долара на месец от керосин, което в повечето случаи покрива вноската по заема им. През изминалата година (2006, тъй като текстът е писан през 2007г. – бел.пр.) цената на керосина е нараснала с 60% и продължава да нараства поради покачващата се цена на петрола на световния пазар и по-големите транспортни разходи. Цената ще се покачи още повече, когато правителството намали субсидирането на керосин. Затова икономическите ползи от притежаването на домашна соларна система ще продължават да растат.

Домашните соларни системи носят и значителни социални ползи. Множество клиники ги използват, за да си осигурят осветление по време на прегледите или операциите. Училищата също ги използват за осветление, а и децата имат по-добра среда за учене вечер у дома. Наличието на електричество за зареждане на мобилните телефони дава възможност на много хора да поддържат връзка с членове на семейството си, разпръснати в Бангладеш и по света. Жените също имат особено голяма полза от домашните соларни системи. Те се чувстват по-сигурни вечер и могат да се движат по-свободно. Тъй като обикновено те са тези, които прекарват най-много време у дома, имат най-голяма полза от премахването на пушека от керосиновите лампи. Много жени използват възможността да работят до по-късно, която им дава светлината, за да стартират свой малък семеен бизнес, като птицевъдство или традиционен занаят.

Домашните соларни системи имат значителен потенциал за генериране на приходи. Шивачите, ресторантите и хранителните магазини могат да работят до по-късно. Соларните системи водят до увеличаване на производителността и в сфери, като риболов, обработка на ориз, птицевъдство и занаяти. Създават се нови работни места за техници, които да обслужват и ремонтират соларните системи, както и за стартиране на местни телевизионни канали. Възникват и нови възможности за бизнес, като ползване на мобилни телефони за провеждане на разговор срещу заплащане. Грамийн Шакти използва микро-съоръжения, за да позволи на собствениците на магазини да инсталират фотоволтаично осветление и да удължат работното си време. През 2007г. са инсталирани над 10 000 микро-системи за осветление в магазините в отдалечените селски райони.

Финансиране

Грамийн Шакти разработва четири различни кредитни схеми, за да направи домашните соларни системи по-достъпни. Потребителите плащат начална вноска с различен размер и месечни вноски, които се определят индивидуално според възможностите им. Семействата получават ниско-лихвени заеми, които Грамийн Шакти осигурява благодарение на фондацията Dutch Stichting Gilles и Световната банка чрез Компанията за развитие на инфраструктурата (Infrastructure Development Company Limited – IDCOL) към Министерството на финансите в Бангладеш. Грамийн Шакти получава грантове и от USAID, за да покрие режийните си разходи, благодарение на което услугите, които предоставя, са по-евтини. Компанията получава широко признание за бизнес модела си, основан на вертикална интеграция на технологията за домашни соларни системи и микрофинансирането. Грамийн Шакти получава началния си капитал от тръста и фонда Грамийн. Бързият растеж, който се случва през 2007г. се дължи на правителствена програма, подкрепена от Световната банка и Global Environment Facility (GEF), която стартира през 2003г.

Ролеви модел за електрифициране на селските райони

Грамийн Шакти получава Европейската соларна награда (European solar award) през 2003г. и наградата Ашден за устойчива енергия (Ashden Award for Sustainable Energy) във Великобритания през 2006г. Херман Шиър, президент на Евростар и носител на наградата за цялостен житейски принос през 1999г. казва: „Грамийн Шакти са пионери в информирането на обществото относно соларната енергия. Те допринесоха за значителни промени в качеството на живот на хората в селските райони и постигат основната си цел за намаляване на бедността в Бангладеш. В бъдеще насърчаването на използването на възобновяема енергия в развиващите се страни ще зависи от развитието на обслужващи компании за възобновяема енергия в селските райони (RESCOs). Грамийн Шакти създаде устойчив бизнес модел, който ще проправи път на други подобни организации и ще насърчи електрифицирането на селските райони в развиващите се страни.“

Цитат

„Факт е, че бъдещето принадлежи на технологиите за възобновяема електроенергия. Но ако тези технологии не могат да стигнат до милионите хора, живеещи в селата и страдащи най-силно от енергийната криза, те не биха достигнали пълния си потенциал и световните икономически и социални проблеми никога няма да бъдат разрешени.“

Дипал Баруа, бивш изпълнителен директор

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.