Промити мозъци 9

Промити мозъци или седем начина да претвориш себе си е Творба на Seth Godin, която той предоставя под свободен лиценз. Преводач: Лина Калайджиева.

Осмата част прочетете тук: Промити мозъци 8

Девета част

Проваляй се

Съществена част е способността да се проваляш. Промяната на пазара изисква умението да се проваляш често, елегантно – и публично!

Старата икономика беше основана на предприятия и институции, отнели много време в изграждането си. Никой в Buick или Метрополитън опера не се интересуваше от провала. На тези институции им отне дълго да бъдат изградени и не им се харесваше идеята за растежа, постигнат чрез провал.

Днес обаче единственият начин компаниите да растат е да доставят рисковани стоки, да правят промени, да творят, да променят хората. И все пак, когато доставяш, рискуваш да се провалиш.

Затова настояваме да се провалиш. Надявам се, че бихте го направили.
Поколения наред творците се опитваха да се преструват на равнодушни. Дори има дума за това: Спрецатура. Това е италианска дума, означаваща ‘определено равнодушие, целящо да прикрие всичкото изкуство и да направи всичко, което някой казва или прави, да изглежда без никакво усилие или почти никаква мисъл’. Нуждаем се от нова дума, която да означава обратното. Явно и върховно е усилието при творенето на изкуство, при предизвикването на гущера и при борбата със съпротивлението.

Промяната на пазара изисква умението да се проваляш често, елегантно – и публично!

Следва десета част.

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.