Внушение и освобождаване

Внушение и освобождаване, а аз бих допълнил самовнушение и самоосвобождаване, или казано на научен език – сугестология и десугестия са науки, създадени от един българин – Георги Лозанов. Стремежът им е пълното и съзнателно разгръщане на творческите възможности на човек, самоосвобождаването му от наложените модели на мислене и постигането на мечтите.

Всичко се основава на седем прости закона (забележете последователността):

  • Любов
  • Свобода
  • Вяра
  • Единство
  • Всеобхватност
  • Златно сечение (математика / физика / природни закони)
  • Изкуство и естетика (Творческото начало у всеки)

И сега да тръгнем наобратно – от творческото начало на личността, през природните закони и тяхната всеобхватност и взаимносвързаност, през вярата, която е свързана с проявлението на Духа, Свободата и най-горе Любовта, единствения Божествен закон. Една официално призната наука, която отразява висшите Духовни принципи на света.

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.