Всички сме свързани

От духовна гледна точка всички ние сме свързани посредством Духа и сме едно.

От математическа гледна точка всеки един човек на земята е свързан с всеки един друг чрез познатите си през най-много 5-6 други души.

Колкото и разпокъсан да ни се струва света, всъщност е напълно взаимосвързан. И колкото по-слабо е дадено общество, толкова по-силни са връзките между хората в него. Това е един безкраен нематериален капитал, който държави като България и народи като българския е крайно време да се научат да използват целенасочено и за добро. Можем да вземем добър пример от евреите и арменците. Не е като да не се познаваме и с едните, и с другите. Бъдещето на един глобален свят, който по самата си същност е взаимосвързан, е във връзките по между ни. И колкото повече връзки, толкова повече неврони в човешкия организъм на земята. Това води неизбежно до развитие.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.