Математика на чувствата за водачи

Наскоро Тошо ме запозна с Chip Conley и неговата математика на чувствата. Става дума за простите взаимоотношения на наглед сложните чувства. И тук е мигът да обърна внимание на два напълно различни подхода, от които можем да се възползваме, изучавайки света. Единият е да изучаваме нещата, а другият взаимовръзките, отношенията между тях. И двата подхода водят до знания, но често са много различни като трудност. Освен това приложението и на двата ни показва съвсем различни гледни точки, които ни обогатяват. В случая отношенията между чувствата се оказват като проста детска игра, от която можем да научим много за същността на чувствата.

Но Чип не спира до тук. Той е истински водач и ръководи компанията си според чувствата. Той се нарича чувствен управител (от английски – CEO или Chief Executive Officer – (главен) изпълнителен директор, което Чип превръща в Chief Emotion Officer). Разработва стратегията си за фирмено управление на основата на пирамидата за човешките потребности на Маслоу.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.