Синусоидата на развитието

Смяната на темпото може да се представи математически като синусоида – графиката на функцията синус, която от своя страна е основополагащо геометрично отношение. Тоест, казано просто – смяната на темпото или скоростта на развитие е отношение,  зависимост между две неща. Кои са тези неща? Ние самите и нашето развитие или по-точно казано нашите развития нагоре и нашите падения надолу. Важно е да се разбере, че синусоидата описва една вълна, а нашият свят е вълнови с неговите два принципа нагоре и надолу, развитие и падение.

Също така е важно да се възприеме, че в природата има много вълни с различни дължини, тоест, в зависимост от вълната, по която се движим, нашето развитие (или падение) е по-бързо или по-бавно, по-постепенно или по-рязко. Нека да разгледаме два примера. Единият в личен аспект – когато се отнасяме към собственото си развитие, а другият в предприемачески аспект – когато се отнасяме към развитието ни като ръководител и са намесени и други хора, които ние трябва да въодушевим.

В лично отношение, често наблюдаваме следното поведение – човек се развива, върви нагоре по синусоидата и колкото по близо е до билото й, толкова по-добре се чувства. В следващия миг обаче достига билото и се оказва, че пътят продължава стръмно надолу. И изведнъж от процеса на развитие, сме в процеса на падение. Това обяснява и феномена на неочакваността на нещастията, защото всъщност нещастията не са нищо друго освен мига, в който почувстваме, че тръгваме надолу. И тръгваме да търсим начини да се спасим от нещастието, от падението. Понеже обаче не сме подготвени, ни трябва доста време докато ги намерим и вече сме слезли ниско. Да речем, че успеем да се откъснем от движението на долу и да намерим друга синусоида нагоре. Но въпреки това сме загубили много в пътя си надолу.

Изследванията върху развитието на най-успелите хора показват нещо много любопитно. Тези хора знаят мисловно или интуитивно в коя част на синусоидата се намират и кога ще достигнат билото. Тоест те много добре знаят кога ще дойде мига на падение. Как? Просто е, ако разгледате синусоидата – малко преди билото растежа й става по-бавен. Ако усетите това в развитието си, то Вие неизбежно сте стигнали малко преди билото. Успелите хора не само, че хващат този миг, но и също са подготвени предварително за него. И успяват да напуснат синусоидата преди да тръгнат надолу – отиват на друга синусоида, която ги води нагоре. Това е така наречения миг на отказване, на смърт, на загиване за тази синусоида на развитие. Но и миг на ново раждане, на ново начало, на започване на нова синусоида на развитие.

А сега да видим как е в предприемачеството. Тук ще изхождаме не от билото на синусоидата, а от нейното дъно, защото като предприемачи често ни се налага да започваме от нулата. Като предприемачи се движим не сами, а обикновено с огромни групи от хора, със структури, организации и т.н. Това прави, според законите на физиката, изкачването нагоре по синусоидата много по-бавно, но за сметка на това слизането надолу е много по-бързо. Ще направя сравнението на развитието на предприемачеството Ви с качването на планина. Намирате се в равнината с група от хора. Това са хората, с които предприемате, но с които сега ще се опитате да изкачите планината, синусоидата. Важно е да си познавате хората. Ето как може да действате например:

  • 1. Някои от хората са слаби и не могат да изкачват и се отказват още преди да са тръгнали. Вие какво правите? Оставете ги да се откажат, те ще Ви пречат в изкачването нагоре. Ще забавят и без това бавното изкачване, а рано или късно ще се откажат все пак. Освен това с мрънкането си ще развалят и желанието и морала и на другите. Просто тези хора не са за тази планина, не са за това изкачване. Оставете ги долу, намерете им друга работа. Тези хора не са по-лоши от другите, но просто това не е тяхната задача.
  • 2. Що се отнася до останалите – за някои от тях знаете, че могат да качат планината, но за други не сте сигурни. Как ще разберете? Ами първо изкачвате по-малка планина. И който не успее там, няма да успее и на по-голямата. Тази стъпка можете да я направите няколко пъти, за да видите кои са тези, които са подготвени да успеят да се справят с голямата планина.
  • 3. Сега е време за разбор – ако се окаже, че хората Ви са намалели, то това не трябва да Ви притеснява, та дори те да са 100 пъти по-малко. Важното в дъното на синусоидата е качеството, което тръгва нагоре, а не количеството. Количеството може да създаде неприятности нагоре, качеството може да даде помощ или да създаде възможности.

В ОМ като група от хора с пълната нейна групова динамика следваме точно този предприемачески подход. Важно е да се увеличава бройката ни, но за всяка задача си има хора, които могат да се справят с нея и които не могат. Затова и количественото ни развитие остава на заден план пред качественото ни развитие. Важно е, че създаваме много различни синусоиди на развитие, та всеки един може да си избере свободно различна от тях. Много е важно човек сам да си избира синусоидата според собственото си вътрешно чувство. И също така е важно, ние, като съвкупност, като обединение, да помагаме за правилния избор на синусоидата и за правилния миг на напускането й и качването на следващата.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.