Моментът на развитие

В Смяната на темпото и в Синусоидата на развитието разказах за някои Духовни принципи. За да завърша темата ще разкажа за момента, импулса, като физическа величина и как Духовните закони се проявяват в него и какво това означава за Вашите предприемачества и за работата Ви с хора. Много съм благодарен на Ървин Макманус (Erwin McManus) за прекрасната му книга „Сила, която не може да бъде спряна“ (An unstoppable force), в която той разглежда от Духовна и организационна гледна точка момента. Момента за мен е целеустремеността.

Моментът е масата умножена по вектора на скоростта. Векторът на скоростта може да се разгледа като ръководителя. За него е важна скоростта на движение и посоката на движение. Той задава посоката. Колкото по-голяма скорост на ръководителя, толкова по-добре за организацията, за мисията, за предприемачеството. Ръководителя е този, който трябва обаче да избере подходяща скорост за останалите, които участват. В това се състои отговорността му, а думата отговорност идва от отговор, тоест от възможността да отговорим на Божията благословия. Отговорът на Божията благословия е и ние самите да благословим всичко и всички и наред с това и самия Бог, да му върнем благословията. Не случайно мъдреците говорят за светлината и че ние трябва да се превърнем в светлина. Скоростта на светлината е най-голямата скорост, която познаваме. Това е скоростта на мигновения отговор на Божията благословия. Това е скоростта към която всеки един ръководител трябва да се стреми. Това е скоростта към която трябва да води и цялата група и всички хора. Това е и скоростта, която помага на водачите да открият новите водачи в редиците си.

Да си припомним тук смяната на темпото и Духовния закон, че най-малкото съдържа в себе си най-голямото и най-голямото е част от най-малкото. Нищото е нещо и нещото е нищо. Притежавайки най-голямата възможна скорост, скоростта на светлината, водачът трябва да може да смени темпото и да спре времето. Тук става въпрос за пълното безвремие, заради възможно най-бързата и възможно най-бавната скорост. И в двата случая времето просто спира да играе роля.

За да има момент, обаче само скоростта и правилната посока не са достатъчни. Без масата не може. Масата са хората, които участват в организацията, мисията, предприемачеството. Колкото повече хора, толкова по-добре. Винаги трябва да има място за още хора. На никого не трябва да се отказва участието. И в същото време това не трябва да се отразява на момента. Трябва за различните хора да съществуват различни възможности за участие, с които те да помагат за усилването на момента, а не да го възпират. Именно в това е голямото изкуство на ръководителя, този който води за ръка, който води с примера и емоциите си.

Масата може да бъде представена физически също като умножение на две компоненти – обемът и плътността. Обемът е символ за количество, това е количеството на хората. Колкото повече хора, толкова повече обем. Плътността е символ на качеството. Колкото повече плътност, толкова повече качество. Тоест, може да се окаже, че имаме много хора, много количество, много обем, но малко качество и тогава масата и съответно момента ни са малки. И обратно, с малко хора, обем, но с много качество, плътност, можем да постигне много голяма маса, а оттам и момент. Но докато е сравнително ясно какво е обемът, количеството хора, то какво е плътността, качеството на хората? Нима можем да кажем, че един човек е по-качествен от друг? Не. Не става дума за сравнение между хората, хора не може да сравняваме. Плътността или качеството намира израз в нещо друго – в отношенията между хората. Колкото повече отношения, връзки между отделните хора и колкото по-силни са тези връзки между тях, то толкова е по-голямо качеството. Качеството не идва толкова от самите хора, колкото от взаимоотношенията им.

Тоест, една от най-важните величини за голям момент, за успешна мисия, са взаимоотношенията между хората, мрежата от хора. Затова и от ОМ се стремим основно да изградим мрежата, да въздигнем взаимоотношенията между хората.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.