Възпитанието на децата

Кои са основите на възпитанието на децата? Безспорните три са:

1. Да им се говори и разказва.
2. Да им се отговаря на въпросите.
3. Да им се чете.

Всички те спадат към разширяването на хоризонта им и практическата им житейска подготовка. Също много важно е да бъде осъществена връзка между децата и:

1. природата, растенията, животните, процесите, които протичат в нея.
2. обществото, особено другите деца, но и възрастните, а също и културния живот на обществото. Това включва посещението на много събития, мероприятия и пътуване.

Подобни творби


This entry was posted in За Децата and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.