Мисията на издателя

Един от основните ни стремежи е да издаваме книги, които иначе не биха могли да достигнат до българите. Но каква е мисията на издателя? „ИзДавам“ идва от давам, тоест издателя дава нещо на обществото. Какво даваме чрез книгите си?

Повечето неща, които ще издаваме са преводи от чужди автори. Но какво означава да „преВеждаме“? Да водим от едно място на друго. Процес на свързване на двете места помежду им. Какво свързваме чрез преводите си?

Това са въпроси, които трябва да си зададем за всяка една книга и дори творба, която издаваме и/или превеждаме.

Процесът на издаване е като лодкар, чиято задача е да преведе хората от единия бряг на другия, да свърже бреговете. Забележете – лодкар, а не мост. Мостът седи на едно място, а бреговете, реката, хората и времето са движение и се променят. Ако построим здрав, но седящ на едно място мост не винаги ще можем да изпълняваме задачата си да свързваме хората от двата бряга на реката. А лодкаря ще може да го прави винаги, както и да се променят бреговете и хората. И то според техните належащи нужди.

Мисията на издателя можем да видим като мисия на превеждането от единия бряг на другия и обратно, мисията на свързването на противоположните брегове, светове и хора. Мисията на обединението. Светът е триединен, а издателя заема междинната роля. Той е рожба на двата бряга, дете на противоположностите и тяхно единение.

Мисията на издателя е да поеме отговорността на свързването на нещата, да съчетае противоположностите, да осъществи триединството на света, да създаде от различията обединение. И тази си своя мисия той трябва да осъществи на всяка цена, с пълна отдаденост, когато е дошло времето за това.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.