Унгария облага с допълнителен данък нездравословни храни

Унгария поема ролята на водач в Европейския съюз, що се отнася до здравословното хранене и облага с данък нездравословни храни. Това са предимно храни с много захар, сол, мазнини и химични добавки, като овкусители, подсладители, консерванти, оцветители и т.н. Така наречените Е-та. Под законовото решение попадат безалкохолните газирани напитки, чипсът, различни сладки изделия и други бързи храни.

По този начин се полага началото на един нов път в здравословното хранене. Има няколко причини, поради които можем да кажем, че решението е крачка в правилната насока.

1. Хора, които не полагат грижи за здравето си и ядат неправилно имат значително по-голяма опастност да се разболеят, което се отразява на финансовото състояние на здравните каси и обременява всички граждани. По този начин, плащайки повече, те изравняват това неблаготворно въздействие.

2. Бързата и некачествена храна е евтина и се яде много често от деца, които още не разбират, кое е добре за тях и кое не и предпочитат да си купят нещо по-евтинко, но вкусничко, за да си спестят от джобните. С данъка се противодейства и на това.

3. Цените на новообложените стоки са по-ниски, отколкото трябва, защото не се взема под внимание допълнителното влияние на всичката химия върху хората и околната среда. Тоест производителите използват суровини, за които не заплащат. Това са така наречените скрити разходи, които плаща цялото общество. Новият закон не прави много голяма стъпка в тази насока. По-добре би било и производителят да заплаща даден данък. Но все пак и в тази насока законът е по-добър от сегашното положение, защото скритите разходи се заплащат от потребителите, а те са доста чувствителни, когато има увеличение на цените и ще предадат натиска на производителите. Остава да видим, как ще действат те от своя страна. Ако натиснат цените надолу като намалят заплатите на работниците или ако почнат да създават още по-некачествени стоки, то тогава въздействието на закона няма да е положително. Ако обаче се постараят да започнат да създават нови продукти, които не попадат под ударите на този закон, защото са здравословни, то тогава ще има полза.

4. Много хора едва след въвеждането на закона ще се замислят за това какво ядат и ще разберат защо не е полезно за здравето им.

Като заключение можем да кажем, че един такъв закон е добър опит за повдигане на личната отговорност на потребителя. От друга страна, да се действа насила обикновено не е най-добрият подход. Трябва да се набляга предимно на изграждането на лична отговорност у всеки един, както и на създаването на едно дейно гражданско общество, което например да се обедини в силни сдружения за защита на потребителя. Хубаво би било, ако парите от данъка се вложат в образованието на децата и техните родители по въпросите за здравословното хранене. Хубаво е, че учим в училище биология, по-добре би било да учим обаче за храненето в часовете, отколкото за това как се дели амебата.

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.