Безусловната любов

Какво означава да обичаш?
Любовта има много различни форми, но нещата винаги се свеждат до едно и също – да обичаш истински означава да обичаш безусловно. Безусловната любов означава, че щом обичаш, значи автоматично изпитваш и показваш уважение към дадено човешко същество. „Аз ще те обичам повече, ако…“ не може да бъде искрена любов, защото когато обичаш приемаш отсрещната страна с всичките и´ положителни и отрицателни качества, тъй като никой не е безгрешен или идеален.

Аз бих желала да дам съвет как е по лесно да приемеш човека до себе си такъв,  какъвто е и без да го осъждаш. Ами просто се опитай да се поставиш на неговото място. Опитай да разбереш защо той се е превърнал в тази личност. Какво ли го е накарало да процедира по даден начин? Дали не е имал неблагоприятни условия в живота си? Дали не е възпитан от родители, които са нямали достатъчно светлина по определени въпроси? Дали не е бил жертва на други жертви? Никой не се ражда просто зъл, или горчив, или заядлив, или егоистичен. Но всеки е имал преживявания в ранното си детство или в по-нататъшното си развитие, които са спомогнали за дадена трансформация или деформация.

Като знаеш това, когато си способен да анализираш безпристрастно, то тогава по-лесно приемеш човека с всичките му качества. Това означава да бъдеш търпелив към него, да бъдеш състрадателен към него и да се опиташ да му подадеш ръка, ако смяташ, че той има тази нужда. Такъв жест се прави само чрез безусловната любов към всичко, що диша и шава. Но не бъди настъпателен и не налагай мнението си на всяка цена. Бъди добър психолог! Ако човекът до теб отхвърля подадената от теб ръка, трябва да уважиш свободната му воля, защото никому не можеш да направиш добро чрез насилие.

Бог ни е дал свободната воля и ние трябва да се стремим да я уважаваме. Бог ни е дарил чувството любов и нека тя да бъде истинска и безусловна.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.