Визия в общността 3

„Визия в общността“ част от книгата „Над мен и Теб“. Автори Робин Алфред и Коша Аня Жубер. Преводачи са нашите приятели Новогорци.

Към втора част.

ИДЕЯ –––––> ЛИЧНОСТ ЕДНО, ДВЕ, ТРИ –––––> ВИЗИЯ

Не бъркайте визията с мисия!

Визията на вашия проект е желателната цел. Тя е приносът, който вашият проект иска да даде на света. Ако я представите като Формула на визията, тя трябва да бъде:

  • Запомняща се
  • Вдъхновяваща
  • Ясна
  • Постижима, т.е. нещо „в което да живеете”

А не да е измерима!
Може да има нужда от различни видове измерими цели по пътя, това е добре и много помага, но ако и вашата визия е измерима, какво ще правите, ако показателите не бъдат достигнати? Няма да ви остане нищо. Визията трябва да остане като Полярната звезда – да ви привлича, да ви насочва, да си спомняте за нея, когато целите са трудно постижими или финансите не достигат.

Визия
Визията е виждане на потенциалната цел, скрита в хаоса на момента,
но която би могла да допринесе нови възможности за някоя личност, компания или нация.
Визията е виждане какъв би могъл да бъде животът, докато се занимаваме с живота такъв, какъвто е
Визията борави с онези дълбоки човешки нематериални ценности, които сами по себе си представляват основното предназначение на живота
И накрая, визията трябва винаги да се занимава с качествата на живота, а не с неговите количества.

ВАН ДУИСЕН УИЛХАРД

Всеки в проекта трябва да бъде свързан с визията

Както вече казахме, трябва да държите визията близо до себе си, в началото само в сърцата и умовете на малцина, и когато веднъж започне процесът на изявяване и съживяване на вашата визия, всеки ще има нужда да разбере каква е тя и да се включи в нея. При някои проекти тя е записана и може да бъде видяна ясно от всички, например новопристигналите в Зег, еко-селище в Германия, няма да пропуснат да забележат огромния билборд в центъра на двора, който отбелязва главните принципи в основата на проекта. Другите начини включват редовни срещи за дискутиране на визията; включване на визията като девиз върху бележки, е-мейли, дневен ред.
Само когато хората са свързани с визията, и когато тяхното индивидуално усещане за цел се проявява в по-широкото, колективно усещане за целта, което ние наричаме визия, те ще искат да работят до късно, да извършват непредвидени извънредни дейности, да „извървят допълнителната миля” в полза на цялото.

Визията трябва да се пресъздава непрекъснато

Накрая, една визия не се състои от изречения, които да представляват формулировка на визията на един проект. Визията е силата, скрита зад тези изречения, фокусираща нашето намерение в една по-висока обща цел. Понякога самите думи в изреченията могат да изгубят значението си от прекалена употреба. Или може би сме забравили тяхното по-дълбоко значение и сме се изгубили в ежедневната им интерпретация, която вече не ни вдъхновява. Единственият смислен критерий за оценка на една визия са действията, които произтичат от нея, и това, че нейната сила ни крепи, когато се сблъскваме с трудности.
В нашите общности трябва да дадем възможност за постоянно превключване към източника на нашата визия, за да поддържаме блясъка й. И трябва да помним, че визията винаги е отговор на настоящето, израз на това, което искаме да създадем, как искаме да оформим действителността си сега и да поемем отговорност за възникващото бъдеще. Създаването на визията е един непрекъснат процес на фокусиране на намерението, който никога няма да бъде завършен.

Никога не се съмнявайте, че малка група от посветени граждани може да промени света. Всъщност, това е единственото нещо, което някога е успявало да го направи.

Маргарет Мийд

Край на главата.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.