Подкрепяме дребните предприемачи

Подкрепяме дребните предприемачи e действие от инициативата Ние сме това, което вършим.

Именно малките и средни предприемачества са тези, които създават средната класа, благата и стойностите. Те работят предимно на местно ниво и осигуряват съществуването на общините. Това са и хората, които срещаме всеки ден. Колкото повече взаимопомощ си оказваме, толкова по-добре.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.