Социален капитал

Социалният капитал представлява способност за създаване и поддържане на устойчиви сдружения в общността. Подобно на икономическия капитал (финансовите средства и стоките), човешкия капитал (знанията и уменията на хората) и природния капитал (природните ресурси и способността на природата да поддържа живота на земята), социалният капитал също играе важна роля в развитието на едно общество. Той включва връзките и взаимоотношенията между хората в дадена общност, град или държава и способността им благодарение на тях да се обединяват за постигането на някакви общи цели.

Когато социалният капитал в една общност е висок, това оказва благоприятно влияние върху всички нейни членове. Проучване, проведено в няколко села в Зимбабве показва, че там, където хората са по-сплотени и могат да разчитат един на друг, селото като цяло е в по-добро състояние и не е толкова бедно. Това е така, защото хората заедно участват в развитието му и нещо, което не може да бъде постигнато от един, може да бъде постигнато с общите усилия на всички. Примерно могат заедно да изградят система, която да им осигурява чиста питейна вода, или заедно да закупят техника, с която всеки да има право да обработва земята си.

Съществува информация, че социалният капитал подобрява и здравното състояние на общността. Това е така, защото ако някой от нейните членове се сблъска със здравословен проблем, той може да разчита на помощта на останалите. Може свободно да сподели за проблема си, да получи съвет от други, преживели същото, да получи морална подкрепа. Примерно, ако някой пушач реши да се откаже от пушенето, той би имал по-голям шанс да успее, ако е заобиколен с хора, които го подкрепят. Социалните контакти също така намаляват и случаите на депресия, а в едно общество с изграден социален капитал човек обикновено има повече такива контакти.

Социалният капитал влияе положително и върху образованието и развитието на децата. Висок социален капитал означава по-голяма ангажираност на родителите и обществото, като цяло, в образованието на децата. Освен това децата получават и по-голяма подкрепа, ако срещнат трудности в ученето.

Когато в една общност е изграден социален капитал, това означава, че хората са сплотени, могат да разчитат един на друг и да си помагат взаимно. Но същевременно тази общност трябва да бъде отворена и към външния свят. Примерно малцинствата в една страна могат да са много сплотени и това е добре за тях, защото по този начин запазват традициите си, но това не трябва да ги изолира от останалите членове на обществото. Също и при имигрантите: социалният капитал може да е полезен, защото така нови хора, пристигащи в страната, получават подкрепа от свои сънародници в първите дни на престоя си, а и в бъдеще сплотеността им помага да запазят своите традиции, обичаи и език в чуждата страна. Това, обаче, отново не трябва да пречи за интегрирането на тези хора в държавата, в която са избрали да живеят.

В България все още има нужда от развитие на социалния капитал, от заздравяване на връзките между хората, намиране на съмишленици, обединение, сътрудничество и действие заедно за постигане на общи цели. Вярвам, че един ден това ще се случи, все пак е заложено и в девиза ни: „Съединението прави силата“.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.