Награда за устойчиво предприемачество

Австрийското икономическото списание Succeed създаде първата по рода си награда за устойчиво предприемачество – SEA (Sustainable Entrepreneurship Award). Кандидатстването за участие тече до края на годината. Наградата е 10 000 евро. Икономическата, екологична и обществена устойчивост трябва да е заложена в цялостната дългосрочна насоченост на предприятието и да се подкрепя от съответните действия. Водачество в областта на дейност, нови продукти и начини на работа са също от значение.

Освен това списанието дава и награда за най-добро предприемаческо хрумване за тези, които още не са започнали.

Повече за наградата и участието може да прочетете на страницата на списанието (на немски).

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.